OPPLÆRINGSKONTORET FOR TEKNOLOGIFAG I MIDT OG SØR TROMS (OTEK)

Organisasjonsnummer: 977308550

Om bedriften

6 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Bernhard Lunds vei 3
9300 FINNSNES
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
A-K MASKINER AS AVD BARDU Landbruksmaskinmekanikerfaget
ASTAFJORD VEKST AS Renholdsoperatørfaget
BLATCHFORD ORTOPEDI AS AVD HARSTAD Ortopediteknikkfaget
BOTNHAMN SVEIS AS Industrimekanikerfaget
EWOS AS Logistikkfaget
EWOS AS AVD STORSTEINNES Automatiseringsfaget
FELLESKJØPET AGRI SA REGION 8 AVD SALG HARSTAD Landbruksmaskinmekanikerfaget
FELLESKJØPET AGRI SA REGION 8 AVD FINNSNES Landbruksmaskinmekanikerfaget
FELLESKJØPET AGRI SA AVD BERGNESET FABRIKK Industrimekanikerfaget
FINNFJORD AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Kjemiprosessfaget
Sveisefaget
FORCE TECHNOLOGY ARCTIC AS NDT-kontrollørfaget
GK INNEKLIMA AS AVD SØRREISA Automatiseringsfaget
HARSTAD MEK VERKSTED AS Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Logistikkfaget
Platearbeiderfaget
Sveisefaget
HARSTAD STÅLMONTASJE EIENDOM AS Platearbeiderfaget
NERGÅRD SENJA AS Industrimekanikerfaget
NORBYE INDUSTRISERVICE AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
NORD SENJA FISK AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
NOR-KIN AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
NORTURA SA AVD MÅLSELV Automatiseringsfaget
Elektroreparatørfaget
Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
SALANGFISK AS Kjemiprosessfaget
SENJA AVFALL MILJØ AS Kjemiprosessfaget
SKALAND GRAPHITE AS Industrimekanikerfaget
STELLA POLARIS AS Industrimekanikerfaget
TINE SA AVD MEIERI HARSTAD Automatiseringsfaget
TRAMA HARSTAD AS Landbruksmaskinmekanikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.