Yrkesbeskrivelse

Trafikk­lærer

favoritt ikon

Trafikklærere gir trafikkopplæring til nye sjåfører.

Som trafikklærer, også kalt kjøreskolelærer, er du kvalifisert til å lære opp personbilførere. Trafikklæreren har et spesielt ansvar for at elevene får god opplæring i trafikkreglene, men også at de lærer seg gode holdninger i trafikken.

Du er involvert i alle fasene av en trafikkopplæring, fra oppstarten med trafikalt grunnkurs til avslutningen med teoriprøve og oppkjøring.

Vanlige arbeidsoppgaver for trafikklæreren:

  • undervise i trafikk, miljø, mennesker og samspillet mellom disse
  • gi opplæring i alt som kreves for å kjøre en personbil
  • gi opplæring i hvordan du opptrer korrekt i trafikken, herunder regler, ansvar og holdninger
  • være sensor ved førerprøve
  • være trafikksikkerhetslærer

En trafikklærer jobber primært med opplæring for førerkort klasse B. Etter hvert kan du ta tilleggsutdanning og gi opplæring også i andre førerkorttyper, som for eksempel for motorsykkel eller lastebil.

Autorisasjon for å bli trafikklærer utstedes av Statens vegvesen. I tillegg til godkjent utdanning er det flere helsekrav for å få autorisasjon som trafikklærer.

Personlige egenskaper

For å trives med trafikklæreryrket bør du ha gode pedagogiske kvaliteter og kunne gi opplæring på en forståelig og effektiv måte. Du bør være tålmodig, sosial og ha evnen til å skape trygghet i en situasjon mange føler seg uvant med. Trafikklæreren bør kunne opptre med ro og besluttsomhet i situasjoner som innebærer risiko.

Hvor jobber trafikklærere?

Trafikklærere arbeider ved autoriserte trafikkskoler. Du kan også være selvstendig næringsdrivende. Trafikklærere kan i tillegg jobbe som førerprøvesensor, i skolen som kyndig trafikksikkerhetslærer, i transportbedrifter eller i offentlig forvaltning.

Utdanning

Trafikklærerstudiet gir mulighet for yrkeskompetanse som trafikklærer. Studiet løper over to år og gir 120 studiepoeng. Dette tilbys nå kun ved Nord universitet (studiested Stjørdal) og ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Se oversikt og poenggrenser hos Samordna opptak

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. I tillegg må du ha hatt førerkort for personbil (klasse B) sammenhengende de tre siste årene.

Etter- og videreutdanning
For å kunne undervise i de øvrige førerkortklasser kreves tilleggsutdanning utover det toårige høgskolekandidatstudiet. Du kan også bli faglig leder ved en trafikkskole. 

Den toårige grunnutdanningen kan også brukes som en del av en bachelorgrad, som grunnlag for opptak til master i yrkespedagogikk.

Ved Nord universitet kan du ta videreutdanning gjennom årsstudium i trafikkpedagogikk. Denne utdanningen passer for dem som har gjennomført det toårige studiet for trafikklærere.

Lønn

Lønnen for trafikklærere varierer en del og det er vanskelig å angi et generelt lønnsnivå for yrkesgruppen. Det er mye som spiller inn, deriblant arbeidsinnsats, timepris, konkurransesituasjon og om du er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en bedrift.

Intervjuer

Trafikklærer Tom Bergheim

Trafikk­lærer

- I dette yrket er jobbmulighetene veldig gode. Mange får jobb før de er ferdigutdannet, sier trafikklærer Tom Bergheim.
Trafikklærerstudent Monica Iren Moe Masdal

Trafikk­lærer

Som tredje generasjons trafikklærer har Monica Iren Moe Masdal ambisjoner om å kjøre familiebedriften inn i framtiden.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Trafikk­lærer

Lignende yrker

Bussjåfør foran rattet

Bussjåfør

Som bussjåfør er din viktigste oppgave å transportere passasjerer på en trygg og komfortabel måte.

Postbud leverer post

Postbud

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

Ambulansearbeider i førersetet på en bil

Ambulanse­arbeider

Som ambulanse­arbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.

Taxisjåføren i arbeid

Taxisjåfør

Som taxisjåfør transporterer du passasjerer mot betaling.

Sjåfør

Sjåfør

En sjåfør transporter mennesker eller varer.

hånd på rattet

Yrkessjåfør

En yrkessjåfør ut­fører vare-, anleggs-, bulk-, tank-, spesialtransport eller andre nasjonale og internasjonale transporter.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.