OPPLÆRINGSKONTORET FOR TELE, DATA OG ELEKTRO

Organisasjonsnummer: 881197782
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

8 ansatte
Stiftelse

Forretningsadresse

Farexveien 7
2016 FROGNER
Viken

Kontaktinformasjon

Tlf: 63 87 19 10
www.otd.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
BREDBÅND OG KABELTVSERVICE AS Telekommunikasjonsmontørfaget
BULK INFRASTRUCTURE AS IKT-servicefaget
CERTEGO AS AVD OSLO-STORO Dataelektronikerfaget
DATELCO AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ELEKTRIS 24 TIMER SERVICE AS Elektrikerfaget
ELMESTEREN AS Elektrikerfaget
ELTEL NETWORKS AS Telekommunikasjonsmontørfaget
ELTEL NETWORKS AS AVD OSLO OG AKERSHUS ROMMEN Elektrikerfaget
EUROSTÅL AS Elektrikerfaget
FIXEL - DIN ELEKTRIKER PÅ DAGEN AS Elektrikerfaget
GK SIKKERHET AS Telekommunikasjonsmontørfaget
HH ELEKTRO AS Elektrikerfaget
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES AS Dataelektronikerfaget
LERVOLD SIKKERHET AS Dataelektronikerfaget
NETEL AS Telekommunikasjonsmontørfaget
NIMBUS FIBER AS Telekommunikasjonsmontørfaget
NORSK RIKSKRINGKASTING AS Telekommunikasjonsmontørfaget
NORTELECOM AS Telekommunikasjonsmontørfaget
OPPLÆRINGSKONTORET FOR TELE, DATA OG ELEKTRO Telekommunikasjonsmontørfaget
Kontor- og admin.faget
SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS Dataelektronikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SSP SIKKERHET AS Telekommunikasjonsmontørfaget
STINGRAY MARINE SOLUTIONS AS Dataelektronikerfaget
STORTINGET IKT-servicefaget
TELEKOMPETANSE AS Telekommunikasjonsmontørfaget
AKERSHUS FIBEROPTIKK AS Telekommunikasjonsmontørfaget
ALARMLINK AS Telekommunikasjonsmontørfaget
OBOS BLOCK WATNE AS AVD DISTR KTR ROMERIKE 26440 Kontor- og admin.faget
DATASPESIALISTEN AS AVD STRØMMEN Dataelektronikerfaget
ELEKTRO KILDEN AS Elektrikerfaget
FIBERNORDIC AS Telekommunikasjonsmontørfaget
FIRESAFE AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
HÆHRE ENTREPRENØR AS IKT-servicefaget
Kontor- og admin.faget
ISACHSEN ANLEGG AS IKT-servicefaget
KINLY AS Dataelektronikerfaget
MEGALINK AS Dataelektronikerfaget
NEXSUS FIBER OPTICS AS Telekommunikasjonsmontørfaget
NORDENGEN AS Elektrikerfaget
NORSK KABEL-TV AS Telekommunikasjonsmontørfaget
ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS Kontor- og admin.faget
ROMERIKE FIBEROPTIKK AS Telekommunikasjonsmontørfaget
NAMSFOGDEN I LILLESTRØM IKT-servicefaget
SEKO ELEKTRO AS Elektrikerfaget
SITE SERVICE AS Telekommunikasjonsmontørfaget
AROM PROSJEKT AS Telekommunikasjonsmontørfaget
SVAKSTRØMSINSTALLATØREN AS Telekommunikasjonsmontørfaget
TELEXPRESSEN BEDRIFT AS Dataelektronikerfaget
Salgsfaget
TESSTA CONNECT AS Telekommunikasjonsmontørfaget
TESSTA FIBER CONNECT AS Telekommunikasjonsmontørfaget
VARNER AS IKT-servicefaget
ÅRNES ELEKTRISKE AS Dataelektronikerfaget
2H ELEKTRO AS Elektrikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Organisasjonsnummer 881197782 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.