OPPLÆRINGSKONTOR FOR ELFAG - TROMS

Organisasjonsnummer: 975357643

Om bedriften

1 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

2. etg. Margrethe Jørgensens vei 12
9406 HARSTAD
Troms og Finnmark

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ETS ELEKTRO AS Elektrikerfaget
ACEL AS Elektrikerfaget
CAVERION NORGE AS AVD HARSTAD Elektrikerfaget
DEMAS AS Tavlemontørfaget
EL INSTALLATØREN HARSTAD AS Elektrikerfaget
EL JON AS Elektrikerfaget
EL-REP NORD AS Elektroreparatørfaget
ELEKTROKONTAKT AS Elektrikerfaget
ELIASSEN INSTALLASJON AS Elektrikerfaget
ELUMNI ELEKTRO AS Elektrikerfaget
FINNFJORD AS Elektrikerfaget
FINNSNES RØR OG ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HANESETH HARSTAD AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
HANESETH MIDT-TROMS AS Elektrikerfaget
HARSTAD ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HEMMERSBACH NORWAY AS Dataelektronikerfaget
HENTEK ELEKTRO AS Elektrikerfaget
HÅLOGALAND ELEKTRO AS Elektrikerfaget
INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS Elektrikerfaget
KANSTAD EL. SERVICE AS Elektrikerfaget
KVISTAD ELEKTRONIKK AS Dataelektronikerfaget
Elektrikerfaget
ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD HARSTAD Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ONECO NETWORKS AS Telekommunikasjonsmontørfaget
SITECOM AS Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
SIWE ELEKTRO AS Elektrikerfaget
H K SØRENSEN AS Elektrikerfaget
SØRREISA ELEKTROINSTALLASJON AS Elektrikerfaget
TEKNOR AS Automatiseringsfaget
Viklerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.