Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Konduktør

 • På perrongen
  Creative Commons Licence
En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet og komfort under reisen.

Om jobben

Som konduktør er du ansvarlig for å assistere, kontrollere og informere kunder. Konduktøren selger og sjekker billetter, og gir signal til lokføreren når toget er klart for avgang.

Vanlige arbeidsoppgaver for konduktøren:

 • selge og kontrollere billetter
 • informere om rutetider og endringer i rutetider
 • holde oppsyn med passasjerenes komfort og sikkerhet
 • se til at alt vognmateriale er forskriftmessig på plass
 • se til at reisegods kommer frem og blir avlevert i tide

Konduktøren er også togselskapets ansikt utad mot togkundene. Konduktøren arbeider i tett samarbeid med lokføreren, og de skal i samarbeid sikre passasjerenes sikkerhet og ha ansvar for å holde rutetiden.

I noen tilfeller blir en konduktør kalt togvert.

Personlige egenskaper

Som konduktør må du være utadvendt, positiv, serviceinnstilt og flink til å samarbeide. Du er alltid på farten i konduktøryrket, og du bør ha god fysisk form. Utfordrende situasjoner kan oppstå på arbeidet, og det er viktig at all togpersonell holder hodet kaldt og evner å takle stressede situasjoner. Konduktører jobber ofte skift, noe som kan innebærer kvelds- og helgearbeid.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette eller lignende yrker. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Konduktør (velg sted)

Ansatt-ikon 1204 ansatte

(1204 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 32 bedrifter

(32 i hele Norge)

Hvilke stillingstitler er med?

 • 5111120 - Togvert
 • 5111121 - Togvertinne
 • 5112102 - Konduktør
 • 5112105 - Overkonduktør
Bedrifter
Godkjente lærebedrifter i faget som leder til dette yrket er merket med Godkjent lærebedrift .
FLYTOGET AS OSLO
FLÅM UTVIKLING AS AURLAND
KROSSOBANEN AS TINN
NSB AS AVD SCHWEIGAARDS GATE OSLO
NSB AS BERGEN BERGEN
NSB AS BODØ BODØ
NSB AS DOMBÅS DOVRE
NSB AS DRAMMEN DRAMMEN
NSB AS EIDSVOLL EIDSVOLL
NSB AS FLÅM AURLAND
Vis bedriftsoversikt
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på utdaning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Tallene tar ikke hensyn til om det er snakk om heltids- eller deltidsstillinger. Derfor vil antall stillinger innenfor eksempelvis helseyrker overstige antall årsverk, fordi det er mange deltidsstillinger i sektoren.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Hvor jobber konduktører?

Konduktører jobber i togselskaper som NSB og Flytoget.

Utdanning

Konduktørutdanningen gjennomføres hos NSB eller Flytoget. For å bli konduktør må du søke på en ledig stilling som konduktøraspirant. Dersom du blir ansatt, får du aspirantopplæring som varer i ca. syv måneder. Opplæringen er en blanding av teori og praksis. Du mottar lønn under utdanningen.

Norsk jernbaneskole
Intervju med en konduktør i NSB
Karriere i NSB
Flytoget

Opptakskrav
Kravet er fagbrev i salgsfaget eller generell studiekompetanse. Erfaring fra reiseliv eller kundebehandling er en fordel, men ikke et krav.

Etter- og videreutdanning
Konduktører kan ta intern videreutdanning for å bli kvalifisert som overkonduktør. Pedagogisk utdanning gir deg kvalifikasjon til å undervise i faget.

Hvilke utdanninger er de vanligste for konduktører

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for konduktører

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Salgs-, service- og omsorgsyrker
Heltidsansatte
Landtransport med passasjerer
Privat sektor
1 087 personer
Ca 320 kr
46 100 kr
553 200 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 20. mai 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norsk Lokomotivmannsforbund (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Konduktør Marie Forsberg

- Som konduktør har jeg ansvar for det som skjer på toget. Service og sikkerheten om bord er mine viktigste arbeidsoppgaver, sier Marie Forsberg.

Utdanningsintervjuer

Konduktøraspirant Tina Leary

Tina Leary trives med konduktørutdanningen, og synes det er kjekt å treffe nye mennesker og få betalt mens hun studerer.