Videre utdanning etter yrkesfag

Yrkesfag er et godt karrierevalg for fremtiden. Med yrkesfag kommer du raskt ut i jobb etter fullført videregående, og det er gode muligheter for å få seg jobb.

Du har også mange muligheter for videre utdanning. Bli kjent med noen av dem her.

lærer og elever i klasserom