OPPLÆRINGSKONTORET BTV

Organisasjonsnummer: 995720973

Om bedriften

1 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Hornebergvegen 12
7038 TRONDHEIM
Trøndelag

Kontaktinformasjon

Tlf: 73 87 10 28
www.tkbl.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AS BLIKKENSLAGER OLAF HANSEN Ventilasj.- og blikkensl.faget
BRAVIDA NORGE AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
BRYN BYGGKLIMA AS AVD TRONDHEIM Ventilasj.- og blikkensl.faget
CAVERION NORGE AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
DAHLE BLIKK AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
ELITE BLIKK AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
GK INNEKLIMA AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
H SÆTHER VVS AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
HAMSTAD AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
ICOPALTAK AS Tak- og membrantekkerfaget
JENSEN BLIKK AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
MESTERTAK TRONDHEIM AS Tak- og membrantekkerfaget
MESTERBLIKK AS Tak- og membrantekkerfaget
Ventilasj.- og blikkensl.faget
MESTERTAK ENTREPRENØR AS Tak- og membrantekkerfaget
MESTERTAK SERVICE AS Tak- og membrantekkerfaget
MÆLEN BLIKK OG VENTILASJON AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
MÆLEN BLIKK OG VENTILASJON HOLDING AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
PROFFTAK TRØNDELAG AS Tak- og membrantekkerfaget
PROTAN ENTREPRENØR MIDT-NORGE AS Tak- og membrantekkerfaget
S MOE AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
TEKNISK VENTILASJON AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
TEMPE BLIKK OG VENTILASJON AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
TRONDHEIM TAK AS Tak- og membrantekkerfaget
TRØNDELAG ISOLERING AS Isolatørfaget
TRØNDERBLIKK AS Ventilasj.- og blikkensl.faget
ØKOVENT AS Ventilasj.- og blikkensl.faget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.