× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

OPPLÆRINGSKONTORET FOR TØMMERFAGET

Organisasjonsnummer: 971332441

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Kronprinsens gate 14
4614 KRISTIANSAND S
Agder

Kontaktinformasjon

Tlf: 38 02 26 00

Denne organisasjonen er eit opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom dei ønsker støtte til administrative og praktiske oppgåver rundt lærlingar og lærekandidatar. Lærlingen skriv som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlingar må likevel vere individuelt godkjende av fylket og ha ein fagleg ansvarleg for opplæringa.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
A OG J BYGG AS Tømrerfaget
A3 RESSURS HOLDING AS Tømrerfaget
ROGER AAMODT BYGG AS Tømrerfaget
ARNESEN BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER TORE ARNESEN Tømrerfaget
B.K BYGG & EIENDOMSUTVIKLING AS Tømrerfaget
BYGGMESTER ØYVIND BAKKEVOLD AS Tømrerfaget
BERGSAM AS Tømrerfaget
BETONORTE NORGE AS Tømrerfaget
BICO BYGG OG INNREDNING AS Tømrerfaget
BJERLAND BYGG AS Tømrerfaget
RUNE BLIX Tømrerfaget
BRELAND BYGGTJENESTER AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA JAKOB AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA MARTIN UNHJEM AS Tømrerfaget
BYGGMESTER ERIK KÅBULAND AS Tømrerfaget
BYGGMESTER JK AS Tømrerfaget
BYGGMESTER KRISTIANSEN AS Tømrerfaget
BYGGMESTER LINDEKLEIV AS Tømrerfaget
BYGGMESTER MARKUSSEN TRE OG BETONG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER MODALEN AS Tømrerfaget
BYGGMESTER ODDLEIF HENRIKSEN AS Tømrerfaget
BYGGMESTER STEIN SKAAR AS Tømrerfaget
BYGGMESTER TROND FINSÅDAL AS Tømrerfaget
BYGGMESTERFIRMA KJELLEVIKHANSEN AS Tømrerfaget
BYGGMESTERNE HOVET OG MAGNUSSEN AS Tømrerfaget
BYGGTRADE LIMITED Tømrerfaget
CENCO AS Tømrerfaget
CH BYGG AS Tømrerfaget
COLOSS INVEST AS Tømrerfaget
DAGSLAND BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER DOVLAND AS Tømrerfaget
BYGGMESTER JØRGEN DOVLAND AS Tømrerfaget
BYGGMESTER JØRGEN A. DVERSNES AS Tømrerfaget
EFTESTØL BYGG AS Tømrerfaget
DAGFINN EFTEVAND Tømrerfaget
BYGGFIRMA RUNE EGE Tømrerfaget
ERLING ELIASSEN Tømrerfaget
FINSÅDAL BYGG AS Tømrerfaget
FLEKKERØY BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER J. K. FLYSTVEIT AS Tømrerfaget
FRIGSTAD BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER KJETIL FRIGSTAD AS Tømrerfaget
FRØILAND BYGG SKADE AS Tømrerfaget
HELLVIK HUS SØGNE AS Tømrerfaget
HG-BYGG AS Tømrerfaget
HMI HAUGLAND MILJØ INNREDNING AS Tømrerfaget
HODNE BYGG AS Tømrerfaget
HOMME HUS AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA HORN OG JACOBSEN AS Tømrerfaget
HORNNES BYGG AS Tømrerfaget
HSH ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
HW BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER PER OTTO INGEBRETSEN AS Tømrerfaget
BYGGMESTER GORDON JENSEN AS Tømrerfaget
BYGGMESTER THOMAS JENSEN Tømrerfaget
JOHANSEN RAYMOND Tømrerfaget
T.JØRGENSEN BYGG AS Tømrerfaget
KAPH ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
BYGGMESTER A. KLAVENES AS Tømrerfaget
KLEVELAND AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA ARILD KNUTSEN AS Tømrerfaget
KONGSGÅRD BYGG AS Tømrerfaget
KONSMO FABRIKKER AS Tømrerfaget
BYGGMESTER TOR LARSEN AS Tømrerfaget
BYGGMESTER FRODE LOMELAND AS Tømrerfaget
LØVDAL BYGG OG INVEST AS Tømrerfaget
MAGNUSSEN BYGGFIRMA AS Tømrerfaget
BYGGMESTER RAGNAR MJÅLAND AS Tømrerfaget
BYGGMESTER RUBEN Mortensen Tømrerfaget
HELGE MUSHOM AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA PER NYSTØL AS Tømrerfaget
PK ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
R&B BYGG v/Bjørn Gulbrandsen Tømrerfaget
RANDESUND BYGG AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA ARILD TRYGVE ROLAND AS Tømrerfaget
RYSSTAD LAFTEBYGG AS Tømrerfaget
TØMRERFIRMA TOM BØRRE SIMONSEN AS Tømrerfaget
SJØFRAKT SØR AS Tømrerfaget
LARS SKARPEID Tømrerfaget
SKJÆRGÅRDSBYGG AS Tømrerfaget
SKØIE BYGG AS Tømrerfaget
SNEKKER MAARTEN AS Tømrerfaget
SORDAL BYGG AS Tømrerfaget
SR BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER S A SØDAL AS Tømrerfaget
SØRHEIM BYGG AS Tømrerfaget
FT-BYGG AS Tømrerfaget
TOC AS Tømrerfaget
TOFIRE AS Tømrerfaget
TO8 BYGG AS Tømrerfaget
TPL BYGGMESTERFIRMA AS Tømrerfaget
BYGGMESTER TØNNES AS Tømrerfaget
TØNNESSEN BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER THOMAS OSCAR UGLAND AS Tømrerfaget
VAVIK OG TØNNESSEN AS Tømrerfaget
VENNESLA BYGG OG BRANNSIKRING AS Tømrerfaget
WIKSTØL BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER ØSTERHUS AS Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
FRØILAND BYGG SKADE AS AVD BERGEN * Slåtthaug videregående skole
Kontakt: Sigurd Haugland
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistera, NAV, Vigo

Brønnøysundregistera

Bedriftsinformasjon blir henta frå Brønnøysundregistera, blant anna hovudeiningsregisteret og undereiningsregisteret.

Namn, adresse, telefon, talet på tilsette og avdelingsstruktur er eksempel på element som blir henta frå Brønnøysundregistera.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistera blir kobla opp mot arbeidslivsinformasjon frå Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikkje finst i Aa-registeret vil inntil vidare ikkje bli kobla opp mot yrker. Dette gjeld i hovudsak enkeltpersonforetak utan tilsette.

Om ein bedrift vert lagt ned, vil den automatisk bli sletta frå våre lister ved neste oppdatering, dersom den er registrert i Brønnøysundregistera.

Vi hentar inn nye data frå Brønnøysundregistera og oppdaterer bedriftsinformasjonen kvar natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utleda av data henta hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivarar pliktar å registrere sine tilsette i Aa-registeret, mellom anna med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitlar (STYRK-koder) å velje mellom. Nokre yrke har mange detaljerte og dels overlappande underkategoriar, eksempelvis røyrleggarar, medan andre yrke manglar ein eigen kategori, eksempelvis hematologar. Dette betyr at det alltid vil vere nokre registreringar som er unøyaktige eller misvisande.

For å forenkle lister har vi knytta flest mogleg av NAV sine 9000 stillingstitlar opp mot 550 yrkesskildringar på Utdanning.no. Dette er ein manuell prosess og feil kan skje. Vi jobbar kontinuerlig med å kvalitetssikre desse koblingane og tar gjerne imot innspel.

Nokre stillingstitlar frå Aa-registeret vil vere knytta opp mot meir enn ein yrkesskildring. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snikkar)" er til dømes knytt opp mot yrka "Møbelsnikkar", "Trevaresnikkar" og "Industrisnikkar". Om ein legg saman stillingstal for desse einskilde yrka vil det samla stillingstalet bli for høgt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høgde for at stillingstitlar kan vere knytta til fleire yrke, og det samanlagde talet er dermed representativt for kor mange stillingar som er relevante for det valde programområdet i eit avgrensa geografisk område.

Vi innhentar nye data frå Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgonen den 13. i kvar månad.

Vigo

Informasjon om lærlingar, godkjende lærebedrifter og opplæringskontor blir henta for kvart fylke frå Vigo. Alle fylka har inngått ein driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert på våre nettsider.

Vi hentar nye data frå Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlingar og lærebedrifter kvar natt.