Yrkesbeskrivelse

Øyelege

favoritt ikon

Øyeleger stiller diagnose og behandler sykdommer i øyet.

En øyelege er en lege med spesialisering i øyesykdommer. Faget er også kalt oftalmologi. Øyeleger stiller diagnose og behandler sykdommer som omfatter øyet. Øyelegers ekspertise kan også avdekke andre sykdommer som har innvirkning på øyet, som for eksempel diabetes, høyt blodtrykk og hjernesvulster.

Eksempler på sykdommer som øyeleger behandler:

  • synsforstyrrelser
  • grønn- og grå stær
  • øyeskader
  • tårekanal-lidelser
  • øyelokkslidelser
  • skjeling og brytningsfeil
  • diabeteskomplikasjoner

Pasienter blir henvist til øyelege av indremedisinerenevrolog, allmennpraktiserende lege eller optiker.

Øyeleger bruker avanserte instrumenter til å diagnostisere og undersøke øyet. Mikroskoper blir benyttet i arbeidet både til undersøkelse og operasjoner. Behandling kan være medisiner i form av dråper eller tabletter. Andre tilstander krever spesielle syns- eller øyetreningsopplegg. I en del tilfeller er det nødvendig med operasjoner med laser eller andre høyteknologiske instrumenter.

Personlige egenskaper

For å kunne arbeide som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, og du må ha gode kommunikasjonsevner. I tillegg må du være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner. Øyeleger må jobbe spesielt nøyaktig og konsentrert, da de fleste sykdommer i øyet er på mikroskopnivå. 

Hvor jobber øyeleger?

Som øyelege kan du jobbe ved sykehusavdelinger, poliklinikker eller i private praksiser. Mange er også knyttet til universitetsklinikker med forskning og undervisning. 

Utdanning

For å bli øyelege kreves det fullført medisinutdanning med ytterligere spesialisering på minimum fem år. Ett av årene under spesialiseringen kan brukes på forskning. Spesialiseringen tas samtidig som du praktiserer som lege på en øyeavdeling.

Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele studiet jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Turnustjenesten på 1,5 år er ikke lenger obligatorisk, men er en del av spesialistudanningen. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført turnus

Se oversikt over studiesteder

Opptakskrav
Søkere til medisinstudier må ha generell studiekompetanse med realfag, og det stilles krav til gode karakterer. Alle universitetene har forskjellige kvoteordninger på medisinstudiene, så opptakskravene kan variere fra sted til sted.

Se poenggrenser hos Samordna opptak

Hva jobber medisinutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Leger

Heltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

10 816 personer

5 485 personer
5 331 personer

Ca 460 kr

Ca 430 kr
Ca 500 kr

67 300 kr

62 400 kr
72 400 kr

807 600 kr

748 800 kr
868 800 kr

Leger

Deltidsansatte

Helsetjenester

Offentlig helseforetak

2 173 personer

1 062 personer
1 111 personer

Ca 470 kr

Ca 420 kr
Ca 520 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.68 200 kr

61 200 kr
76 000 kr

Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.818 400 kr

734 400 kr
912 000 kr

Leger

Heltidsansatte

Helsetjenester

Kommune og fylke

635 personer

335 personer
300 personer

Ca 430 kr

Ca 410 kr
Ca 460 kr

62 400 kr

59 100 kr
66 100 kr

748 800 kr

709 200 kr
793 200 kr

Leger

Heltidsansatte

Sykehustjenester

Privat sektor

601 personer

Ca 530 kr

76 600 kr

919 200 kr

Intervjuer

Student Fredrik Skår

Medisin

Medisinstudent Fredrik Skar synes det er givende med praksis og pasientkontakt under studiet.

Lignende yrker

Lege med kvinnelig pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobber som fastlege.

Lege undersøker pasient

Kardiolog

En kardiolog er lege med spesialisering på hjertet og sykdommer relatert til hjertet.

Ortoped

Ortoped

En ortoped er en lege som forebygger og behandler sykdommer og skader i muskler og skjelett.

Gynekolog forklarer illustrasjon for pasient

Gynekolog

En gynekolog er utdannet lege med spesialisering i faget kvinnesykdommer og fødselshjelp.

Geriater prater med eldre kvinne

Geriater

Som geriater er du spesialist på sykdommer hos eldre mennesker.

Kvinne i samtale med psykiater

Psykiater

Psykiateren er en lege som utreder og behandler personer med psykiske lidelser.

Nevrologi

Nevrolog

Som nevrolog er du lege med spesialisering på sykdommer i nervesystemet.

Mannlig og kvinnelig lege står i sykehuskorridor og snakker sammen.

Lege

Som lege stiller du diagnose og behandler sykdommer hos mennesker.

Onkologen har kompetanse på strålebiologi

Onkolog

Som onkolog behandler du pasienter med kreft.

Patolog titter inn i mikroskop mens hun løfter opp brillene sine

Patolog

En patolog er en lege som undersøker forandringer i organer, vev og celler.

Radiolog i arbeid

Radiolog

En radiolog er en røntgenlege som jobber med røntgen, CT, MR og ultralyd.

Kirurger i operasjonsklær på en operasjonssal.

Kirurg

En kirurg er en lege som opererer pasienter, i tillegg til annen behandling.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.