OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB)

Organisasjonsnummer: 988597856
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Fred. Olsens gate 3
0152 OSLO
Oslo

Kontaktinformasjon

Tlf: 22 40 29 00
okab.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
BECKER ENTREPRENØR AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
BK-ANLEGG VANN OG AVLØP AS Vei- og anleggsfaget
KF ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
MARTI TUNNEL AG Fjell- og bergverksfaget
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) Anleggsmaskinførerfaget
NORSK SANERINGSSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
AASEN LINJERYDDING AS Skogfaget
AASS MASKINSERVICE AS Vei- og anleggsfaget
AB ASFALT AS Asfaltfaget
AGRO ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
AKERSHUS SPRENGE & GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
ALVIM ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
ANLEGGSERVICE ØST AS Asfaltfaget
ANONBY MASKINENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
ASFALT REMIX AS Anleggsmaskinførerfaget
ASKER OG BÆRUM GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
ASKIM ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
BLAKKESTAD ANDERSEN ANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
NILS OLE BALLANGRUD Skogfaget
K BAUGERØD ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
BERGQUIST MASKIN OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
BF MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
BJERKE BYGGESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
KNUT BJERKE AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
BJØRN KRISTIAN FURU Anleggsmaskinførerfaget
BK-ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
BRAATHEN LANDSKAPSENTREPRENØR AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
NILS BURUM Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
BØHN ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Asfaltfaget
Vei- og anleggsfaget
CARL H BREEN AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
CATO BERNTSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
CONSTO ANLEGG ØST AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Vei- og anleggsfaget
JENS ARNE DELERUD Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
DILLERUD ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
ROAR STEEN EDVARDSEN ENTREPRENØRFORRETNING AS Anleggsmaskinførerfaget
EIVIND ENGSETH AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
EPIROC NORGE AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
ERIK RØNNINGEN Anleggsmaskinførerfaget
FALLANG GRAVING AS Anleggsmaskinførerfaget
FEIRING BRUK AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
FIJO ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
FINSAND HOLDING AS Anleggsmaskinførerfaget
J FINSTAD & Ø TEIG ANS Anleggsmaskinførerfaget
Follo Truckutleie A/S Gjenvinningsfaget
FOLLO UTEMILJØ AS Anleggsmaskinførerfaget
FOSBY ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
FOSBY AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Stillasbyggerfaget
Vei- og anleggsfaget
FOSBY STILLAS AS Stillasbyggerfaget
FOSSUM ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
FREDRIKSTAD KOMMUNE Gjenvinningsfaget
GJ ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
JOHN ERLING GRAV Anleggsmaskinførerfaget
GRAVS GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
GREFSRUD AS Anleggsmaskinførerfaget
Erling Grimsrud AS Vei- og anleggsfaget
SVEIN GRØSTAD AS Anleggsmaskinførerfaget
MORTEN GULTVEDT ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
HAB CONSTRUCTION AS Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Tømrerfaget
Vei- og anleggsfaget
HALLINGDAL ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
HAUG ENTREPRENØRSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
SVEIN HAUG & SØNNER AS Fjell- og bergverksfaget
HAVIG & ELLINGSEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
HELMINSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
HERSTAD ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
HJ ENTREPRENØR DA Anleggsmaskinførerfaget
HJELMERUD MASKIN OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
HOLTH SKOGSDRIFT AS Skogfaget
HUSER ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
HYTJAN & VARDØY AS Anleggsmaskinførerfaget
HØITOMT FJELLBORING AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
IHLANG MASKINPARK AS Fjell- og bergverksfaget
JOHNS MUR OG GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
JØRGENSEN BEMANNING ANS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
LUDVIG KAMPERHAUG AS Asfaltfaget
KE ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
KIHO ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
ARILD KOLSTAD A/S Anleggsmaskinførerfaget
KYNNINGSRUD FUNDAMENTERING AS Vei- og anleggsfaget
LEIF GRIMSRUD AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
STEINAR LEVERNES AS Anleggsmaskinførerfaget
BRØDR. LIE AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
LINDHAUGEN AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
LM BYGG OG UTEMILJØ AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
LUNDBERG OG SÆTERÅSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
LUNDER AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
MARKER ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
GRAVEHJELPEN RUNAR WALTHER AS Anleggsmaskinførerfaget
MATHIESEN EIDSVOLD VÆRK ANS Skogfaget
FREDDY MATHISEN AS Anleggsmaskinførerfaget
ÅGE MONSRUD Anleggsmaskinførerfaget
MORSTAD OG GRØNLI AS Skogfaget
BRØDRENE NORDAHL AS Anleggsmaskinførerfaget
NORDBY MASKIN AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
NORDBØ MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
MORTEN NYBERG GRAVING OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
OK ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
OLE M. ALMELI AS Anleggsmaskinførerfaget
PETTER A OLSEN AS Fjell- og bergverksfaget
MASKINENTREPRENØR STIAN A. OLSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
STIAN ALEXANDER OLSEN Anleggsmaskinførerfaget
OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE (OKAB) Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Skogfaget
Tømrerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
PARK & ANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
PAULSEN MASKIN THOMAS PAULSEN Anleggsmaskinførerfaget
PER GULDAHL AS Anleggsmaskinførerfaget
PON EQUIPMENT AS HANDEL OG VERKSTED RYGGE Anleggsmaskinmekanikerfaget
R/S HOLDING AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
RAA GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
RAKKESTAD MASKINDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
RB GRAVING OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
REIERSEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
RØNAAS ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
MARTIN RØNNING AS Vei- og anleggsfaget
RØNNINGEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
RØSÅSEN SKOGSMASKINER AS Skogfaget
RÅDE GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
SANDÅS FJELLSPRENGING & GRAVING AS Anleggsmaskinførerfaget
SKAARET LANDSKAP AS Anleggsmaskinførerfaget
SKARPNORD MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
SKOLLERUD ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
SL STENLEGGING AS Anleggsmaskinførerfaget
SPORT OG GRØNTANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
SPRENGNINGSSERVICE.NO AS Fjell- og bergverksfaget
SPRENGESERVICE AS Fjell- og bergverksfaget
NIMBUS ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
STIKLA PUKKVERK OG ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
STUBBERUD ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
SVEIN TYRENG AS Anleggsmaskinførerfaget
SØRBY UTLEIE AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
TIGRE NORPUKK AS Fjell- og bergverksfaget
TK MASKINDRIFT AS Vei- og anleggsfaget
TOPAAS OG HAUG AS ENTREPRENØRFORRETNING Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
TT-TEKNIKK AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
V.K GRAVING OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
VEIDRIFT AS Vei- og anleggsfaget
VETHE AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
VIKEN FJELLSPRENGNING AS Fjell- og bergverksfaget
VÅLER GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
WALAN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
OLE & PEDER ØDEGAARD AS Fjell- og bergverksfaget
BRØDRENE ØDEGÅRD MASKINDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
INGAR ØRKA AS Anleggsmaskinførerfaget
ØSTFOLD BRØNNBORING AS Brønn- og borefaget
ÅSMUND PETTERSEN & SØNN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
AABERG JORD OG SKOG DA Skogfaget
AAHEIM MASKINER & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
AGRO MASKINENTREPRENAD S. STÅLHAMMAR Skogfaget
AHSCO ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
AKER REP & SERVICE AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
ALVDAL GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
REIDAR ANDERSBAKKEN Anleggsmaskinførerfaget
ANLEGGSGARTNER ARNESEN AS Anleggsmaskinførerfaget
ARTTECH ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
BJØRN BAASTAD AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
BB MASKINDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
BEARWOOD AS Skogfaget
BEITOSTØLEN MASKIN OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
BERGHEIM MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
LARS ERIK BERNTSEN Anleggsmaskinførerfaget
BILLERUD ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
ANLEGGSDRIFT INNLANDET AS Anleggsmaskinførerfaget
BJØRLIEN SKOGSERVICE AS Skogfaget
BJØRN FRENNING TRANSPORT OG GRAVING AS Anleggsmaskinførerfaget
BRANDBU OG TINGELSTAD ALMENNING Skogfaget
BRDR. HARSJØEN ENTREPRENØRFORRETNING AS Anleggsmaskinførerfaget
STIAN BRENDEN MASKINSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
SVEIN BRODAHL Anleggsmaskinførerfaget
BRU ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
BRUBAKKEN AS AVD BRUMUNDDAL Anleggsmaskinmekanikerfaget
BRØDRENE DOKKEN AS Anleggsmaskinførerfaget
BRØDRENE EIDSAND AS Anleggsmaskinførerfaget
BRØDRENE GUDBRANDSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
WILLY BYFUGLIEN Anleggsmaskinførerfaget
ALF BØE AS Anleggsmaskinførerfaget
KJELL M. BØHLE MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
BØRLI MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
DANIELSEN GRAVEMASKINDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
DF SKOG & ANLEGG ANS Skogfaget
DOBLOUG ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Tømrerfaget
DOBLOUG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
DOKKA ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
DOKKEN BYGG OG ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
DYRUD MASKIN OG UTEMILJØ AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
Rolf Døli A/S Anleggsmaskinførerfaget
E HØLMO MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ENGELSRUD ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
ENGEN ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
ENTRACK AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Logistikkfaget
ERIK GUNDERSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
ERLING ROLSTAD AS Anleggsmaskinførerfaget
ESPELIEN SKOGAVVIRKNING AS Skogfaget
FAGERNES ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
FLÅKLYPA MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
FRYA GRUSTAK AS Anleggsmaskinførerfaget
GIVAS IKS Anleggsmaskinførerfaget
GJERDALEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
GJESTVANG GRAVESERVICE Anleggsmaskinførerfaget
VANG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
GJØVIK GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
GM SKOGSDRIFT AS Skogfaget
GRAN ALMENNING Skogfaget
GRAN SKOGSERVICE, PER MYHRA Skogfaget
GRUSOPPRETTEREN AS Anleggsmaskinførerfaget
GRØNNÆSS AS Skogfaget
GUNNAR HOLTH GRUSFORRETNING AS Fjell- og bergverksfaget
KRISTIAN GÅRDEN & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
HADELAND MASKINDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
HAFJELL MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ARNFINN HAGESTUEN Skogfaget
HAMAR PUKK OG GRUS AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
ENTREPRENØR ODD STEINAR HANSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
HAUGLAND SKOGSDRIFT AS Skogfaget
HAVERSTAD ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
HEDMARK SERVICE AS Industrimekanikerfaget
HEDSKOG AS Skogfaget
HL MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
HMB MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
AS HOFAM Skogfaget
HOLMSTAD MASKINDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
HS SKOGSDRIFT AS Skogfaget
HTT ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
HULLEBERG & BØ AS Anleggsmaskinførerfaget
TERJE HØGBERG GRAVESERVICE Anleggsmaskinførerfaget
BMI NORGE AS Fjell- og bergverksfaget
Industrimekanikerfaget
INDSET SKOG AS Skogfaget
INFRASTRUKT MASKINSENTER AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
INNGJERD SKOGSERVICE AS Skogfaget
INNLANDET LANDSKAPSUTFORMING AS Anleggsmaskinførerfaget
JEISTAD ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
JK ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
JOHANSEN SKOGSDRIFT AS Skogfaget
JOHN DEERE FORESTRY AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Reservedelsfaget
SIVILINGENIØR OWRENN AS Anleggsmaskinførerfaget
JORA MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
JØRGENSEN SKOG AS Skogfaget
KALSTAD MASKIN AS Skogfaget
K.F. TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
PER OLA KIHLE Skogfaget
KINDLISTUEN & DAHL AS Anleggsmaskinførerfaget
Skogfaget
KISTEFOS SKOGTJENESTER AS Skogfaget
KJELL ARNE SCHJØRN AS Anleggsmaskinførerfaget
KJENSETH MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
KJØLEN ANLEGG OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
OLA KLEVEN Anleggsmaskinførerfaget
KNUT ERIK SØRLUNDSENGEN Anleggsmaskinførerfaget
OLA HÅKON KORSVOLL MASKIN Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
KRAABØL HÅVARD Skogfaget
KROON MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
KVARBERG AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
KVEKROKEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
SONDRE LØVENSKIOLD KVESETH Anleggsmaskinførerfaget
LA PUKK AS Fjell- og bergverksfaget
LAND ANLEGGSDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
LANGØIEN GRUS & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
STENSBØL LARS BJARNE Skogfaget
LESJA BULLDOZERLAG AS Anleggsmaskinførerfaget
LIA MASKIN OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
JOHN K LIEN & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
LIERHAGEN SKOGSDRIFT AS Skogfaget
BRØDRENE LIUM AS Anleggsmaskinførerfaget
LUNDE SKOG AS Skogfaget
SVEIN TORE LYSGAARD AS Anleggsmaskinførerfaget
LØYPE ANLEGGSDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
M DOBLOUG AS Anleggsmaskinførerfaget
MAGNUSSEN SKOG AS Skogfaget
Maskinell Skogsdrift ANS Skogfaget
MASKINKRAFT AS Anleggsmaskinførerfaget
MATEC ØST AS Anleggsmaskinførerfaget
MATHISEN AS Anleggsmaskinførerfaget
JØRN MATSEN Skogfaget
MELBY MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
WILLY MELBYE Fjell- og bergverksfaget
MESTA AS HAMAR Anleggsmaskinførerfaget
MESTA AS LILLEHAMMER Anleggsmaskinførerfaget
MESTA AS Anleggsmaskinførerfaget
MH SKOG DA Skogfaget
MOBILGRUS AS Anleggsmaskinførerfaget
MORTEN KVAL AS Anleggsmaskinførerfaget
MYHRMOEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
MYRLAND GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
SIGMUND MYRVANG Skogfaget
NITTEDAL TORVINDUSTRI AS AVD BJØRKÅSEN Anleggsmaskinførerfaget
NYBRÅTEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
KJELL MAGNE NYEN Skogfaget
OB BRENDEMOEN AS Anleggsmaskinførerfaget
ODAL GRUS AS Anleggsmaskinførerfaget
ODAL SKOGSDRIFT AS Skogfaget
ODDMUND FJELD AS Anleggsmaskinførerfaget
OLE DALEN AS Anleggsmaskinførerfaget
TROND M RUUD OLSEN Anleggsmaskinførerfaget
OPPLAND TØRKEFABRIKK AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
OTTADALEN ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
PAUL BERG AS Anleggsmaskinførerfaget
PER HAGEN AS Anleggsmaskinførerfaget
PER JOAR KVILTEN Anleggsmaskinførerfaget
PON EQUIPMENT AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
RAMLOS AS Anleggsmaskinførerfaget
REB ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
OLE BERTIL REISTAD Skogfaget
RINGEBU ANLEGGSDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
RINGSAKER ALMENNING Anleggsmaskinførerfaget
HANS ROSTEN AS Anleggsmaskinførerfaget
HELGE RUDSTADEN Anleggsmaskinførerfaget
RUNAR SVENDSEN SKOGSMASKINER AS Skogfaget
HELGE RUSTAD SKOGSDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
Skogfaget
RÆKKEN ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
RØNNINGEN ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
SANDBÆK MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
SANDSTULEN AS Anleggsmaskinførerfaget
SCHIVE RENTAL AS Anleggsmaskinførerfaget
SCHJØLL AS Anleggsmaskinførerfaget
AUDEN SENDERUD GRAVEMASKINDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
HELGE SJÅHEIMS SKOGSMASKINER Skogfaget
SKISTAR NORGE AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
SKOGEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
RUNE SLAATSVEEN Skogfaget
SNERTINGDAL BYGG & GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
SPARINGEN EIENDOM AS Anleggsmaskinførerfaget
STANGE ASFALT OSLO AS Asfaltfaget
STANGE PUKK AS Fjell- og bergverksfaget
STEMSRUDHAGEN AS Anleggsmaskinførerfaget
STENSBØL SKOG AS Skogfaget
STIAN PETTERSBAKKEN Anleggsmaskinførerfaget
STIG NERØDEGÅRD Anleggsmaskinførerfaget
JON STRAND AS Anleggsmaskinførerfaget
STRAND SERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
STRUKSNÆS SKOG AS Skogfaget
STRØM ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
SV ASFALT AS Asfaltfaget
MAGNE SVEEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
TEAM HUDDIG AS Anleggsmaskinførerfaget
TERJES UTLEIE ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
TGA AS Anleggsmaskinførerfaget
TOTEN ANLEGG OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
TOTEN EIENDOM AS Anleggsmaskinførerfaget
TOTEN GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
TOTEN PUKKVERK AS Fjell- og bergverksfaget
TRAKTOR & GRAVEMASKINDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
TRANGVIK MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
INGE TRETTSVEEN AS Skogfaget
TRONFJELL MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
TRYSIL KOMMUNESKOGER KF Skogfaget
TT KABEL & ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
TYNSET TRE OG BETONG AS Anleggsmaskinførerfaget
TØMMERHOGGERNE AS Skogfaget
VA ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
VALDRES SKOG AS Skogfaget
VARLI AS Skogfaget
VEFLEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Vei- og anleggsfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS PG ÅNDALEN Anleggsmaskinførerfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS PG HOVEMOEN Fjell- og bergverksfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS PG LILLEHAMMER P&G Fjell- og bergverksfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF GJØVIK Industrimekanikerfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS DV SØNDRE HEDMARKEN Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Asfaltfaget
Industrimekanikerfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS Asfaltfaget
Laboratoriefaget
VS ENTREPRENØR BYGG OG ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
VÅLER SKOGSERVICE AS Skogfaget
ENTREPRENØR KJETIL WALLE AS Anleggsmaskinførerfaget
MASKINENTREPRENØR RUBEN A WESTVANG Anleggsmaskinførerfaget
ANNAR WINTERVOLD Skogfaget
EINAR ANDREAS ØDEGÅRD SKOGSDRIFT Skogfaget
ÅGE HAVERSTAD AS Anleggsmaskinførerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
MESTA AS LEIKANGER * Sogndal vidaregåande skule
Kontakt: Svein Hauge
Vis avtale
MESTA AS Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik/Kristian W. Lyngvær/Daniel Jordal Andersen
Vis avtale

Organisasjonsnummer 988597856 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.