Trafikklærer

Trafikklærere gir trafikkopplæring til nye sjåfører.

Om jobben

Som trafikklærer, også kalt kjøreskolelærer, er du kvalifisert til å lære opp personbilførere. Trafikklæreren har et spesielt ansvar for at elevene får god opplæring i trafikkreglene, men også at de lærer seg gode holdninger i trafikken.

Du er involvert i alle fasene av en trafikkopplæring, fra oppstarten med trafikalt grunnkurs til avslutningen med teoriprøve og oppkjøring.

Vanlige arbeidsoppgaver for trafikklæreren:

  • undervise i trafikk, miljø, mennesker og samspillet mellom disse
  • gi opplæring i alt som kreves for å kjøre en personbil
  • gi opplæring i hvordan du opptrer korrekt i trafikken, herunder regler, ansvar og holdninger
  • være sensor ved førerprøve
  • være trafikksikkerhetslærer

En trafikklærer jobber primært med opplæring for førerkort klasse B. Etter hvert kan du ta tilleggsutdanning og gi opplæring også i andre førerkorttyper, som for eksempel for motorsykkel eller lastebil.

Autorisasjon for å bli trafikklærer utstedes av Statens vegvesen. I tillegg til godkjent utdanning er det flere helsekrav for å få autorisasjon som trafikklærer.

Personlige egenskaper

For å trives med trafikklæreryrket bør du ha gode pedagogiske kvaliteter og kunne gi opplæring på en forståelig og effektiv måte. Du bør være tålmodig, sosial og ha evnen til å skape trygghet i en situasjon mange føler seg uvant med. Trafikklæreren bør kunne opptre med ro og besluttsomhet i situasjoner som innebærer risiko.

Hvor jobber trafikklærere?

Trafikklærere arbeider ved autoriserte trafikkskoler. Du kan også være selvstendig næringsdrivende. Trafikklærere kan i tillegg jobbe som førerprøvesensor, i skolen som kyndig trafikksikkerhetslærer, i transportbedrifter eller i offentlig forvaltning.

Utdanning

Trafikklærerstudiet gir mulighet for yrkeskompetanse som trafikklærer. Studiet løper over to år og gir 120 studiepoeng. Dette tilbys nå kun ved Høgskolen i Nord-Trøndelag og ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Se oversikt og poenggrenser hos Samordna opptak

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. I tillegg må du ha hatt førerkort for personbil (klasse B) sammenhengende de tre siste årene.

Etter- og videreutdanning
For å kunne undervise i de øvrige førerkortklasser kreves tilleggsutdanning utover det toårige høgskolekandidatstudiet. Du kan også bli faglig leder ved en trafikkskole. 

Den toårige grunnutdanningen kan også brukes som en del av en bachelorgrad, som grunnlag for opptak til master i yrkespedagogikk.

Ved Høgskolen i Nord-Trøndelag kan du ta videreutdanning i 30 studiepoeng som trafikklærer. Denne utdannelsen gir deg kompetanse til å bli ansatt som faglærer ved yrkessjåførlinjen i videregående skoler.

Lønn

Lønnen for trafikklærere varierer en del og det er vanskelig å angi et generelt lønnsnivå for yrkesgruppen. Det er mye som spiller inn, deriblant arbeidsinnsats, timepris, konkurransesituasjon og om du er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en bedrift.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 20. mai 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Trafikkforum (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Trafikklærer Tom Bergheim

- I dette yrket er jobbmulighetene veldig gode. Mange får jobb før de er ferdigutdannet, sier trafikklærer Tom Bergheim.

Utdanningsintervjuer

Trafikklærerstudent Monica Iren Moe Masdal

Som tredje generasjons trafikklærer har Monica Iren Moe Masdal ambisjoner om å kjøre familiebedriften inn i framtiden.