OPPLÆRINGSKONTORET I MELØY

Organisasjonsnummer: 919733489

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Ørnesveien 3
8160 GLOMFJORD
Nordland

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ASPECTOR THINCOM AS IKT-driftsteknikerfaget
BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES NORWAY AS AVD GLOMFJORD Automatiseringsfaget
Elektrikerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Platearbeiderfaget
Leif Brun & Sønner A/S Tømrerfaget
DEN LILLE CAFE AS Salgsfaget
BRAVIDA NORGE AS AVD MELØY ELEKTRO Elektrikerfaget
EWOS AS AVD HALSA Industrimekanikerfaget
Kjemiprosessfaget
FORE BÅT OG MOTORSERVICE AS Industrimontørfaget
HALSA BYGG AS Tømrerfaget
ARNULF HANSEN OG CO AS Industrimontørfaget
Motormekanikerfaget
HELGELAND SMOLT AS Automatiseringsfaget
JOHN KILDAL & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
LABORA AS Laboratoriefaget
MELØY ELEKTRO AS Elektrikerfaget
MELØY KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Institusjonskokkfaget
MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
Elektrikerfaget
IKT-driftsteknikerfaget
IKT-servicefaget
Kjemiprosessfaget
Laboratoriefaget
Salgsfaget
STIFTELSEN NORDTUN HELSEREHAB Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
NORWEGIAN CRYSTALS AS Produksjonsteknikkfaget
REIPÅ KNUSERI AS Anleggsmaskinførerfaget
DENIS TOPILSKIY AS Salgsfaget
RMG GJENVINNING AS Gjenvinningsfaget
RØDØY KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
SNEKKER SELJEVOLL AS Tømrerfaget
SINTEF MOLAB AS AVD GLOMFJORD Laboratoriefaget
SOLHAUG BYGGEVARE AS Logistikkfaget
TEAM VERKSTED NORD AS AVD BODØ Bilfaget, tunge kjøretøy
TERJE HALSAN AS Vei- og anleggsfaget
TOCIRCLE PRODUCTIONS AS Automatiseringsfaget
Industrimekanikerfaget
ÅSMUND VÅTVIK Tømrerfaget
YARA NORGE AS GLOMFJORD FABRIKKER Kjemiprosessfaget
Logistikkfaget
Produksjonsteknikkfaget
ØRNES BLIKK AS Ventilasj.- og blikkensl.faget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.