OPPLÆRINGSKONTORET FOR NORDRE NORDLAND

Organisasjonsnummer: 971398345

Om bedriften

4 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Rådhusgata 20
8400 SORTLAND
Nordland

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ALBRIGTSEN MARITIM AS Fiske og fangst
TORBEN ALVESTAD LANDBRUK Landbruk
ANDENES HUSFLID OG BRUKSKUNST AS Bunadtilvirkerfaget
MAGNUS MARTELIUS ANDERSEN Fiske og fangst
ANDØY HOTELL OG RESTAURANTDRIFT AS Resepsjonsfaget
BALLSTADVÆRING AS Fiske og fangst
OTTAR BERGERSEN & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
BERGGÅRD AMUNDSEN & CO AS AVD SORTLAND Logistikkfaget
BFISK AS Fiske og fangst
BIOMAR A.S. Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
Logistikkfaget
BLÅFJELL BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
BR. SOLHAUG AS Fiske og fangst
ALF BREKKEN OG SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
BRØNNØY KYSTFISKE AS Fiske og fangst
CERMAQ NORWAY AS AVD SANDSET Akvakulturfaget
COOP NORDLAND SA AVD 21 COOP MEGA SORTLAND Salgsfaget
DAHL FISKERI AS Motormannfaget
EIDSFJORD SJØFARM AS Akvakulturfaget
ELKJØP VESTERÅLEN AS AVD VESTERÅLEN Dataelektronikerfaget
ELLINGSEN SEAFOOD AS Akvakulturfaget
Sjømatproduksjon
FUGLØYSKJÆR AS Fiske og fangst
FULL RULLE GOLF & BOWLING AS Salgsfaget
GRØNTVEDT MANAGEMENT AS Motormannfaget
HALVORSEN LEIF KÅRE Landbruk
HANS ANGELSEN OG SØNNER AS Fiske og fangst
HAVBØR AS Fiske og fangst
BØRGE HEGSTAD Landbruk
HELLODDEN AS Fiske og fangst
HELSESERVICE ENGROS AS Logistikkfaget
HØIDAHL KYSTFISKE AS Fiske og fangst
ISQUEEN AS Akvakulturfaget
SIMON HELLE JAKOBSEN Fiske og fangst
JARLE BERGS SØNNER AS Fiske og fangst
REMI JENSSEN Landbruk
KARIANNE AS Fiske og fangst
STEIN KARLSEN Fiske og fangst
GUNNAR KLO AS Sjømatproduksjon
KP TRANSPORT AS Yrkessjåførfaget
KRANSVIK AS Fiske og fangst
BRØDRENE KRISTIANSEN AS Fiske og fangst
EGIL KRISTOFFERSEN & SØNNER AS Industrimekanikerfaget
KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF Kontor- og admin.faget
LANDBRUKSTJENESTEN MIDTRE HÅLOGALAND SA Landbruk
LANGNESVÆRING AS Fiske og fangst
LARSEN ELCOM AS Dataelektronikerfaget
LUDVIGSEN ASIAMAT AS Salgsfaget
MAJA FISKEBÅTREDERI AS Fiske og fangst
MALNESFJORD AS Fiske og fangst
MELØYFJORD FISKERISELSKAP AS Fiske og fangst
MK HERSLEB Gudmund S Rognan Fiske og fangst
MYRE BEDRIFTSBARNEHAGE AS Barne- og ungdomsarbeiderfaget
NETTMONTASJE AS Telekommunikasjonsmontørfaget
NETTRAKETT AS IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
K NORDAHLS TRYKKERI AS Mediegrafikerfaget
NORDHEIM BYGG AS Tømrerfaget
NORDLAKS OPPDRETT AS Akvakulturfaget
NORDLAKS PRODUKTER AS Kjemiprosessfaget
NORDLAKS SMOLT AS Akvakulturfaget
NORDLAND HAVFISKE AS Fiske og fangst
Motormannfaget
NSK SHIPPING AS Matrosfaget
NORDSTEN AS Fiske og fangst
NORDTRAFIKK CARGO AS Logistikkfaget
OLAGUTT AS Fiske og fangst
DANIEL OLSEN Landbruk
FINN ERIK OLUFSEN Tømrerfaget
ONECO NETWORKS AS DISTRIKT NORD SORTLAND Telekommunikasjonsmontørfaget
PEDERSEN HÅVARD VIKEDAL Fiske og fangst
PERMO-NOR Per Bjørnar Moe Polymerkomposittfaget
PRESTELVA BARNEHAGE SA Barne- og ungdomsarbeiderfaget
PRESTFJORD AS Fiske og fangst
Motormannfaget
RECOVER NORDIC SORTLAND Tømrerfaget
REINEBUEN AS Fiske og fangst
REINEFJORD AS Fiske og fangst
RENO-VEST PRODUKSJON AS Industrimekanikerfaget
ROWENTA AS Fiske og fangst
DAG RYDLAND Fiske og fangst
RYVINGEN KYSTFISKE AS Fiske og fangst
RØST KYSTREDERI AS Fiske og fangst
RØSTAD & SØNN AS Fiske og fangst
SE GRUPPEN AS Kontor- og admin.faget
SILVER SEED AS Akvakulturfaget
SIVERTSEN KYSTFISKE AS Fiske og fangst
SKAGEN FISK ANS Fiske og fangst
SKARHOLMEN AS Fiske og fangst
SKIBSGÅRDEN LEKER AS Salgsfaget
TORLEIF SKOTHEIMSVIK AS Fiske og fangst
SKOTTIND AS Fiske og fangst
PARTREDERIET SKÅNSVIK ANS Fiske og fangst
SOLTIND-KYSTFISK AS Fiske og fangst
EIRIK SOLVOLL Landbruk
SORTLAND ARBEIDSSENTER AS Logistikkfaget
SORTLAND BIL AS Bilfaget, lette kjøretøy
SORTLAND HAVN KF Salgsfaget
SORTLAND VIDEREGÅENDE SKOLE AVD SORTLAND Landbruk
STAVEN GRUS AS Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
STEINFJORDFISK AS Fiske og fangst
STORHOLM AS Fiske og fangst
SØRHOLMEN AS Fiske og fangst
SØRNES KYSTFISKE AS Fiske og fangst
SØRVIK FISK AS Fiske og fangst
TRE-BO AS Tømrerfaget
VESTERÅLEN KONTORSENTER AS Dataelektronikerfaget
VESTERÅLEN MARINE OLJE AS Kjemiprosessfaget
VEST-LOFOTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Fiske og fangst
VIKING ØKSNES AS Automatiseringsfaget
VOLLAN GÅRD Bjørn-Otto Bamberg Landbruk
VORNES KYSTFISKE AS Fiske og fangst
M. YTTERSTAD AS Fiske og fangst
ØKSNES BIL & MASKIN AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Bilfaget, lette kjøretøy
ØKSNES ENTREPRENØR AS Betongfaget
Tømrerfaget
ØKSNES KYSTFISKE AS Fiske og fangst
Motormannfaget
ØKSNES VEKST AS Salgsfaget
ØYFISK AS Akvakulturfaget
ØYNES KYSTFISKE AS Fiske og fangst
ØYTRANS AS Fiske og fangst

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.