Konduktør

 • På perrongen
  Creative Commons Licence
En konduktør er ansvarlig for togpassasjerenes sikkerhet og komfort under reisen.

Om jobben

Som konduktør er du ansvarlig for å assistere, kontrollere og informere kunder. Konduktøren selger og sjekker billetter, og gir signal til lokføreren når toget er klart for avgang.

Vanlige arbeidsoppgaver for konduktøren:

 • selge og kontrollere billetter
 • informere om rutetider og endringer i rutetider
 • holde oppsyn med passasjerenes komfort og sikkerhet
 • se til at alt vognmateriale er forskriftmessig på plass
 • se til at reisegods kommer frem og blir avlevert i tide

Konduktøren er også togselskapets ansikt utad mot togkundene. Konduktøren arbeider i tett samarbeid med lokføreren, og de skal i samarbeid sikre passasjerenes sikkerhet og ha ansvar for å holde rutetiden.

I noen tilfeller blir en konduktør kalt togvert.

Personlige egenskaper

Som konduktør må du være utadvendt, positiv, serviceinnstilt og flink til å samarbeide. Du er alltid på farten i konduktøryrket, og du bør ha god fysisk form. Utfordrende situasjoner kan oppstå på arbeidet, og det er viktig at all togpersonell holder hodet kaldt og evner å takle stressede situasjoner. Konduktører jobber ofte skift, noe som kan innebærer kvelds- og helgearbeid.

Hvor jobber konduktører?

Konduktører jobber i togselskaper som NSB og Flytoget.

Utdanning

Konduktørutdanningen gjennomføres hos NSB eller Flytoget. For å bli konduktør må du søke på en ledig stilling som konduktøraspirant. Dersom du blir ansatt, får du aspirantopplæring som varer i ca. syv måneder. Opplæringen er en blanding av teori og praksis. Du mottar lønn under utdanningen.

Norsk jernbaneskole
Intervju med en konduktør i NSB
Karriere i NSB
Flytoget

Opptakskrav
Kravet er fagbrev i salgsfaget eller generell studiekompetanse. Erfaring fra reiseliv eller kundebehandling er en fordel, men ikke et krav.

Etter- og videreutdanning
Konduktører kan ta intern videreutdanning for å bli kvalifisert som overkonduktør. Pedagogisk utdanning gir deg kvalifikasjon til å undervise i faget.

Hvilke utdanninger er de vanligste for konduktører

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for konduktører

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Salgs-, service- og omsorgsyrker
Heltidsansatte
Landtransport med passasjerer
Privat sektor
1 087 personer
Ca 320 kr
46 100 kr
553 200 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 20. mai 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norsk Lokomotivmannsforbund (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Konduktør Marie Forsberg

- Som konduktør har jeg ansvar for det som skjer på toget. Service og sikkerheten om bord er mine viktigste arbeidsoppgaver, sier Marie Forsberg.

Utdanningsintervjuer

Konduktøraspirant Tina Leary

Tina Leary trives med konduktørutdanningen, og synes det er kjekt å treffe nye mennesker og få betalt mens hun studerer.