OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL OG VERKSTEDTEKNISKE FAG

Organisasjonsnummer: 974989387
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

1 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Skoleveien 12
9510 ALTA
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AE MOTOR & BILSERVICE AS Bilfaget, lette kjøretøy
ALTA AUTOSENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
ALTA AUTOSERVICE AS Bilfaget, lette kjøretøy
ALTA BILLAKKERING AS Billakkererfaget
Bilskadefaget
ALTA MOTOR AS Bilfaget, lette kjøretøy
Reservedelsfaget
ALTA MOTORSENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
Motorsykkelfaget
Reservedelsfaget
ARGES AS Industrimekanikerfaget
ARNESEN AUTOKAROSSERI AS Billakkererfaget
Bilskadefaget
AUTO- MEK AS Bilfaget, lette kjøretøy
AS BIL & BO Bilfaget, lette kjøretøy
BILBYEN SKADESENTER ALTA AS Bilfaget, lette kjøretøy
Billakkererfaget
Bilskadefaget
BILSKADE & LAKK HAMMERFEST AS Billakkererfaget
Bilskadefaget
BILSKADESENTERET AS Bilskadefaget
BILXTRA LAKSELV AS Bilfaget, lette kjøretøy
BRØDR. ANDERSEN AS Bilfaget, lette kjøretøy
CSP AS Anleggsmaskinførerfaget
Landbruksmaskinmekanikerfaget
Motorsykkelfaget
FELLESKJØPET AGRI SA REGION 8 AVD ALTA Anleggsmaskinmekanikerfaget
Landbruksmaskinmekanikerfaget
FINNMARK MOTORSENTER AS Bilfaget, lette kjøretøy
Motorsykkelfaget
GT MASKIN AS Bilfaget, lette kjøretøy
HAMMERFEST BIL AS Bilfaget, lette kjøretøy
HARILA AS Bilfaget, lette kjøretøy
Reservedelsfaget
HENRY HAMMARI AS Bilfaget, lette kjøretøy
HYDRAULIKK FINNMARK AS Industrimekanikerfaget
ISAN John Isak Sara Motorsykkelfaget
JARO AS Industrimekanikerfaget
NITEK AS Platearbeiderfaget
Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
LAKSELV MOTOR AS Bilfaget, lette kjøretøy
MATHISENS LANDBRUKSSERVICE AS Bilfaget, lette kjøretøy
Landbruksmaskinmekanikerfaget
BLIKKENSLAGER BJØRN MELLA AS Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
MIDT-FINNMARK MOTOR AS Motorsykkelfaget
MOTOR NORGE AS Reservedelsfaget
NORDIC LAST OG BUSS AS Bilfaget, tunge kjøretøy
Reservedelsfaget
NORDKAPP AUTO AS Bilfaget, lette kjøretøy
NORDKAPP BILSERVICE AS Bilfaget, lette kjøretøy
NORSK SCANIA AS AVD ALTA Bilfaget, tunge kjøretøy
Reservedelsfaget
OPPLÆRINGSKONTORET FOR BIL OG VERKSTEDTEKNISKE FAG Bilfaget, lette kjøretøy
Bilfaget, tunge kjøretøy
Billakkererfaget
Bilskadefaget
Industrimekanikerfaget
Motorsykkelfaget
Reservedelsfaget
Yrkessjåførfaget
RØKENES AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
SKANSEN AUTO AS Bilfaget, lette kjøretøy
SKIDOO SENTERET AS Motorsykkelfaget
TECH'S AS Bilfaget, lette kjøretøy
TK MOTOR ALTA AS Bilfaget, lette kjøretøy

Organisasjonsnummer 974989387 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.