AGDER OPPLÆRINGSKONTOR FOR LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKIN REPARATØRER

Organisasjonsnummer: 980973298

Om bedriften

1 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

c/o Byremo Videregående Skole
4529 BYREMO
Agder

Kontaktinformasjon

Tlf: 38 28 14 00

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AGDER ANLEGGSENTER AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
AGDER TRAKTOR OG MASKIN AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
AGDER TUNNELSERVICE AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
A-K MASKINER AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
ATM SERVICE AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
ATM SERVICE LILLESAND AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
AVINOR AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
BYREMO VIDEREGÅENDE SKOLE Anleggsmaskinmekanikerfaget
Landbruksmaskinmekanikerfaget
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA Landbruksmaskinmekanikerfaget
MAGNE GITMARK & CO AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Landbruksmaskinmekanikerfaget
JHB MASKINSERVICE John Henry Buflaten Landbruksmaskinmekanikerfaget
JÆREN TRAKTORSENTER AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
LYNGDAL TRAKTORSENTER AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
NCC INDUSTRY AS AVD REGION SØR Anleggsmaskinmekanikerfaget
OK MASKIN SØR AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
PON EQUIPMENT AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
REPSTAD ANLEGG AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
JØRUND SMELAND Landbruksmaskinmekanikerfaget
BR. THORKILDSEN AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
TRAKTOR EIENDOM AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
TRUCK OG MASKIN AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
TS MASKINSALG OG REPARASJON AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
TT ANLEGG AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Landbruksmaskinmekanikerfaget
VMS KRISTIANSAND AS Anleggsmaskinmekanikerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.