RØRENTREPRENØRENES OPPLÆRINGSKONTOR - TRØNDELAG

Organisasjonsnummer: 987852038

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Østre Rosten 4D
7075 TILLER
Trøndelag

Kontaktinformasjon

Tlf: 73 88 30 80

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
ABD RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
ALL-RØR AS Rørleggerfaget
AQUA RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
AURHEIM VVS AS Rørleggerfaget
BRAVIDA NORGE AS Rørleggerfaget
BREMSETH VVS AS Rørleggerfaget
BROEN RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
CAVERION NORGE AS Rørleggerfaget
CAVERION NORGE AS AVD LEVANGER Rørleggerfaget
COMFORTBUTIKKEN RØRSENTERET AS Rørleggerfaget
DS RØR & VARME AS Rørleggerfaget
RUNE EKREN VVS Rørleggerfaget
ENGSTAD & TARALDSEN RØR AS Rørleggerfaget
EXPERTBAD AS Rørleggerfaget
FLOW TRØNDELAG VVS AS Rørleggerfaget
GK RØR AS AVD TRONDHEIM Rørleggerfaget
H GRANBO VVS AS Rørleggerfaget
GRANNES VVS AS Rørleggerfaget
H SÆTHER VVS AS Rørleggerfaget
HAGNES VVS AS Rørleggerfaget
HARALDS VVS AS Rørleggerfaget
HAUGNÆSS AS Rørleggerfaget
HELGEMO RØRTEKNIKK AS Rørleggerfaget
RØRLEGGERFIRMA K HORGHAGEN AS Rørleggerfaget
HORGMO EIENDOM AS Rørleggerfaget
IPS HEIM AS Rørleggerfaget
IPS TRONDHEIM AS Rørleggerfaget
KVATRO VVS AS Rørleggerfaget
K LUND AS Rørleggerfaget
COMFORT FOSEN, KJELL LUND AS Rørleggerfaget
LØHRE VVS AS Rørleggerfaget
MAXIRØR AS Rørleggerfaget
MELHUS VVS AS Rørleggerfaget
MESTERRØR AS Rørleggerfaget
Mjøen VVS A/S Rørleggerfaget
NAMDAL VVS TEKNIKK AS Rørleggerfaget
NTNU SENTRALADMINISTRASJONEN Rørleggerfaget
SVERRE PETTERSEN AS Rørleggerfaget
RØRLEGGER RIKARDSEN AS Rørleggerfaget
T RØDSTEN VVS AS Rørleggerfaget
RØRFUNN AS Rørleggerfaget
AS RØRLEGGER Rørleggerfaget
RØRLEGGER 1 AS Rørleggerfaget
RØROS VVS AS Rørleggerfaget
RØRSERVICE VVS AS Rørleggerfaget
Rør Tek A/S Rørleggerfaget
RØRTEKNIKK AS Rørleggerfaget
S-RØR AS Rørleggerfaget
OLE SIVERTSEN AS Rørleggerfaget
RØRLEGGERMESTER BERNT SKATLAND AS Rørleggerfaget
SLETTÅS VVS AS Rørleggerfaget
SOLLIGÅRD AS Rørleggerfaget
SPONGDAL VVS AS Rørleggerfaget
STJØRDAL RØR AS Rørleggerfaget
TOTAL TEKNISK AS Rørleggerfaget
TRONDHEIM EIENDOM Rørleggerfaget
TRONDHEIM VVS INVEST AS Rørleggerfaget
T-RØR AS Rørleggerfaget
TUNG RØR AS Rørleggerfaget
VORMSTAD VVS J O Høston Rørleggerfaget
VÆRNES AS Rørleggerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.