Innføringsår for minoritetsspråklige

Tilbys ved 36 skoler

Varighet

1 år

Opptakskrav

Fullført grunnskole

Søknadsfrist er normalt 1. mars. Søknad på grunnlag av særskilte behov har frist 1. februar.

Beskrivelse av programområdet alternativ opplæring

Alternativ opplæring omfatter innføringsår for minoritetsspråklige og APO/SAK.

Alternativ opplæring omfatter innføringsår for minoritetsspråklige og APO/SAK.

Videregående skoler som tilbyr Innføringsår for minoritetsspråklige ()

Var denne siden nyttig for deg?