OPPLÆRINGSKONTORET FOR NORDRE NORDLAND

Organisasjonsnummer: 971398345

Om bedriften

3 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Rådhusgata 20
8400 SORTLAND
Nordland

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ALENMAR AS Fiske og fangst
TORBEN ALVESTAD LANDBRUK Landbruk
ANDENES HUSFLID OG BRUKSKUNST AS Bunadtilvirkerfaget
MAGNUS MARTELIUS ANDERSEN Fiske og fangst
ANDØY HOTELL OG RESTAURANTDRIFT AS Resepsjonsfaget
ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
TONE MERETE ARVIDSDATTER Landbruk
BALLSTADVÆRING AS Fiske og fangst
OTTAR BERGERSEN & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
BERGGÅRD AMUNDSEN & CO AS AVD SORTLAND Logistikkfaget
BFISK AS Fiske og fangst
BIOMAR A.S. IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Kjemiprosessfaget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
BLÅFJELL BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
BR. OLAFSEN KYSTFISKE AS Fiske og fangst
BRØNNØY KYSTFISKE AS Fiske og fangst
CERMAQ NORWAY AS AVD SANDSET Akvakulturfaget
DAHL FISKERI AS Motormannfaget
EIDSFJORD SJØFARM AS Akvakulturfaget
ELKJØP VESTERÅLEN AS AVD VESTERÅLEN Dataelektronikerfaget
ELLINGSEN SEAFOOD AS Akvakulturfaget
Elvenesstrand Smolt AS Akvakulturfaget
FJORDGULL KYSTFISKE AS Fiske og fangst
FUGLØYSKJÆR AS Fiske og fangst
FULL RULLE GOLF & BOWLING AS Salgsfaget
GRØNTVEDT MANAGEMENT AS Motormannfaget
GUNNAR KLO AS Sjømatproduksjon
HALVORSEN LEIF KÅRE Landbruk
HANS ANGELSEN OG SØNNER AS Fiske og fangst
HARALDSVIK MARITIM AS Fiske og fangst
HELLODDEN AS Fiske og fangst
HELSESERVICE ENGROS AS Logistikkfaget
Salgsfaget
ISQUEEN AS Akvakulturfaget
SIMON HELLE JAKOBSEN Fiske og fangst
KAPPAHL AS AVD 413 SORTLAND Salgsfaget
STEIN KARLSEN Fiske og fangst
KLOTIND AS Fiske og fangst
KP TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
BRØDRENE KRISTIANSEN AS Fiske og fangst
EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER AS Akvakulturfaget
KRISTOFFERSEN FISKEBÅT AS Fiske og fangst
KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF Kontor- og admin.faget
LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND SA Landbruk
LANGNESVÆRING AS Fiske og fangst
LARSEN ELCOM AS Dataelektronikerfaget
ØYVIND LEHN Landbruk
LERØY NORWAY SEAFOODS AS Kontor- og admin.faget
INGE LYNUM Landbruk
LØDINGEN FISK AS Akvakulturfaget
MAJA FISKEBÅTREDERI AS Fiske og fangst
MALNESFJORD AS Fiske og fangst
MIRSEL AS Fiske og fangst
MK HERSLEB Gudmund S Rognan Fiske og fangst
MORTENLAKS AS Akvakulturfaget
MYRE BEDRIFTSBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
MYRE KYSTDRIFT AS Fiske og fangst
MYRE LAVPRIS AS Salgsfaget
NAV SORTLAND Kontor- og admin.faget
NETTRAKETT AS IKT-servicefaget
Mediegrafikerfaget
NILSSEN SIGFRED Landbruk
K NORDAHLS TRYKKERI AS Mediegrafikerfaget
NORDLAKS OPPDRETT AS Akvakulturfaget
NORDLAKS PRODUKTER AS Kjemiprosessfaget
NORDLAKS SMOLT AS Akvakulturfaget
NORDLAND HAVFISKE AS Fiske og fangst
Motormannfaget
NSK SHIPPING AS Matrosfaget
NORDTRAFIKK CARGO AS Logistikkfaget
OLAGUTT AS Fiske og fangst
DANIEL OLSEN Landbruk
FINN ERIK OLUFSEN Tømrerfaget
ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD SORTLAND Telekommunikasjonsmontørfaget
PEDERSEN HÅVARD VIKEDAL Fiske og fangst
PERMO-NOR Per Bjørnar Moe Polymerkomposittfaget
PRESTELVA BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
PRESTFJORD AS Fiske og fangst
Motormannfaget
PROBLEMFIX AS IKT-servicefaget
RECOVER NORDIC NORDLAND Tømrerfaget
REINEFJORD AS Fiske og fangst
RENO-VEST PRODUKSJON AS Industrimekanikerfaget
ROHOLMEN AS Fiske og fangst
ROSØY KYSTFISKE AS Fiske og fangst
DAG RYDLAND Fiske og fangst
RYVINGEN KYSTFISKE AS Fiske og fangst
RØST KYSTREDERI AS Fiske og fangst
RØSTAD & SØNN AS Fiske og fangst
SE GRUPPEN AS Kontor- og admin.faget
SIGERFJORD FISK AS Akvakulturfaget
SILVER SEED AS Akvakulturfaget
SIVERTSEN KYSTFISKE AS Fiske og fangst
SKAGEN FISK ANS Fiske og fangst
SKARHOLMEN AS Fiske og fangst
SKIBSGÅRDEN LEKER AS Salgsfaget
TORLEIF SKOTHEIMSVIK AS Fiske og fangst
PARTREDERIET SKÅNSVIK ANS Fiske og fangst
PER-JØRN SOLHAUG Fiske og fangst
SOLTIND-KYSTFISK AS Fiske og fangst
EIRIK SOLVOLL Landbruk
SORTLAND BIL AS Bilfaget, lette kjøretøy
SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SORTLAND Landbruk
STAVEN GRUS AS Anleggsmaskinførerfaget
STEINFJORDFISK AS Fiske og fangst
SØRHOLMEN AS Fiske og fangst
SØRNES KYSTFISKE AS Fiske og fangst
SØRVIK FISK AS Fiske og fangst
TRE-BO AS Tømrerfaget
TROND-ANTON AS Fiske og fangst
VESTERÅLEN KONTORSENTER AS Dataelektronikerfaget
VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Fiske og fangst
VIKING ØKSNES AS Automatiseringsfaget
VOLLAN GÅRD Bjørn-Otto Bamberg Landbruk
VORNES KYSTFISKE AS Fiske og fangst
XL-BYGG SORTLAND AS Salgsfaget
M. YTTERSTAD AS Fiske og fangst
ØKSNES BIL & MASKIN AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Bilfaget, lette kjøretøy
ØKSNES ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
ØKSNES KYSTFISKE AS Fiske og fangst
Motormannfaget
ØYTRANS AS Fiske og fangst

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.