Flygeleder

En flygeleder overvåker og dirigerer flytrafikken i og rundt Norge.

Se film

Om jobben

Som flygeleder skal du forhindre sammenstøt mellom luftfartøy i luften og på bakken, og sørge for en rask og effektiv trafikkavvikling. Flygelederen gir råd og informasjon til luftfartøy. Flygelederen skal også bistå redningstjenesten ved behov.

Flygelederens arbeidsoppgaver kan deles opp i tre områder:

 • Tårnkontroll - her kontrolleres fly i avgang- og landingsfasen, fly i umiddelbar nærhet av flyplassen, samt fly og kjøretøy på bakken.
 • Innflygningskontroll - der flytrafikken overvåkes og kontrolleres i nærområdet til flyplassen.
 • Områdekontroll - her overvåkes og kontrolleres flyene mellom flyplassene og fly som passerer norsk luftrom.

En flygeleder må fort oppfatte og danne seg et bilde av flytrafikken, slik at den kan ledes sikkert og effektivt. Til hjelp har flygelederen blant annet verktøy som radarfremvisere, flygeplaner og radiosamband for kommunikasjon med piloter, samt intern kommunikasjon med andre flygeledere.

Flygeledere arbeider etter skiftordninger.

Personlige egenskaper

En flygeleder har ansvar for menneskeliv og store materielle verdier, noe som betyr at du må være ansvarsfull, nøyaktig og tåle stress. Egenskaper som god simultankapasitet (evnen til å håndtere flere oppgaver samtidig), god muntlig fremstillingsevne, god hørsel, god helse og selvstendighet, er svært viktig.

Hvor jobber flygeledere?

Som flygeleder arbeider du i tårnene og/eller innflygningskontrollen ved de største flyplassene i Norge, eller en av kontrollsentralene i Bodø, Stavanger eller Oslo (Røyken).

Utdanning

Flygelederutdanningen varer i ca. to år og består av:

 • Forkurs i Norge (cirka to uker primo september).
 • Institusjonell og grunnleggende utdanning ved UNDAF i USA fra oktober til juli (36 uker).
 • Transisjonskurs: kurs i norske regler og bestemmelser, systemopplæring og meteorologi (tre til fire uker).
 • Praktisk opplæring og trening ved et kontrolltårn eller en kontrollsentral i Norge (ca. 12 måneder). Denne perioden leder frem til eksamen og sertifisering som flygeleder. De 12 månedene er lønnet. Det medfører at man binder seg til plikttjeneste i Avinor i tre år.

Les mer om utdanningen på avinor.no

Opptakskrav

 • Du må ha fylt 19 år 1. januar i opptaksåret.
 • Generell studiekompetanse med gjennomsnittskarakter 4,0 eller bedre fra videregående.
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk.
 • Meget gode engelskkunnskaper. Krav til å bestå TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Du må imidlertid ikke ha tatt TOEFL-testen før du søker.
 • Plettfri vandel.
 • God helse med normalt fargesyn og synskorreksjon ikke mer enn +5/- 6 dioptri, god hørsel og klar tale.
 • Oppfylle kravene til visum til USA (studentvisum).

Opptakskravene er absolutte.

Gjennomsnittslønn for flygeledere

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn
Flygeledere o.l.
Heltidsansatte
Transporttjenester og lagring
Privat sektor
676 personer
Ca 470 kr
68 700 kr
824 400 kr
kilde

Nyttige lenker

Avinor har egen Facebook-side om flygelederutdanningen. Der kan du få svar på det du måtte lure på: facebook.com/flygeleder

Del denne siden

 • Denne siden er sist oppdatert 25. mars 2015.
 • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norsk flygelederforening (2014).
 • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Yrkesintervjuer

Inger Heinert

Inger Heinert visste ingenting om hva hun gikk til da hun søkte opptak på flygelederskole, men mener i dag hun har verdens beste jobb.

Flygeleder Halvar Myrseth

- Sjansene for å få jobb som flygeleder er 100 prosent med mindre noe helt uforutsett skulle skje, sier Halvar Myrseth.