× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTORET I MELØY

Organisasjonsnummer: 919733489

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD
Nordland

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ASPECTOR THINCOM AS IKT-driftsteknikerfaget
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS AVD GLOMFJORD Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Leif Brun & Sønner A/S Tømrerfaget
DEN LILLE CAFE AS Salgsfaget
BRAVIDA NORGE AS AVD MELØY ELEKTRO Elektrikerfaget
EWOS AS AVD HALSA Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
HALSA BYGG AS Tømrerfaget
ARNULF HANSEN OG CO AS Motormekanikerfaget
HELGELAND SMOLT AS Automatiseringsfaget
JOHN KILDAL & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
LABORA AS Laboratoriefaget
MELØY ELEKTRO AS Elektrikerfaget
MELØY KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og administrasjonsfaget
MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
Elektrikerfaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Laboratoriefaget
STIFTELSEN NORDTUN HELSEREHAB Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
NORWEGIAN CRYSTALS AS Produksjonsteknikkfaget
REIPÅ KNUSERI AS Anleggsmaskinførerfaget
DENIS TOPILSKIY AS Salgsfaget
RMG GJENVINNING AS Gjenvinningsfaget
RØDØY KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
SNEKKER SELJEVOLL AS Tømrerfaget
SINTEF NOLAB AS AVD GLOMFJORD Laboratoriefaget
SOLHAUG BYGGEVARE AS Logistikkfaget
TEAM VERKSTED NORD AS AVD BODØ Bilfaget, tunge kjøretøy
TERJE HALSAN AS Vei- og anleggsfaget
YARA NORGE AS GLOMFJORD FABRIKKER Kjemiprosessfaget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
ØRNES BLIKK AS Ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.