OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE

Organisasjonsnummer: 983989705
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Kongens gate 24
4610 KRISTIANSAND S
Agder

Kontaktinformasjon

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
IMPLENIA NORGE AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
NRC NORGE HOLDING AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE Vei- og anleggsfaget
AAS OG HØILAND AS Anleggsmaskinførerfaget
HJALMAR AATEIGEN AS Anleggsmaskinførerfaget
AGDER RENOVASJON IKS Anleggsmaskinførerfaget
Gjenvinningsfaget
ANLEGG & NATURSTEIN AS Fjell- og bergverksfaget
ANLEGGSPARTNER SØR AS Anleggsmaskinførerfaget
AUST AGDER JERNMALMGRUBER AS Fjell- og bergverksfaget
AUSTENAA TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
AVFALL SØR AS Anleggsmaskinførerfaget
AVINOR AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
BJELLAND MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
BL ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
BM ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
BR UPPSTAD AS Anleggsmaskinførerfaget
BRÅTEN ENTREPRENØR AS Fjell- og bergverksfaget
E. GAUSLÅ & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
EFTEVÅG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
EINERKJÆR MASKIN AS Fjell- og bergverksfaget
ENGENES SKOGSDRIFT AS Skogfaget
REIDAR B ERIKSEN JR Anleggsmaskinførerfaget
FIÆRE ENTREPENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
FJELLBYGG AS Betongfaget
FJELLESTAD & HEGGLAND AS Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
MASKINENTREPRENØR FJELLHEIM & SØNN AS Anleggsmaskinførerfaget
FRANZEFOSS GJENVINNING AS Gjenvinningsfaget
FROLAND STEIN OG HELLEBRUDD AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
FRUSTØL AS Anleggsmaskinførerfaget
KANAAN AS Anleggsmaskinførerfaget
JØRGEN GODERSTAD Anleggsmaskinførerfaget
GRUNNARBEID AS Vei- og anleggsfaget
PLANERING SØR AS Anleggsmaskinførerfaget
HAUGE MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
HELDAL ENTREPRENØR AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
HELGESEN MASKINENTREPRENØR AS Fjell- og bergverksfaget
HELICON AS Anleggsmaskinførerfaget
HOLBÆK ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
HOVDEN HYTTESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Yrkessjåførfaget
IVRE SPORT OG ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
JDD MASKIN AS Vei- og anleggsfaget
KARTEVOLL AS Anleggsmaskinførerfaget
KASPAR STRØMME AS Anleggsmaskinførerfaget
GRIMSTAD KOMMUNE KOMMUNALTEKNISK TJENESTE VEI OG ANLEGG Vei- og anleggsfaget
KRISTIANSAND MASKIN AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
KVINA MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
LAUVDAL ANLEGG AS Fjell- og bergverksfaget
LILLESAND OG BIRKENES INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP LIBIR IKS Gjenvinningsfaget
LINDLAND MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
OLAV LINDSTØL AS Vei- og anleggsfaget
MAREN KOMMUNESERVICE AS Gjenvinningsfaget
MASKIN OG VEDLIKEHOLD AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
MESTA AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
NATURMUR AS Anleggsmaskinførerfaget
Yrkessjåførfaget
NILSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
NOMELAND MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
OSMUND NORUM AS Anleggsmaskinførerfaget
MASKINENTREPRENØR O.G. RØYLAND AS Anleggsmaskinførerfaget
PS ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
Yrkessjåførfaget
RD BORING OG SPRENGNING AS Fjell- og bergverksfaget
REDDAL SAND AS Anleggsmaskinførerfaget
REPSTAD ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Vei- og anleggsfaget
RUNE HODNE TRANSPORT OG GRAVING AS Anleggsmaskinførerfaget
SANDÅS ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
SKARPEID ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
KURT SKJULESTAD Skogfaget
SMEDSLAND SERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
SONGDALEN FJELLSPRENGING AS Fjell- og bergverksfaget
STENA RECYCLING AS Gjenvinningsfaget
STULIEN TOM MASKINENTREPRENØR Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
SO ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
SUVATNE AS Anleggsmaskinførerfaget
SØRLANDET BRØNNBORING AS Brønn- og borefaget
AUT MASKINENTREPRENØR OLAV MARTIN SØRLI AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
TÅNEVIK HOLDING AS Anleggsmaskinførerfaget
TERRA ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
THOMASSEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
LARS THORBJØRNSEN GRAVING OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
BR. THORKILDSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
DANIEL C TICKNER Anleggsmaskinførerfaget
TISLAND FJELLSPRENGING AS Fjell- og bergverksfaget
TOMMELITEN AS Anleggsmaskinførerfaget
TORKILDSEN GRAVING OG SJØTRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
TRANSPORT OG ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
PER TRY AS Anleggsmaskinførerfaget
TT ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
TVEIT OG TJOMLID MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ULEBERG MASKIN OG TRANSPORT AS Vei- og anleggsfaget
VASLAND MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
VEGARHEIM PUKKVERK OG ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
VENNESLA HESTESPORTSSENTER Sissel Røinås Skogfaget
VESTERØYA MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ÅMLI MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
TORGEIR ÅSLAND Anleggsmaskinførerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
MESTA AS LEIKANGER * Sogndal vidaregåande skule
Kontakt: Svein Hauge
Vis avtale

Organisasjonsnummer 983989705 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.