Lærekandidat

Kompetansebevis i stedet for fagbrev.

To elever sammen med en eldre pasient

En lærekandidatordning er et alternativ til den vanlige lærlingeordningen.

Dette er en individuell ordning, som er tilpasset for elever som kan ha vanskeligheter med å oppnå full yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev.

Varighet: 1 – 4 år

Veien fungerer slik at

  • du får en opplæringskontrakt med utvalgte kompetansemål, som er tilpasset deg
  • når opplæringen er ferdig går du opp til en kompetanseprøve
  • kompetanseprøven er mindre omfattende enn en fag- eller svenneprøve
  • når du har bestått en kompetanseprøve, får du et kompetansebevis

Som lærekandidat kan du ha rett til spesialundervisning. Ved behov kan opplæringstiden utvides med inntil to år.

Hvis du i løpet av læretiden ser at du likevel kan klare å gå opp til full fag- eller svenneprøve, kan opplæringskontrakten endres til vanlig lærekontrakt.

Det er også mulig å gå opp til vanlig fag- eller svenneprøve hvis du likevel ønsker det. Du må i så fall kvalifisere deg til det. 

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 30. november 2023