Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trafikklærer

Trafikklærere gir trafikkopplæring til nye sjåfører.

Om jobben

Som trafikklærer, også kalt kjøreskolelærer, er du kvalifisert til å lære opp personbilførere. Trafikklæreren har et spesielt ansvar for at elevene får god opplæring i trafikkreglene, men også at de lærer seg gode holdninger i trafikken.

Du er involvert i alle fasene av en trafikkopplæring, fra oppstarten med trafikalt grunnkurs til avslutningen med teoriprøve og oppkjøring.

Vanlige arbeidsoppgaver for trafikklæreren:

 • undervise i trafikk, miljø, mennesker og samspillet mellom disse
 • gi opplæring i alt som kreves for å kjøre en personbil
 • gi opplæring i hvordan du opptrer korrekt i trafikken, herunder regler, ansvar og holdninger
 • være sensor ved førerprøve
 • være trafikksikkerhetslærer

En trafikklærer jobber primært med opplæring for førerkort klasse B. Etter hvert kan du ta tilleggsutdanning og gi opplæring også i andre førerkorttyper, som for eksempel for motorsykkel eller lastebil.

Autorisasjon for å bli trafikklærer utstedes av Statens vegvesen. I tillegg til godkjent utdanning er det flere helsekrav for å få autorisasjon som trafikklærer.

Personlige egenskaper

For å trives med trafikklæreryrket bør du ha gode pedagogiske kvaliteter og kunne gi opplæring på en forståelig og effektiv måte. Du bør være tålmodig, sosial og ha evnen til å skape trygghet i en situasjon mange føler seg uvant med. Trafikklæreren bør kunne opptre med ro og besluttsomhet i situasjoner som innebærer risiko.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette eller lignende yrker. Dette kan være nyttig informasjon for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller en bedrift å være utplassert i. Listen kan begrenses til de fylkene eller kommunene som er aktuelle for deg.

Endre sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Trafikklærer (velg sted)

Ansatt-ikon 2165 ansatte

(2165 i hele Norge)

Bedrifts-ikon 601 bedrifter

(601 i hele Norge)

Hvilke stillingstitler er med?

 • 3349103 - Kjøreskoleinstruktør
 • 3349108 - Kjørelærer
 • 3349111 - Kjøreskolelærer
 • 3349112 - Trafikklærer
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på utdaning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Tallene tar ikke hensyn til om det er snakk om heltids- eller deltidsstillinger. Derfor vil antall stillinger innenfor eksempelvis helseyrker overstige antall årsverk, fordi det er mange deltidsstillinger i sektoren.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen natt til den 18. hver måned.

Hvor jobber trafikklærere?

Trafikklærere arbeider ved autoriserte trafikkskoler. Du kan også være selvstendig næringsdrivende. Trafikklærere kan i tillegg jobbe som førerprøvesensor, i skolen som kyndig trafikksikkerhetslærer, i transportbedrifter eller i offentlig forvaltning.

Utdanning

Trafikklærerstudiet gir mulighet for yrkeskompetanse som trafikklærer. Studiet løper over to år og gir 120 studiepoeng. Dette tilbys nå kun ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Se oversikt og poenggrenser hos Samordna opptak

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. I tillegg må du ha hatt førerkort for personbil (klasse B) sammenhengende de tre siste årene.

Etter- og videreutdanning
For å kunne undervise i de øvrige førerkortklasser kreves tilleggsutdanning utover det toårige høgskolekandidatstudiet. Du kan også bli faglig leder ved en trafikkskole. 

Den toårige grunnutdanningen kan også brukes som en del av en bachelorgrad, som grunnlag for opptak til master i yrkespedagogikk.

Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag kan du ta videreutdanning i 30 studiepoeng som trafikklærer. Denne utdannelsen gir deg kompetanse til å bli ansatt som faglærer ved yrkessjåførlinjen i videregående skoler.

Lønn

Lønnen for trafikklærere varierer en del og det er vanskelig å angi et generelt lønnsnivå for yrkesgruppen. Det er mye som spiller inn, deriblant arbeidsinnsats, timepris, konkurransesituasjon og om du er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en bedrift.

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 6. juni 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Trafikkforum (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Redaksjonen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Trafikklærer Tom Bergheim

- I dette yrket er jobbmulighetene veldig gode. Mange får jobb før de er ferdigutdannet, sier trafikklærer Tom Bergheim.

Utdanningsintervjuer

Trafikklærerstudent Monica Iren Moe Masdal

Som tredje generasjons trafikklærer har Monica Iren Moe Masdal ambisjoner om å kjøre familiebedriften inn i framtiden.