Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bussjåfør

Som bussjåfør er din viktigste oppgave å transportere passasjerer på en trygg og komfortabel måte.

Om jobben

En bussjåfør må være ansvarsbevisst og hensynsfull i trafikken, og sørge for at passasjerene kommer frem på en god måte. Bussjåføren må være våken og oppmerksom slik at trafikkuhell unngås.

Vanlige arbeidsoppgaver for bussjåføren:

 • frakte passasjerer så presist og sikkert som mulig
 • hjelpe til med inn- og utlossing av passasjerer, varer og gods
 • vurdere trafikkbildet og kjøre trafikksikkert
 • vurdere bussens tekniske stand, og få den til service når det er nødvendig

Arbeidshverdagen vil variere avhengig av hvor du jobber. De fleste bussjåfører kjører rutetrafikk i byer og tettsteder. Som bussjåfør kan du også kjøre turtrafikk, flybusser eller andre typer busstrafikk.

Personlige egenskaper

Som bussjåfør må du være serviceinnstilt og opptatt av at passasjerene skal komme frem på en komfortabel og trygg måte. Du bør være glad i å kjøre, og kjøre på en trafikksikker og presis måte. Du må også kunne takle stressende situasjoner i trafikken og holde deg rolig når køer eller uforutsette hendelser oppstår.

Læreplass

Slik søker du læreplass

For å bli lærling må du inngå en lærekontrakt med en bedrift. Du kan ta kontakt med en bedrift og skaffe deg læreplass selv. Sjansene for å få læreplass øker hvis du er aktiv selv. Når du har funnet en lærebedrift søker du på vigo.no innen 1. mars.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Yrkessjåførfag (velg sted)

Ansatt-ikon - lærlinger
Hjem-ikon - opplæringskontor
Bedrifts-ikon - lærebedrifter

Lærlingetall gjelder kun deltagende fylker. Se kildeangivelse for mer informasjon.

Kilder: Brønnøysundregistrene, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Vigo

Informasjon om lærlinger hentes fylkesvis fra Vigo. Hvert enkelt fylke må inngå en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no. Kontakt redaksjonen@utdanning.no for mer informasjon. 

For de fylker som har inngått en slik avtale vil vi vise relevant informasjon om lærlinger på sider om yrker, bedrifter og utdanninger.

Per i dag er det kun Nordland fylkeskommune som har inngått en slik avtale.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger natt til den 15. hver måned.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette eller lignende yrker. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Bussjåfør (velg sted)

Ansatt-ikon 18795 ansatte

(18795 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 690 bedrifter

(690 i hele Norge)

Hvilke stillingstitler er med?

 • 8322105 - Rutebilsjåfør
 • 8322106 - Sjåfør (Buss)
 • 8322108 - Bussjåfør
 • 8322109 - Bussfører
 • 8322110 - Reservesjåfør (Buss)
Bedrifter
Godkjente lærebedrifter i faget som leder til dette yrket er merket med Godkjent lærebedrift .
A2BUS AS BERGEN
ABC TURBUSSER AS STAVANGER
ABDILLAHI SULEMAN MOHAMED HERSI ASKER
ACME BUSS AS SOLA
ADECCO NORGE AS AVD BERGEN BERGEN
ADECCO NORGE AS AVD NORDMØRE OG ROMSDAL KRISTIANSUND
ADECCO NORGE AS AVD NOTODDEN NOTODDEN
ADECCO SOLUTIONS AS AVD NOTODDEN NOTODDEN
AGDER BUSS AS AVD TVEDESTRAND TVEDESTRAND
AGENDA TUR AS DRANGEDAL
Vis bedriftsoversikt
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på utdaning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Tallene tar ikke hensyn til om det er snakk om heltids- eller deltidsstillinger. Derfor vil antall stillinger innenfor eksempelvis helseyrker overstige antall årsverk, fordi det er mange deltidsstillinger i sektoren.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Hvor jobber bussjåfører?

Bussjåfører jobber for bedrifter og selskaper over hele landet. Du kan jobbe både på byruter, distriktsruter og regionale ruter, og du kan jobbe på private turbusser. Enkelte busselskaper har også utenlandsruter.

Hva jobber yrkessjåførutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

For å bli bussjåfør trenger du førerkort klasse D og yrkessjåførbevis. For å kunne ta dette førerkortet må du ha førerkort klasse B for vanlig personbil og plettfri vandel.

Du kan alternativt velge å utdanne deg til yrkessjåfør innenfor videregående opplæring. Utdanningsløpet er fireårig, hvorav to år er opplæring i bedrift. Utdanningsforløpet ser da slik ut:

 • Videregående trinn 1 (Vg1): service og samferdsel, eller teknikk og industriell produksjon
 • Videregående trinn 2 (Vg2): transport og logistikk
 • To års opplæring i bedrift i yrkessjåførfaget

Yrkessjåørfaget (halvårig opplæring i bedrift)

Etter endt opplæringstid, kan du ta fagprøve.

Les mer om hvordan du blir bussjåfør på busslappen.no.

Hvilke utdanninger er de vanligste for bussjåfører

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for bussjåfører

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Operatører og sjåfører
Heltidsansatte
Landtransport med passasjerer
Privat sektor
10 162 personer
Ca 230 kr
33 200 kr
398 400 kr
kilde

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 3. juli 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med NHO Transport (2012).
 • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

For å jobbe som bussjåfør må du ha plettfri vandel og førerkort klasse D.

Gleden av å kunne hjelpe andre og ønsket om å kjøre store kjøretøy, gjorde at Arvid Theodorsen tok buss-sertifikatet så fort han var gammel nok.

Bussjåfør Kristin Njaastad

- Det beste med å være bussjåfør er å oppleve de fire årstidene, sier bussjåfør Kristin Njaastad.

Utdanningsintervjuer

Yrkessjåførlærling Jonas Henriksen

- Jeg ville ha en spennende og praktisk jobb, forteller yrkessjåførlærling Jonas Henriksen om sitt studievalg.