People group image

Regionale
kompetanseindikatorer

Fylkeskommunene har laget et felles indikatorsett for måling- og sammenlikning av kompetanse mellom de forskjellige fylkene. Indikatorsettet danner grunnlag for videre analyser, dialog og felles forståelse av regionenes kompetansestatus.

  elipse image
 • arbeidsstyrken

  TemaArbeidsstyrken


  En forståelse av størrelsen og sammensetningen av arbeidsstyrken er avgjørende for kompetansearbeidet. Arbeidsstyrkens størrelse i forhold til befolkningen forteller oss mye om robustheten i arbeidsmarkedet.

 • arbeidsmarked

  TemaArbeidsmarked


  Balansen i arbeidsmarkedet og forholdet mellom tilbudet og etterspørselen etter arbeidskraft, er viktig for den regionale kompetansepolitikken.

 • tilgang-pa-formell-kompetanse

  TemaTilgang på formell kompetanse


  Utdanningsnivået i befolkningen sier mye om kompetansen i en region. Et høyt utdanningsnivå henger sammen med høy verdiskaping og øker omstillingsevnen. Fagutdanning er sterkt etterspurt i arbeidslivet. En rekke livsutfall er korrelert med utdanningsnivået. Utdanningsindikatorer er nyttige også fordi de er sammenlignbare mellom fylker.

 • behov-for-mer-etter-og-videreutdanning

  TemaBehov for mer etter- og videreutdanning


  Med et arbeidsliv i endring er det et kontinuerlig behov for tilførsel av ny kompetanse, og viktig med kompetanseheving gjennom hele arbeidskarrieren. Dette temaet belyser i hvor stor grad sysselsatte og voksne deltar i etter- og videreutdanning.

 • svak-tilknytning-til-arbeidslivet

  TemaSvak tilknytning til arbeidslivet


  Mange har havnet utenfor utdanning og arbeidsliv, eller har en svak tilknytning til arbeidslivet. Oversikt over denne andelen av befolkningen er viktig i utformingen av regional kompetansepolitikk.