Yrkesbeskrivelse

Fengselsbetjent

favoritt ikon

Fengselsbetjenter har ansvar for å følge opp, veilede og motivere mennesker som soner fengselsstraff.

Målet med arbeidet er å motvirke nye straffbare handlinger ved å gjøre oppholdet i fengselet meningsfullt, bevisstgjørende og rehabiliterende for den innsatte. En del av jobben består i å legge til rette for ulike programmer som skal bidra til mestring og bevisstgjøring, samt organisere aktiviteter og sosiale arrangementer.

Fengselsbetjenten møter mange ulike typer mennesker. Noen har begått alvorlige kriminelle handlinger, mens andre sliter med psykiske problemer eller atferdsvansker av forskjellig art. Du må dermed være forberedt på arbeidsdager der sikkerhet, grensesetting og konfliktløsning står sentralt.

Personlige egenskaper

Som fengselsbetjent må du kunne takle krisesituasjoner, trusler og fysisk risiko. Du må kunne jobbe selvstendig, og ha evne til å kommunisere og samarbeide. Livserfaring ses på som et stort pluss i yrket som fengselsbetjent.

Hvor jobber fengselsbetjenter?

Som fengselsbetjent er du ansatt og jobber i et fengsel. Det kan være en lukket anstalt, eller en anstalt med åpen soning.

Utdanning

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) utdanner fengselsbetjenter i Norge. Utdanningsløpet er toårig.

Utdanningsforløpet er delt inn i fire semester, og ved fullført og bestått fengselsbetjentutdanning oppnår aspirantene 120 studiepoeng og tittelen " høgskolekandidat i straffegjennomføring".

I det første semesteret er det hovedsakelig teoriundervisning i KRUS sine lokaler. Det andre og tredje semesteret består av både teoriundervisning og utplassering ved et fengsel. Fjerde semester består av teoriundervisning. Utdanningen er lønnet, men man er forpliktet til ett års tjeneste ved et eller flere fengsel. Søknadsfristen for opptak kunngjøres på Fengselsskolens nettsider.

Opptakskrav
Det finnes en rekke opptakskrav for å bli tatt opp som aspirant:

  • generell studiekompetanse eller realkompetanse
  • være 20 år eller eldre
  • plettfri vandel 
  • førerkort klasse B
  • god fysisk og psykisk helse 
  • bestått fysisk funksjonstest med styrkeøvelser og utholdenhetsprøve
  • personlig egnethet

Lønn

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Fengselsbetjent

Heltidsansatte

Retts- og fengselsvesen

Statlig sektor

1 889 personer

Ca 280 kr

40 500 kr

486 000 kr

Fengselsførstebetjent

Heltidsansatte

Retts- og fengselsvesen

Statlig sektor

305 personer

Ca 300 kr

43 700 kr

524 400 kr

Fengselsinspektør

Heltidsansatte

Retts- og fengselsvesen

Statlig sektor

85 personer

Ca 310 kr

45 400 kr

544 800 kr

Betjent

Heltidsansatte

Retts- og fengselsvesen

Statlig sektor

71 personer

Ca 220 kr

32 400 kr

388 800 kr

Intervjuer

Fengselsbetjent Ina Andersen

Fengselsbetjent

- Jeg gleder meg hver dag til å gå på jobb fordi jeg gjør en viktig jobb for samfunnet og utgjør en forskjell for mennesker i sårbare situasjoner, sier fengselsbetjent Ina Andersen.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Fengselsbetjent

Lignende yrker

Ambulansearbeider i førersetet på en bil

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Bolig i brann

Brann­ingeniør

Brann­ingeniører jobber med bygnings- og brannsikkerhet. Blant de viktigste arbeidsoppgavene er å gjennomføre kontroller og gi råd.

To kvinnelige politibetjenter

Politibetjent

Politibetjenter skaper trygghet i samfunnet, og kan arbeide med alt fra patruljering og ordenstjeneste til etterforskning.

Brannkonstabler som prøver å slukke et brennende hus

Brannkonstabel

Som brannkonstabel slokker du branner, og driver med rednings- og sikkerhetsarbeid i brannvesenet.

Spesialpedagog hjelper jente med skolearbeid

Spesial­pedagog

En spesial­pedagog legger til rette undervisning for personer som har behov for ekstra hjelp.

Ung gutt med blå topplue sett fra siden.

Barneverns­pedagog

Barneverns­pedagoger forebygger, løser konflikter og gir omsorg til barn og unge.

Vekter snakker i walkie-talkie

Vekter

Vekterens jobb er å forebygge lovbrudd og ulykker, samt håndtere konflikter.

Losbåten bringer losen ut til en båt

Los

Losen er en navigatør som leder skip gjennom norske farvann.

Miljøterapeut tilrettelegger aktiviteter

Miljø­terapeut

Miljø­terapeuter planlegger og tilrettelegger hverdagen for mennesker som har behov for behandling, oppfølging eller tilsyn.

Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergo­terapeut

Ergo­terapeuter er eksperter på aktivitet og deltakelse, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.

Politiets sperrebånd i forgrunnen, politibil i bakgrunnen.

Politi

I politi- og påtalemyndigheten finnes det en rekke yrkes- og karrieremuligheter.

Kvinne i samtale med sosionom

Klinisk sosionom

Som klinisk sosionom jobber du for å forbedre menneskers evne til å fungere fysisk, psykisk og sosialt.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.