Orkland i TrøndelagOrganisasjonsnummer 921233418

ORKLAND KOMMUNE

Har 167 underenheter

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Kommune
 • Forklaring

  Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  3160
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Hvilken næring er bedriften registrert med?

 • Generell offentlig administrasjon

Forklaring

Yrkene er basert på hvilke stillingskoder bedriften har rapportert inn til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret gjennom A-meldingen. Les mer her.

Hvilket yrke er registrert på bedriften?

Ingen

Kontakt

ORKLAND KOMMUNE

Besøksadresse
Allfarveien 5 7300 Orkland
Postadresse
Postboks 83 7301 ORKANGER
Telefonnummer
72 46 73 00

Godkjenninger og lærlinger

Denne bedriften er godkjent lærebedrift. Oversikt over godkjenninger og lærekontrakter registrert på avdelinger / underenheter får du her.

Viser alle fag med godkjenninger

Brannforebyggerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Feierfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Vg3 Dataelektronikerfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

8 løpende lærekontrakter

Trøndelag8 løpende lærekontrakter

Helsearbeiderfaget

10 løpende lærekontrakter

Trøndelag10 løpende lærekontrakter

Innholdsproduksjonsfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

IT-driftsfaget

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Ernæringskokkfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Institusjonskokkfaget (utgått fag)

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Service- og administrasjonsfaget

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

IKT-servicefaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Kontor- og administrasjonsfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Logistikkfaget

Forklaring

Med innføringen av LK20 (fagfornyelsen) har alle lærefag fått ny læreplan. Lærebedriften sin godkjenning kan være knyttet til gammel læreplan. Bedriften må derfor godkjennes på nytt av fylkeskommunen etter ny læreplan.

Gammelt fag

TrøndelagIngen løpende lærekontrakter

Logistikkfaget

1-3 løpende lærekontrakter

Trøndelag1-3 løpende lærekontrakter

Kommunen har 1,3 læringer per 1000 innbyggere

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det er ikke registrert noen YFF avtaler på denne bedriften, men den kan likevel være aktuell for praksisplass. Ta kontakt med bedriften om du vil undersøke muligheten for å få en YFF-avtale og praksisplass.

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.