Arbeidsstyrken


En forståelse av størrelsen og sammensetningen av arbeidsstyrken er avgjørende for kompetansearbeidet. Arbeidsstyrkens størrelse i forhold til befolkningen forteller oss mye om robustheten i arbeidsmarkedet.

Valgte filtre
Nasjonalt
Alle fylker
Velg hjemfylke
Velg hjemfylke
Fylker
Nasjonalt og hjemfylke

Andel av befolkningen som er en del av arbeidsstyrken

Andel av befolkningen i arbeidsaktuell alder (20-66 år)

Andel sysselsatte med 100 % stilling

Andel sysselsatte med videregående som høyeste utdanningsnivå

Andel sysselsatte med universitets- og høyskoleutdanning som høyeste utdanningsnivå

Se andre temaer

TemaArbeidsmarked


Balansen i arbeidsmarkedet og forholdet mellom tilbudet og etterspørselen etter arbeidskraft, er viktig for den regionale kompetansepolitikken.

TemaTilgang på formell kompetanse


Utdanningsnivået i befolkningen sier mye om kompetansen i en region. Et høyt utdanningsnivå henger sammen med høy verdiskaping og øker omstillingsevnen. Fagutdanning er sterkt etterspurt i arbeidslivet. En rekke livsutfall er korrelert med utdanningsnivået. Utdanningsindikatorer er nyttige også fordi de er sammenlignbare mellom fylker.

TemaBehov for mer etter- og videreutdanning


Med et arbeidsliv i endring er det et kontinuerlig behov for tilførsel av ny kompetanse, og viktig med kompetanseheving gjennom hele arbeidskarrieren. Dette temaet belyser i hvor stor grad sysselsatte og voksne deltar i etter- og videreutdanning.

TemaSvak tilknytning til arbeidslivet


Mange har havnet utenfor utdanning og arbeidsliv, eller har en svak tilknytning til arbeidslivet. Oversikt over denne andelen av befolkningen er viktig i utformingen av regional kompetansepolitikk.