OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB)

Organisasjonsnummer: 988896098
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Bjødnabeen 10
4031 STAVANGER
Rogaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 51 95 03 37
www.okab.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AASE LANDBRUK AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
ALLSERVICE AS Anleggsgartnerfaget
Landbruksmaskinmekanikerfaget
ANIKSDAL MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
AUSTBØ MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
AVINOR AS AVD STAVANGER LUFTHAVN Anleggsmaskinmekanikerfaget
Landbruksmaskinmekanikerfaget
BERGENE MASKIN Anleggsmaskinførerfaget
BERTELSEN & GARPESTAD AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
B&G TUNNEL AS Fjell- og bergverksfaget
BIRKELAND MASKINENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Vei- og anleggsfaget
BRØDRENE HELLAND AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
BRÅTVEIT ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
BYBERG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
ANLEGGSGARTNER OLAV EEN AS Anleggsgartnerfaget
EIA HAGESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
REIDAR EIE AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Erik Håland Maskin A/S Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA Landbruksmaskinmekanikerfaget
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER SA AVD VERKSTED KLEPP Landbruksmaskinmekanikerfaget
FINNØY GRAVE- OG SPRENGNINGSSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
FISKÅ MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
FJELLHEIM-MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
JØRN GARVIK Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
GEORG STANGELAND AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
GH ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
GJESDAL KOMMUNE Anleggsgartnerfaget
Vei- og anleggsfaget
GS ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
GS-DRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
HAMRE MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
HARVELAND ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Asfaltfaget
Vei- og anleggsfaget
HARVELAND TORE Landbruksmaskinmekanikerfaget
HAUGSLAND AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
TORBJØRN HELLAND MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
HELLEBERG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
T HOLAND MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
IVAR IKS Gjenvinningsfaget
JAN RUNE KÅSEN Fjell- og bergverksfaget
JOSTEIN ELLE VÅGAN CAMPING Anleggsmaskinførerfaget
JÆREN TRAKTORSENTER AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
STIFTINGA JÆRMUSEET Anleggsgartnerfaget
KH MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
KLINGSHEIM HOGST & HAGE AS Anleggsgartnerfaget
KLINGSHEIM PLANTESKOLE AS Anleggsgartnerfaget
KOLNES MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
KRUSE SMITH ENTREPRENØR AS AVD FORUS OG ANLEGG Fjell- og bergverksfaget
LEGGETEKNIKK AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
LERANG ASFALT AS Asfaltfaget
LHV TJENESTER AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
LILLEBØ SAND OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
LINDANGER MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
MARTI IAV SOLBAKK DA Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
MELLEMSTRAND AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
MESTA AS AVD EGERSUND Vei- og anleggsfaget
MYDLAND TANKTRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
NABOEN UTLEIE AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
NILS REIME MASKIN AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
NYGAARD AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
SØREN NÆRLAND Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
OLA RAMSLAND & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Vei- og anleggsfaget
OSLAND MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
PON EQUIPMENT AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
PROSTEIN Tom-Eirik Gudmestad Grødem Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
ROGALAND MASKINSERVICE AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
ROGALAND NATURSTEIN AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
SANDNES MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
SOLA KOMMUNE SAMFUNNSUTVIKLING Anleggsgartnerfaget
Vei- og anleggsfaget
BJARNE SOLLI GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
STAVANGER NATUR- OG IDRETTSSERVICE KF Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Landbruksmaskinmekanikerfaget
Vei- og anleggsfaget
STEIN MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
T. HAGA HOLDING AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
TITANIA AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
TRAKTOR & LANDBRUK AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Landbruksmaskinmekanikerfaget
TUNGE MASKIN ANS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
UNDHEIM MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
TERJE UR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
VARDEN MASKIN AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
VATS ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS Asfaltfaget
VELDE ASFALT AS Asfaltfaget
VELDE PUKK AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
VIGANESET SERVICESENTER AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Landbruksmaskinmekanikerfaget
VMS STAVANGER AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
WALDELAND JARLE Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
WESTCO MILJØ AS AVD SANDNES Gjenvinningsfaget
ÅNA FENGSEL Anleggsmaskinmekanikerfaget
Landbruksmaskinmekanikerfaget
ÅRDAL LANDBRUK AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
SVEN ARNE ÅRSLAND Anleggsmaskinførerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
PON EQUIPMENT AS VERKSTED OSLO * Fauske videregående skole
Kontakt: Kristian Luneng Post
Vis avtale
MESTA AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik/Kristian W. Lyngvær/Daniel Jordal Andersen
Vis avtale

Organisasjonsnummer 988896098 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.