Bussjåfør

Som bussjåfør er din viktigste oppgave å transportere passasjerer på en trygg og komfortabel måte.

Om jobben

En bussjåfør må være ansvarsbevisst og hensynsfull i trafikken, og sørge for at passasjerene kommer frem på en god måte. Bussjåføren må være våken og oppmerksom slik at trafikkuhell unngås.

Vanlige arbeidsoppgaver for bussjåføren:

  • frakte passasjerer så presist og sikkert som mulig
  • hjelpe til med inn- og utlossing av passasjerer, varer og gods
  • vurdere trafikkbildet og kjøre trafikksikkert
  • vurdere bussens tekniske stand, og få den til service når det er nødvendig

Arbeidshverdagen vil variere avhengig av hvor du jobber. De fleste bussjåfører kjører rutetrafikk i byer og tettsteder. Som bussjåfør kan du også kjøre turtrafikk, flybusser eller andre typer busstrafikk.

Personlige egenskaper

Som bussjåfør må du være serviceinnstilt og opptatt av at passasjerene skal komme frem på en komfortabel og trygg måte. Du bør være glad i å kjøre, og kjøre på en trafikksikker og presis måte. Du må også kunne takle stressende situasjoner i trafikken og holde deg rolig når køer eller uforutsette hendelser oppstår.

Hvor jobber bussjåfører?

Bussjåfører jobber for bedrifter og selskaper over hele landet. Du kan jobbe både på byruter, distriktsruter og regionale ruter, og du kan jobbe på private turbusser. Enkelte busselskaper har også utenlandsruter.

Hva jobber yrkessjåførutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

For å bli bussjåfør trenger du førerkort klasse D og yrkessjåførbevis. For å kunne ta dette førerkortet må du ha førerkort klasse B for vanlig personbil og plettfri vandel.

Du kan alternativt velge å utdanne deg til yrkessjåfør innenfor videregående opplæring. Utdanningsløpet er fireårig, hvorav to år er opplæring i bedrift. Utdanningsforløpet ser da slik ut:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): service og samferdsel, eller teknikk og industriell produksjon
  • Videregående trinn 2 (Vg2): transport og logistikk
  • To års opplæring i bedrift i yrkessjåførfaget

Yrkessjåørfaget (halvårig opplæring i bedrift)

Etter endt opplæringstid, kan du ta fagprøve.

Les mer om hvordan du blir bussjåfør på busslappen.no.

Hvilke utdanninger er de vanligste for bussjåfører

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for bussjåfører

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Operatører og sjåfører
Heltidsansatte
Landtransport med passasjerer
Privat sektor
10 162 personer
Ca 230 kr
33 200 kr
398 400 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 13. mai 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med NHO Transport (2012).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

For å jobbe som bussjåfør må du ha plettfri vandel og førerkort klasse D.

Gleden av å kunne hjelpe andre og ønsket om å kjøre store kjøretøy, gjorde at Arvid Theodorsen tok buss-sertifikatet så fort han var gammel nok.

Bussjåfør Kristin Njaastad

- Det beste med å være bussjåfør er å oppleve de fire årstidene, sier bussjåfør Kristin Njaastad.

Utdanningsintervjuer

Yrkessjåførlærling Jonas Henriksen

- Jeg ville ha en spennende og praktisk jobb, forteller yrkessjåførlærling Jonas Henriksen om sitt studievalg.