Hopp til innholdet
Søk
sliders-iconVis flere filter
126 bedrifter

Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Virksomhetsnr. 974329506

ST OLAVS HOSPITAL HF ORKDAL SJUKEHUS

Hovedenheten har 6 lærlinger
Annet foretak iflg. særskilt lov
Les mer om bedriften

Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Organisasjonsnr. 987991615

ORKLAND KOMMUNE HJEMMETJENESTER

Hovedenheten har 25 lærlinger
Kommune
Les mer om bedriften

Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Organisasjonsnr. 991193723

ORKLAND KOMMUNE KULTUR OG IDRETT

Hovedenheten har 25 lærlinger
Kommune
Les mer om bedriften

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Virksomhetsnr. 973179683

COOP NORDVEST SA (3487) OBS BYGG ORKANGER

Har ingen lærlinger
Samvirkeforetak
Les mer om bedriften

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Organisasjonsnr. 990022585

WASHINGTON MILLS AS

8 lærlinger (inkluderer alle underliggende enheter)
Aksjeselskap
Les mer om bedriften

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Organisasjonsnr. 928009904

BÅRDSHAUG HERREGÅRD AS

3 lærlinger (inkluderer alle underliggende enheter)
Aksjeselskap
Les mer om bedriften

Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Organisasjonsnr. 974777266

ORKLAND KOMMUNE HELSE OG MESTRING

Hovedenheten har 25 lærlinger
Kommune
Les mer om bedriften

Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Virksomhetsnr. 976974948

ORKLAND KOMMUNE HJEMMETJENESTE KROKSTADØRA

Har ingen lærlinger
Kommune
Les mer om bedriften

Forklaring

Godkjent* betyr at bedriften er eneste underenhet av en hovedenhet som er godkjent lærebedrift. Det betyr at denne bedriften også er en godkjent lærebedrift.

Godkjent*

Orkland i Trøndelag
Virksomhetsnr. 971750650

WASHINGTON MILLS AS

Hovedenheten har 8 lærlinger
Aksjeselskap
Les mer om bedriften

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Organisasjonsnr. 981647459

ISFJORD NORWAY AS

1 lærlinger (inkluderer alle underliggende enheter)
Aksjeselskap
Les mer om bedriften

Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Organisasjonsnr. 998780381

ORKLAND KOMMUNE BARNEHAGE

Hovedenheten har 25 lærlinger
Kommune
Les mer om bedriften

Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Virksomhetsnr. 873179872

ORKLA SPAREBANK AVD HOVEDKONTOR ORKANGER

Hovedenheten har 1-3 lærlinger
Sparebank
Les mer om bedriften

Forklaring

Godkjent* betyr at bedriften er eneste underenhet av en hovedenhet som er godkjent lærebedrift. Det betyr at denne bedriften også er en godkjent lærebedrift.

Godkjent*

Orkland i Trøndelag
Virksomhetsnr. 993804711

POLARIS TRYKK ORKANGER AS

Hovedenheten har 1-3 lærlinger
Aksjeselskap
Les mer om bedriften

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Virksomhetsnr. 973076787

ELKEM ASA THAMSHAVN

18 lærlinger
Allmennaksjeselskap
Les mer om bedriften

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Organisasjonsnr. 928891275

RUPRO AS

3 lærlinger (inkluderer alle underliggende enheter)
Aksjeselskap
Les mer om bedriften

Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Organisasjonsnr. 991193367

ORKLAND KOMMUNE SAMFUNN

Hovedenheten har 25 lærlinger
Kommune
Les mer om bedriften

Forklaring

Det er ingen godkjenning som lærebedrift registrert på denne bedriften / dette organisasjonsnummeret.

Ikke godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Virksomhetsnr. 974027429

ORKLAND KOMMUNE RÅDMANNENS STAB

Har ingen lærlinger
Kommune
Les mer om bedriften

Forklaring

Godkjente lærebedrifter kan gi opplæring i minst ett lærefag.

Godkjent lærebedrift

Orkland i Trøndelag
Organisasjonsnr. 995316242

LØKKEN VERK MONTESSORISKOLE SA

Har ingen lærlinger
Samvirkeforetak
Les mer om bedriften

Forklaring

Godkjent* betyr at bedriften er eneste underenhet av en hovedenhet som er godkjent lærebedrift. Det betyr at denne bedriften også er en godkjent lærebedrift.

Godkjent*

Orkland i Trøndelag
Virksomhetsnr. 972150312

ELPRO SOLUTIONS AS

Hovedenheten har 5 lærlinger
Aksjeselskap
Les mer om bedriften

Forklaring

Godkjent* betyr at bedriften er eneste underenhet av en hovedenhet som er godkjent lærebedrift. Det betyr at denne bedriften også er en godkjent lærebedrift.

Godkjent*

Orkland i Trøndelag
Virksomhetsnr. 998275873

INISSION LØKKEN AS

Hovedenheten har 18 lærlinger
Aksjeselskap
Les mer om bedriften