OPPLÆRINGSKONTORET FOR TELE, DATA OG ELEKTRO

Organisasjonsnummer: 881197782
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

8 ansatte
Stiftelse

Forretningsadresse

Farexvegen 7
2016 FROGNER
Akershus

Kontaktinformasjon

Tlf: 63 87 19 10
www.otd.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR ROMERIKE 26440 Kontor- og admin.faget
DATASPESIALISTEN AS AVD STRØMMEN Dataelektronikerfaget
ELEKTRO KILDEN AS Elektrikerfaget
FIBERNORDIC AS Telekommunikasjonsmontørfaget
FIRESAFE TECH AS Telekommunikasjonsmontørfaget
MEGALINK AS Dataelektronikerfaget
NEXSUS FIBER OPTICS AS Telekommunikasjonsmontørfaget
NORDENGEN AS Elektrikerfaget
NILU - STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING Dataelektronikerfaget
NORSK KABEL-TV AS Telekommunikasjonsmontørfaget
OPPLÆRINGSKONTORET FOR TELE, DATA OG ELEKTRO IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS Kontor- og admin.faget
ROMERIKE FIBEROPTIKK AS Telekommunikasjonsmontørfaget
SEKO ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SITE SERVICE AS Telekommunikasjonsmontørfaget
AROM PROSJEKT AS Telekommunikasjonsmontørfaget
SVAKSTRØMSINSTALLATØREN AS Telekommunikasjonsmontørfaget
TELEKOMPETANSE AS Telekommunikasjonsmontørfaget
TELEXPRESSEN BEDRIFT AS Dataelektronikerfaget
TESSTA CONNECT AS Telekommunikasjonsmontørfaget
TESSTA FIBER CONNECT AS Telekommunikasjonsmontørfaget
VARNER AS IKT-servicefaget
ÅRNES ELEKTRISKE AS Dataelektronikerfaget
2H ELEKTRO AS Elektrikerfaget
BREDBÅND OG KABELTVSERVICE AS Telekommunikasjonsmontørfaget
BULK INFRASTRUCTURE AS IKT-servicefaget
CERTEGO AS AVD OSLO-STORO Dataelektronikerfaget
DATELCO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ELEKTRIS 24 TIMER SERVICE AS Elektrikerfaget
ELMESTEREN AS Elektrikerfaget
ELTEL NETWORKS AS Telekommunikasjonsmontørfaget
ELTEL NETWORKS AS AVD OSLO OG AKERSHUS ROMMEN Elektrikerfaget
EUROSTÅL AS Elektrikerfaget
FIXEL - DIN ELEKTRIKER PÅ DAGEN AS Elektrikerfaget
GK SIKKERHET AS Telekommunikasjonsmontørfaget
HH ELEKTRO AS Elektrikerfaget
IKT-HUSET AS IKT-servicefaget
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES AS Dataelektronikerfaget
LERVOLD SIKKERHET AS Dataelektronikerfaget
NETEL AS Telekommunikasjonsmontørfaget
NIMBUS FIBER AS Telekommunikasjonsmontørfaget
SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS Telekommunikasjonsmontørfaget
SSP SIKKERHET AS Telekommunikasjonsmontørfaget
STINGRAY MARINE SOLUTIONS AS Dataelektronikerfaget
STORTINGET IKT-servicefaget
VISION SECURITY-SYSTEMS OSLO AS Telekommunikasjonsmontørfaget

Organisasjonsnummer 881197782 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.