Yrkesbeskrivelse

Takst­mann

Som takstmann er jobben din å sette verdi på noe. Mange jobber med å taksere og analysere boliger.

 

Å taksere betyr å verdsette, og som takstmann er jobben din å sette verdi på noe. Det vil si at du skal finne ut hvor mye en ting er verdt i penger. I forbindelse med salg av en bolig, er det takstmannen som avgjør verdien av boligen, og lager en tilstandsanalyse som forteller hvilken stand boligen er i.

Ved skader på fast eiendom er det også en takstmann som kommer fram til hva en skade koster. I byggekonflikter og tvister blir takstmannen ofte hentet inn som tredjepart.

En takstmann kan jobbe innenfor følgende områder:

  • verditaksering av boliger
  • tilstandsanalyse av boliger
  • verditaksering av eiendommer
  • taksering av skade på bygninger og løsøre, som for eksempel bilermaskiner og liknende
  • taksering av landbrukseiendommer
  • taksering av næringseiendommer
  • taksering av industrimaskiner, anleggsmaskiner, kjøretøy, båter, innbo og inventar

Takstmannen må kunne mye om lover og regler, og en del av arbeidsdagen omfatter saksbehandling og administrative oppgaver.

Noen takstmenn kalles også for takstingeniører.

Personlige egenskaper

Som takstmann må du ha interesse for bygg og tekniske detaljer. Takstmannen må være ærlig og kunne fungere som en nøytral part. Evne til å omgås mennesker og kommunisere godt er også viktig.

Hvor jobber takstmenn?

En takstmann er ofte selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en mindre bedrift. Forsikringsselskaper bruker også takstmenn når de skal bestemme omfanget av en skade.

Utdanning

Takstmann er ikke en beskyttet tittel. Det vil si at det i utgangspunktet ikke stilles noen faste krav til utdanning for å kunne kalle seg takstmann. Likevel bør du ha lang erfaring innen bransjen du ønsker å taksere. For å for eksempel kunne jobbe som takstmann innenfor bolig og eiendom, må du i utgangspunktet ha både erfaring og utdanning fra byggebransjen. Eksempler på denne typen utdanning er mester (murmester, byggmester, tømmermester etc.), ingeniør, arkitekt eller utdannelse fra byggteknisk fagskole. 

Det finnes også ulike bransjeorganisasjoner som tilbyr forskjellige kurs innen taksering. Eksempler på slike kurs er kurs i tilstandsanalyse av bolig og kurs i taksering av skade på ­­­bygninger og løsøre. Opptakskrav til de ulike kursene varierer. 

Om bransjeorganisasjonen vurderer din kompetanse til å være tilstrekkelig, kan du få godkjenning og medlemskap i organisasjonen. Da føres du opp på listen deres over godkjente takstmenn. Kunder sjekker ofte disse listene når de skal velge takstmann. 

Bransjen opererer med ulike sertifiserings- og godkjenningsordninger. Når du skal velge hvilken organisasjon du ønsker å utdanne deg hos, bør du sjekke disse ordningene.

Det er verdt å merke seg at sertifiseringer og godkjenninger er midlertidige og kan trekkes tilbake for takstmenn som ikke er skikket.

Intervjuer

Takstmann Jon August Reiersrud

Takst­mann

- Det er viktig å ha en ydmyk selvtillit i jobben. Du kan fort gå i fella om du tror at du forstår alt, sier takstmann Jon August Reiersrud.
Takstmannstudent Eiolf Rasmussen

Takst­mann- utdanningsintervju

Eiolf Rasmussen drøymer om å arbeide i eit fellesskap saman med andre takstmenn, og håper nettutdanninga ved Noregs Eigedomsakademi gjer han moglegheita til nett det.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Takst­mann

Lignende yrker

Murer i arbeid

Murer

Mureren bygger opp nytt murverk og restaurerer gammelt murverk.

Energimontør i arbeid

Energi­montør

En energi­montør jobber med å bygge og vedlikeholde el-kraftnettet.

Finans

Finans­analytiker

En finans­analytiker henter inn informasjon om finansiering og investering fra ulike firmaer, og gir råd og anbefalninger på bakgrunn av dette.

Optimal sikkerhet under arbeidet er viktig for tømreren

Tømrer

Tømrere bygger hus, boligblokker og andre byggverk.

Tre personer rundt et bord med whiteboard i bakgrunnen

Markeds­sjef

Markeds­sjefen har ansvaret for markedsplaner og markedsaktiviteter i en bedrift.

Rørlegger i arbeid

Rørlegger

Som rørlegger tilpasser, monterer, installerer og reparerer du sanitær- og varmeanlegg og andre røranlegg.

Husøkonom

Hus­økonom

Som hus­økonom jobber du med drift og innkjøp i større virksomheter.

Landmåler

En landmåler måler opp og markerer grenser i terrenget.

Heismontør i arbeid

Heis­montør

Heis­montører monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.

Anleggsgartneren klipper gress

Anleggsgartner

Anleggsgartnere drifter og vedlikeholder parker, hager og rekreasjonsområder.

Byggingeniør inspiserer anlegg

Byggingeniør

Byggingeniørens utreder, planlegger og gjennom­fører byggeprosjekter. Ofte er byggingeniøren lederen på en byggeplass.

Arbeidsmaskinmekaniker i arbeid

Anleggsmaskin­mekaniker

Anleggsmaskin­mekanikere reparerer og vedlikeholder anleggsmaskiner.

Creative Commons Licence

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND). Lisensen gjelder ikke øvrig innhold.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.