Hvilke fag har du på vg1?

Fordeling av fellesfag, programfag og yrkesfaglig fordypning.

Klasserom med lærer og en elev som rekker opp handa

Fellesfag: Når du går vg1 yrkesfag, skal du ha 336 timer fellesfag. Fellesfagene i vg1 er matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving. 

Felles programfag: I tillegg til fellesfagene, skal du ha 477 timer med felles programfag. Disse fagene er obligatoriske for det utdanningsprogrammet du har valgt. For eksempel er kommunikasjon, kunde og arbeidsliv et felles programfag på vg1 hvis du går frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Et annet eksempel på et felles programfag på vg1 er konstruksjons- og styringsteknikk på utdanningsprogrammet teknologi og industrifag. 

Yrkesfaglig fordypning: På vg1 skal du også ha 168 timer med yrkesfaglig fordypning (YFF).

En uke på yrkesfaglig vg1 kan for eksempel se slik ut:

Eksempel på timeplan på vg1 yrkesfag

Hvis du går yrkesfag med studiespesialisering, samisk eller tegnspråk, kan timefordelingen se annerledes ut.

Les mer om hvilke fag du skal ha på vg1 på Udir.no

Sist oppdatert: 8. juli 2024