Øyelege

Øyeleger stiller diagnose og behandler sykdommer i øyet.

Om jobben

En øyelege er en lege med spesialisering i øyesykdommer. Faget er også kalt oftalmologi. Øyeleger stiller diagnose og behandler sykdommer som omfatter øyet. Øyelegers ekspertise kan også avdekke andre sykdommer som har innvirkning på øyet, som for eksempel diabetes, høyt blodtrykk og hjernesvulster.

Eksempler på sykdommer som øyeleger behandler:

  • synsforstyrrelser
  • grønn- og grå stær
  • øyeskader
  • tårekanal-lidelser
  • øyelokkslidelser
  • skjeling og brytningsfeil
  • diabeteskomplikasjoner

Pasienter blir henvist til øyelege av indremedisinerenevrolog, allmennpraktiserende lege eller optiker.

Øyeleger bruker avanserte instrumenter til å diagnostisere og undersøke øyet. Mikroskoper blir benyttet i arbeidet både til undersøkelse og operasjoner. Behandling kan være medisiner i form av dråper eller tabletter. Andre tilstander krever spesielle syns- eller øyetreningsopplegg. I en del tilfeller er det nødvendig med operasjoner med laser eller andre høyteknologiske instrumenter.

Personlige egenskaper

For å kunne arbeide som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, og du må ha gode kommunikasjonsevner. I tillegg må du være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner. Øyeleger må jobbe spesielt nøyaktig og konsentrert, da de fleste sykdommer i øyet er på mikroskopnivå. 

Hvor jobber øyeleger?

Som øyelege kan du jobbe ved sykehusavdelinger, poliklinikker eller i private praksiser. Mange er også knyttet til universitetsklinikker med forskning og undervisning. 

Hva jobber medisinutdannede som?

Utdanning

For å bli øyelege kreves det fullført medisinutdanning med ytterligere spesialisering på minimum fem år. Ett av årene under spesialiseringen kan brukes på forskning. Spesialiseringen tas samtidig som du praktiserer som lege på en øyeavdeling.

Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele studiet jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Turnustjenesten på 1,5 år er ikke lenger obligatorisk, men er en del av spesialistudanningen. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført turnus

Se oversikt over studiesteder

Opptakskrav
Søkere til medisinstudier må ha generell studiekompetanse med realfag, og det stilles krav til gode karakterer. Alle universitetene har forskjellige kvoteordninger på medisinstudiene, så opptakskravene kan variere fra sted til sted.

Se poenggrenser hos Samordna opptak

Gjennomsnittslønn for øyeleger

Yrke Bransje
Leger
Heltidsansatte
Sykehustjenester
Privat sektor
kilde
Leger
Heltidsansatte
Helsetjenester
Kommune og fylke
kilde
Leger
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
kilde
Leger
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 18. november 2014.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norsk Oftalmologisk Forening/Norsk øyelegeforening (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Utdanningsintervjuer

Student Fredrik Skår

Medisinstudent Fredrik Skar synes det er givende med praksis og pasientkontakt under studiet.

Var denne siden nyttig for deg?