OPPLÆRINGSKONTORET FOR ELEKTROFAG SOGN OG FJORDANE

Organisasjonsnummer: 974483874

Om bedriften

2 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Concord Firdavegen 6
6800 FØRDE
Sogn og Fjordane

Kontaktinformasjon

Tlf: 57 82 14 22
nelfo.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AURLAND ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
BRAVIDA NORGE AS AVD FØRDE ELEKTRO Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS AVD NORDFJORDEID Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS AVD FØRDE SERVICE Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS AVD HØYANGER Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS AVD ÅRDAL Elektrikerfaget
EID ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Tavlemontørfaget
EID VIDAREGÅANDE SKULE Dataelektronikerfaget
EIKEFJORD ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ELTEL NETWORKS AS Telekommunikasjonsmontørfaget
ELTEL NETWORKS AS AVD SOGN OG FJORDANE FØRDE Telekommunikasjonsmontørfaget
FERSTAD INSTALLASJON ANS Elektrikerfaget
FERSTAD INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
FIRDA ELEKTRO AS Elektrikerfaget
FOKUS ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
FOKUS INFRANETT AS Telekommunikasjonsmontørfaget
FRISTAD ELEKTRO AS Elektrikerfaget
VESTLAND ELEKTRO OG RØR AS Elektrikerfaget
HAFS ELEKTRO & RØR AS AVD HARDBAKKE Elektrikerfaget
HAFS ELEKTRO & RØR AS Elektrikerfaget
HAVYARD SHIP TECHNOLOGY AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
HELLENES AS Elektrikerfaget
HENDEN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HOLEN INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
HOLMEDAL ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
HYDRO ALUMINIUM AS HØYANGER ALUMINIUMSVERK Elektrikerfaget
INTIN AS Dataelektronikerfaget
JOSVANGER ELEKTRO AS Elektrikerfaget
KONTORSENTERET AS Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
LISETH ELEKTRO AS Elektrikerfaget
LUSTER ENERGIVERK AS Elektrikerfaget
Energimontørfaget
MESTA AS Elektrikerfaget
MESTA AS ELEKTRO SOGNDAL Elektrikerfaget
MULTIVOLT HOLDING AS Elektrikerfaget
MULTIVOLT AS Elektrikerfaget
NBN ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
NBN NAUSTDAL AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
NORDFJORD ELEKTRO Helge Dahl Elektrikerfaget
NORDFJORD INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
ONECO NETWORKS AS DISTRIKT SØRVEST FØRDE Dataelektronikerfaget
Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SFE NETT AS Energimontørfaget
SOLBERG EL-SERVICE AS Elektrikerfaget
OCEAN ELECTRONICS AS Dataelektronikerfaget
STRYN ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SUNNFJORD ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SÆTREN AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
ULVESUND ELEKTRO AS Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
VEST ELEKTRO IKT AS Elektrikerfaget
VIDEONOR AS Dataelektronikerfaget
IKT-servicefaget
ØVREBERG INSTALLASJONSFORRETNING AS Elektrikerfaget
ÅRDALSBAKKE ELEKTRO AS Elektrikerfaget
2TAL ELEKTRO AS Elektrikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Organisasjonsnummer 974483874 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.