Rana i NordlandVirksomhetsnummer 817126812

CELSA STEEL SERVICE AS AVD MO I RANA

Tilhører hovedenheten

Godkjent lærebedrift

 • Selskapstype:
  Aksjeselskap
 • Tallet hentes fra enhetsregisteret, som er et offentlig register levert av Brønnøysundregistrene. Les her for mer informasjon.

  Antall ansatte:
  66
 • Daglig leder:
  Ikke registrert

Næringskoder registrert på bedriften

 • Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer

Yrker registrert på bedriften:

Aluminiumskonstruktør
Byggdrifter / vaktmester
CNC-operatør
Dataingeniør
Fagoperatør i produksjonsteknikk
Fjell- og bergverksarbeider
IKT-servicemedarbeider
IT-driftstekniker

Kontakt

CELSA STEEL SERVICE AS AVD MO I RANA

Besøksadresse
Mo Industripark 8626 Rana
Postadresse
Postboks 59 Nydalen 0409 OSLO
Telefonnummer
23 39 38 00

Tilknyttede opplæringskontor


Denne bedriften er medlem av ett eller flere opplæringskontor. Et opplæringskontor hjelper bedriften med det praktiske rundt det å ta inn og følge opp lærlinger. Bedriftene ønsker ofte at henvendelser om læreplasser skal gå via opplæringskontorene.
icon

Godkjenninger og lærlinger

Godkjenninger og løpende lærekontrakter registrert på denne enheten

Industrimekanikerfaget

Nordland
 • OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND

Produksjonsteknikkfaget

Nordland
 • OPPLÆRINGSKONTORET NORD-HELGELAND
icon

Bedriftstruktur

Godkjenninger kan være knyttet til andre nivåer i bedriften. For å lære mer om bedriftens ulike godkjenninger kan du undersøke hierarkiet og strukturen nærmere.
icon

Samarbeidsavtaler - YFF

Samarbeidet mellom bedrifter og skole gir elever i videregående skole mulighet til å prøve seg ut i et eller flere relevante fagfelt. Avtalen er formalisert gjennom et eget system, og det er ikke alle skoler og bedrifter som benytter seg av det. Det betyr at selv om du ikke finner en avtale her kan denne bedriften fortsatt være aktuell. Elever og andre som ønsker å vite mer om denne avtalen må ta kontakt med skolens kontaktperson.

Det finnes samarbeidsavtaler hos overordnet selskap CELSA STEEL SERVICE AS AVD MO I RANA.
Ta kontakt med din skole om du vil undersøke muligheten for å få utplassering i bedriften.
icon

Autorisasjoner og andre godkjenninger

Det finnes mange typer godkjenninger og autorisasjoner foruten godkjenninger som lærebedrift. Her har vi samlet godkjenningsordninger som er relevante for lærefag. Disse godkjenningene kan bidra til å finne seriøse aktører blant virksomhetene som ennå ikke er godkjente lærebedrifter.

Denne bedriften har ingen autorisasjoner eller andre godkjenninger i registrene vi har oversikt over.