Hva hvis du ikke får læreplass?

Alternativer for deg som ikke finner læreplass.

Lærebedriftene velger selv hvem de vil ansette, altså inngå en lærekontrakt med. Hvis du har rett til videregående opplæring og ikke får læreplass, har du krav på et alternativt opplæringsopplegg. Det skal være i et lærefag som bygger på programområdet du har fullført. Ofte innebærer det vg3 i skole. For å ha rett på dette må du ha registrert søknaden din i Vigo. Ordinær frist for registrering er 1. mars.

Slik registrerer du søknaden

Fylkeskommunen er ansvarlig for opplæringen din

Fylkeskommunen skal sørge for at du har får all informasjonen du trenger for å søke om læreplass, lærekandidat eller praksisbrev. Hvis du ikke får læreplass bør du ta kontakt med fagopplæringskontoret i ditt fylke. 

Se fagopplæringskontorene

Alternativ opplæring

Alternativt opplæringstilbud i vg3 er ofte en blanding av opplæring i skole og praksis i bedrift. Opplæringen avsluttes etter ett år med en fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve. Hvis du består prøven får du fag-/svennebrev eller kompetansebevis.

Du har ikke automatisk rett på en læreplass, men fylkeskommunen skal legge til rette for kontakt mellom deg og mulige lærebedrifter. Hvis du velger å ikke takke ja til læreplassen, har du ikke rett til alternativt opplæringsopplegg, som vg3 i skole. 

Dersom du får tilbud om vg3 i skole men takker nei, har du ikke krav på noe annet tilbud samme skoleår.

Dersom du har takket ja til vg3 og etterpå får et tilbud om læreplass, kan du bytte fra vg3 i skole til ordinært lærlingløp i bedrift.

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 31. januar 2024