Hopp til innholdet
Trondheim i TrøndelagVirksomhetsnummer 922814406

SPORDRIFT TRONDHEIM INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER

Tilhører hovedenheten

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Antall ansatte:
  54
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner

Yrker registrert på bedriften:

Asfaltør
Banemontør
Byggingeniør
Elektriker
Elektroingeniør
Energimontør
HMS-ingeniør
IT-driftstekniker

Kontakt

SPORDRIFT TRONDHEIM INFRASTRUKTUR - PROSJEKTER

Besøksadresse
Pir I 2 7010 Trondheim
Postadresse
Postboks 9336 Grønland 0135 OSLO
Telefonnummer
05280

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Hovedenheten har 39 lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Banemontørfaget

1-3
Trøndelag 1-3 løpende lærekontrakter
 • OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN

Signalmontørfaget

1-3
Trøndelag 1-3 løpende lærekontrakter
 • OPPLÆRINGSKONTORET FOR JERNBANESEKTOREN
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Elvirksomhetsregisteret
   • Bygning - høyspenningsanlegg
   • Bygning - lavspenningsanlegg
   • Forsyningsanlegg - høyspenning
   • Forsyningsanlegg - lavspenning
   • Jernbane- og sporveisdrift - elektriske høyspenningsanlegg
   • Jernbane- og sporveisdrift - elektriske lavspenningsanlegg
   • Ledningsanlegg - høyspenning
   • Ledningsanlegg - lavspenning
   • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
   • Kontroll av andres elektriske anlegg
   • Prosjektering av elektriske anlegg