Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Øyelege

Øyeleger stiller diagnose og behandler sykdommer i øyet.

Om jobben

En øyelege er en lege med spesialisering i øyesykdommer. Faget er også kalt oftalmologi. Øyeleger stiller diagnose og behandler sykdommer som omfatter øyet. Øyelegers ekspertise kan også avdekke andre sykdommer som har innvirkning på øyet, som for eksempel diabetes, høyt blodtrykk og hjernesvulster.

Eksempler på sykdommer som øyeleger behandler:

  • synsforstyrrelser
  • grønn- og grå stær
  • øyeskader
  • tårekanal-lidelser
  • øyelokkslidelser
  • skjeling og brytningsfeil
  • diabeteskomplikasjoner

Pasienter blir henvist til øyelege av indremedisinerenevrolog, allmennpraktiserende lege eller optiker.

Øyeleger bruker avanserte instrumenter til å diagnostisere og undersøke øyet. Mikroskoper blir benyttet i arbeidet både til undersøkelse og operasjoner. Behandling kan være medisiner i form av dråper eller tabletter. Andre tilstander krever spesielle syns- eller øyetreningsopplegg. I en del tilfeller er det nødvendig med operasjoner med laser eller andre høyteknologiske instrumenter.

Personlige egenskaper

For å kunne arbeide som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, og du må ha gode kommunikasjonsevner. I tillegg må du være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner. Øyeleger må jobbe spesielt nøyaktig og konsentrert, da de fleste sykdommer i øyet er på mikroskopnivå. 

Hvor jobber øyeleger?

Som øyelege kan du jobbe ved sykehusavdelinger, poliklinikker eller i private praksiser. Mange er også knyttet til universitetsklinikker med forskning og undervisning. 

Hva jobber medisinutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

For å bli øyelege kreves det fullført medisinutdanning med ytterligere spesialisering på minimum fem år. Ett av årene under spesialiseringen kan brukes på forskning. Spesialiseringen tas samtidig som du praktiserer som lege på en øyeavdeling.

Profesjonsstudiet i medisin er et seksårig universitetsstudium. Studentene er gjennom hele studiet jevnlig i kontakt med pasienter, og det legges vekt på at praksisen skal være så allsidig som mulig. Turnustjenesten på 1,5 år er ikke lenger obligatorisk, men er en del av spesialistudanningen. Hvis du skal jobbe som fastlege eller i kommunal legevakt, må du ha gjennomført turnus

Se oversikt over studiesteder

Opptakskrav
Søkere til medisinstudier må ha generell studiekompetanse med realfag, og det stilles krav til gode karakterer. Alle universitetene har forskjellige kvoteordninger på medisinstudiene, så opptakskravene kan variere fra sted til sted.

Se poenggrenser hos Samordna opptak

Gjennomsnittslønn for øyeleger

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Leger
Heltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
10 816 personer
5 485 personer
5 331 personer
Ca 460 kr
Ca 430 kr
Ca 500 kr
67 300 kr
62 400 kr
72 400 kr
807 600 kr
748 800 kr
868 800 kr
kilde
Leger
Deltidsansatte
Helsetjenester
Offentlig helseforetak
2 173 personer
1 062 personer
1 111 personer
Ca 470 kr
Ca 420 kr
Ca 520 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.68 200 kr
61 200 kr
76 000 kr
Lønn for deltidsansatte er omregnet til hva den ville vært hvis en jobbet 100%, altså fulltid. Dette er gjort for å kunne gjøre det mulig å sammenligne stillinger med ulik antall arbeidstimer i uka.818 400 kr
734 400 kr
912 000 kr
kilde
Leger
Heltidsansatte
Helsetjenester
Kommune og fylke
635 personer
335 personer
300 personer
Ca 430 kr
Ca 410 kr
Ca 460 kr
62 400 kr
59 100 kr
66 100 kr
748 800 kr
709 200 kr
793 200 kr
kilde
Leger
Heltidsansatte
Sykehustjenester
Privat sektor
601 personer
Ca 530 kr
76 600 kr
919 200 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 29. juni 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norsk Oftalmologisk Forening/Norsk øyelegeforening (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Utdanningsintervjuer

Student Fredrik Skår

Medisinstudent Fredrik Skar synes det er givende med praksis og pasientkontakt under studiet.