Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bussjåfør

Som bussjåfør er din viktigste oppgave å transportere passasjerer på en trygg og komfortabel måte.

Om jobben

En bussjåfør må være ansvarsbevisst og hensynsfull i trafikken, og sørge for at passasjerene kommer frem på en god måte. Bussjåføren må være våken og oppmerksom slik at trafikkuhell unngås.

Vanlige arbeidsoppgaver for bussjåføren:

  • frakte passasjerer så presist og sikkert som mulig
  • hjelpe til med inn- og utlossing av passasjerer, varer og gods
  • vurdere trafikkbildet og kjøre trafikksikkert
  • vurdere bussens tekniske stand, og få den til service når det er nødvendig

Arbeidshverdagen vil variere avhengig av hvor du jobber. De fleste bussjåfører kjører rutetrafikk i byer og tettsteder. Som bussjåfør kan du også kjøre turtrafikk, flybusser eller andre typer busstrafikk.

Personlige egenskaper

Som bussjåfør må du være serviceinnstilt og opptatt av at passasjerene skal komme frem på en komfortabel og trygg måte. Du bør være glad i å kjøre, og kjøre på en trafikksikker og presis måte. Du må også kunne takle stressende situasjoner i trafikken og holde deg rolig når køer eller uforutsette hendelser oppstår.

Arbeidsmarked

Arbeidslivsoversikt

Her finner du en oversikt over hvilke bedrifter som har ansatte i dette yrket. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Bussjåfør i hele Norge

Ansatt-ikon 16283 ansatte

(16296 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 611 bedrifter

(618 i hele Norge)

Om arbeidsmarkedsinformasjonen

Opplysningene er basert på Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (Aa-registeret) og Brønnøysundregisteret.

Aa-registeret eies og forvaltes av Nav. Der plikter alle arbeidsgivere å registrere alle ansatte, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom, og dette betyr at det kan forekomme feilregistreringer av arbeidsforhold i AA-registeret. Det betyr også at dersom oversikten viser ingen eller få arbeidsgivere innen et yrke, kan arbeidsgiverne ha registrert de ansatte under en mer generell yrkeskategori.

Senter for IKT i utdanningen har forenklet presentasjonen ved å slå sammen 9000 STYRK-koder og knyttet disse til 550 yrkesbeskrivelser på utdanning.no. Noen stillingstitler kan i enkelte tilfeller være knyttet opp mot flere yrkesbeskrivelser. Derfor vil en summering av ansattetall fra hvert yrke ikke kunne sammenlignes med totalt sysselsettingstall. Det kan forekomme feil i forenklingen vi har foretatt, og tallene for den enkelte bedrift/yrkesgruppe kan derfor bli misvisende.

Det kan ta tid før registrene oppdateres. Derfor kan bedrifter som er nedlagt, oppkjøpt eller avviklet fremdeles være synlige i oversikten. Vi jobber kontinuerlig med å bedre tallgrunnlaget og strukturene som genererer disse, vær derfor oppmerksom på at det kan komme endringer.

Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du finner feil: redaksjonen@utdanning.no.

Vis bedriftsoversikt

Hvor jobber bussjåfører?

Bussjåfører jobber for bedrifter og selskaper over hele landet. Du kan jobbe både på byruter, distriktsruter og regionale ruter, og du kan jobbe på private turbusser. Enkelte busselskaper har også utenlandsruter.

Hva jobber yrkessjåførutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

For å bli bussjåfør trenger du førerkort klasse D og yrkessjåførbevis. For å kunne ta dette førerkortet må du ha førerkort klasse B for vanlig personbil og plettfri vandel.

Du kan alternativt velge å utdanne deg til yrkessjåfør innenfor videregående opplæring. Utdanningsløpet er fireårig, hvorav to år er opplæring i bedrift. Utdanningsforløpet ser da slik ut:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): service og samferdsel, eller teknikk og industriell produksjon
  • Videregående trinn 2 (Vg2): transport og logistikk
  • To års opplæring i bedrift i yrkessjåførfaget

Yrkessjåørfaget (halvårig opplæring i bedrift)

Etter endt opplæringstid, kan du ta fagprøve.

Les mer om hvordan du blir bussjåfør på busslappen.no.

Hvilke utdanninger er de vanligste for bussjåfører

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Gjennomsnittslønn for bussjåfører

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Operatører og sjåfører
Heltidsansatte
Landtransport med passasjerer
Privat sektor
10 162 personer
Ca 230 kr
33 200 kr
398 400 kr
kilde

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 3. juli 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med NHO Transport (2012).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

For å jobbe som bussjåfør må du ha plettfri vandel og førerkort klasse D.

Gleden av å kunne hjelpe andre og ønsket om å kjøre store kjøretøy, gjorde at Arvid Theodorsen tok buss-sertifikatet så fort han var gammel nok.

Bussjåfør Kristin Njaastad

- Det beste med å være bussjåfør er å oppleve de fire årstidene, sier bussjåfør Kristin Njaastad.

Utdanningsintervjuer

Yrkessjåførlærling Jonas Henriksen

- Jeg ville ha en spennende og praktisk jobb, forteller yrkessjåførlærling Jonas Henriksen om sitt studievalg.