Takstmann

Som takstmann er jobben din å sette verdi på noe. Mange jobber med å taksere og analysere boliger.

Om jobben

Å taksere betyr å verdsette, og som takstmann er jobben din å sette verdi på noe. Det vil si at du skal finne ut hvor mye en ting er verdt i penger. I forbindelse med salg av en bolig, er det takstmannen som avgjør verdien av boligen, og lager en tilstandsanalyse som forteller hvilken stand boligen er i.

Ved skader på fast eiendom er det også en takstmann som kommer fram til hva en skade koster. I byggekonflikter og tvister blir takstmannen ofte hentet inn som tredjepart.

En takstmann kan jobbe innenfor følgende områder:

  • verditaksering av boliger
  • tilstandsanalyse av boliger
  • verditaksering av eiendommer
  • taksering av skade på bygninger og løsøre, som for eksempel biler, maskiner og liknende
  • taksering av landbrukseiendommer
  • taksering av næringseiendommer
  • taksering av industrimaskiner, anleggsmaskiner, kjøretøy, båter, innbo og inventar

Takstmannen må kunne mye om lover og regler, og en del av arbeidsdagen omfatter saksbehandlig og administrative oppgaver.

Takstmenn sertifiseres gjennom Norges TakseringsforbundNITO Takst og Byggmestrenes takseringsforbund.

Personlige egenskaper

Som takstmann må du ha interesse for bygg og tekniske detaljer. Takstmannen må være ærlig og kunne fungere som en nøytral part. Evne til å omgås mennesker og kommunisere godt er også viktig.

Hvor jobber takstmenn?

En takstmann er ofte selvstendig næringsdrivende eller er ansatt i en mindre bedrift. Ved for eksempel salg av bolig, er det takstmannen som hentes inn av eiendomsmegleren for å fastsette pris. Forsikringsselskaper bruker også takstmenn når de skal bestemme omfanget av en skade.

Utdanning

Du kan utdanne deg til takstmann gjennom Norges EiendomsakademiNITO Takst og Mesterskolen.

Etter endt utdanning kan du søke om å bli sertifisert takstmann.

Opptakskrav
Det anbefales at søkere har generell studiekompetanse og er over 25 år for å søke opptak til grunnutdanningen ved Norges Takseringsforbund og NITO Takst. Hos Mesterskolen er kravet til opptak er at du er mester i byggfag.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 23. februar 2015.
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Takstmann Jon August Reiersrud

- Det er viktig å ha en ydmyk selvtillit i jobben. Du kan fort gå i fella om du tror at du forstår alt, sier takstmann Jon August Reiersrud.

Utdanningsintervjuer

Takstmannstudent Eiolf Rasmussen

Eiolf Rasmussen drøymer om å arbeide i eit fellesskap saman med andre takstmenn, og håper nettutdanninga ved Noregs Eigedomsakademi gjer han moglegheita til nett det.

Var denne siden nyttig for deg?