Fengselsbetjent

 • Oslo fengsel
  Foto:
  Wikimedia
  Creative Commons Licence
Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Om jobben

Målet med arbeidet er å motvirke nye straffbare handlinger ved å gjøre oppholdet i fengselet meningsfullt, bevisstgjørende og rehabiliterende for den innsatte. En del av jobben består i å legge til rette for ulike programmer som skal bidra til mestring og bevisstgjøring, samt organisere aktiviteter og sosiale arrangementer.

Fengselsbetjenten møter mange ulike typer mennesker. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, mens andre sliter med psykiske problemer eller atferdsvansker av forskjellig art. Du må dermed være forberedt på arbeidsdager der sikkerhet, grensesetting og konfliktløsning står sentralt.

Personlige egenskaper

Som fengselsbetjent må du kunne takle krisesituasjoner, trusler og fysisk risiko. Du må kunne jobbe selvstendig, og ha evne til å kommunisere og samarbeide. Livserfaring ses på som et stort pluss i yrket som fengselsbetjent.

Hvor jobber fengselsbetjenter?

Som fengselsbetjent er du ansatt og jobber i et fengsel. Det kan være en lukket anstalt, eller en anstalt med åpen soning.

Utdanning

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) utdanner fengselsbetjenter i Norge. Utdanningsløpet er toårig.

Du starter med et forkurs med innføring i arbeidshverdagen i et fengsel. Etter innføringen blir du utplassert ved et fengsel, hvor du får kontinuerlig oppfølging av veileder. Teoriåret gjennomføres i Fengselsskolens lokaler i Oslo. Her får du opplæring i relevante temaer innenfor kriminalomsorgen. Utdanningen er lønnet, men man er forpliktet til ett års tjeneste ved et eller flere fengsel. Søknadsfristen for opptak kunngjøres på Fengselsskolens nettsider.

Opptakskrav
Det finnes en rekke opptakskrav for å bli tatt opp som aspirant:

 • generell studiekompetanse eller realkompetanse
 • være 20 år eller eldre
 • plettfri vandel 
 • førerkort klasse B
 • god fysisk og psykisk helse 
 • bestått fysisk funksjonstest med styrkeøvelser og utholdenhetsprøve
 • personlig egnethet

 

Gjennomsnittslønn for fengselsbetjenter

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Fengselsbetjent
Heltidsansatte
Retts- og fengselsvesen
Statlig sektor
1 752 personer
Ca 260 kr
37 800 kr
453 600 kr
kilde
Fengselsførstebetjent
Heltidsansatte
Retts- og fengselsvesen
Statlig sektor
302 personer
Ca 280 kr
41 300 kr
495 600 kr
kilde
Fengselsinspektør
Heltidsansatte
Retts- og fengselsvesen
Statlig sektor
90 personer
Ca 300 kr
43 200 kr
518 400 kr
kilde
Betjent
Heltidsansatte
Retts- og fengselsvesen
Statlig sektor
58 personer
Ca 210 kr
31 000 kr
372 000 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 8. april 2014.
 • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Lignende yrker

Yrkesintervjuer

Fengselsbetjent Ina Andersen

- Jeg gleder meg hver dag til å gå på jobb fordi jeg gjør en viktig jobb for samfunnet og utgjør en forskjell for mennesker i sårbare situasjoner, sier fengselsbetjent Ina Andersen.

Var denne siden nyttig for deg?