Hvilke fag har du på vg2?

Fordeling av fellesfag, programfag og yrkesfaglig fordypning.

Fire elever følger med på noe i klasserommet

På vg2 er fordelingen av fag litt annerledes enn på vg1. Du har for eksempel andre fellesfag enn du hadde på vg1, og flere timer med yrkesfaglig fordypning.

Fellesfag: Når du går vg2 yrkesfag, skal du ha 252 timer fellesfag. Fellesfagene i vg2 er norsk, samfunnskunnskap og kroppsøving.

Felles programfag: I tillegg til fellesfagene, skal du ha 477 timer med felles programfag. Disse fagene er obligatoriske for det utdanningsprogrammet du har valgt. Et eksempel på et felles programfag på vg2 er kommunikasjon og samhandling på utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag. Hvis du velger programområdet barne- og ungdomsarbeiderfag, skal du ha faget kommunikasjon og samhandling. 

Yrkesfaglig fordypning: På vg2 skal du også ha 253 timer med yrkesfaglig fordypning (YFF).

En uke på yrkesfaglig vg2 kan for eksempel se slik ut:

ghg

Hvis du går yrkesfag med studiespesialisering, samisk eller tegnspråk, kan timefordelingen se annerledes ut.

Les mer om hvilke fag du skal ha på vg2 på Udir.no

Sist oppdatert: 8. juli 2024