RØRENTREPRENØRENES OPPLÆRINGSKONTOR - HORDALAND

Organisasjonsnummer: 976787056

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Eidsvågbakken 1
5105 EIDSVÅG I ÅSANE
Vestland

Kontaktinformasjon

Tlf: 55 53 02 10

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
Nils Aksnes & Co AS Rørleggerfaget
ALTIVANN VVS AS Rørleggerfaget
ANDERS O GREVSTAD AS Rørleggerfaget
ANDERSEN & SØNN RØRLEGGERFORRETNING AS Rørleggerfaget
ARNA & ÅSANE RØRLEGGERSERVICE AS Rørleggerfaget
ASKØY RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
AUT. RØRLEGGERMESTER L. GJESDAL & CO AS Rørleggerfaget
BERGEN RØRTEKNIKK AS Rørleggerfaget
BERGEN VARME & SANITÆR AS Rørleggerfaget
BERNTSEN & BERNTSEN PROSJEKT AS Rørleggerfaget
BRAVIDA NORGE AS   AVD BERGEN VVS  Rørleggerfaget
BREKKE OG LIE VVS AS Rørleggerfaget
CAVERION NORGE AS AVD BERGEN SBE Rørleggerfaget
CHR M VESTRHEIM AS Rørleggerfaget
E SJØSTRØM AS Rørleggerfaget
FORSVARSBYGG Rørleggerfaget
FOSS VVS AS Rørleggerfaget
GREVSTAD & TVEDT VVS AS Rørleggerfaget
GÅRDEN RØRLEGGERSERVICE AS Rørleggerfaget
HAGENES AS Rørleggerfaget
AS HAUGLAND VVS Rørleggerfaget
HELGE NIKOLAISEN AS Rørleggerfaget
HUNDVEN OG MONSEN VVS AS Rørleggerfaget
KALIBER AS Rørleggerfaget
KALVENES VVS AS Rørleggerfaget
KLEVSTAD RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
KRISTOFFERSEN VVS AS Rørleggerfaget
LAKSEVÅG RØR & SANITÆR AS Rørleggerfaget
LARSEN RØR OG SANITÆR AS Rørleggerfaget
LINDÅS RØR & SANITÆR AS Rørleggerfaget
MESTERMO VVS AS Rørleggerfaget
MJELSTAD OG STOKKE RØRLEGGERFORRETNING AS Rørleggerfaget
Olav Mørner A/S Autorisert Rørleggerfirma Rørleggerfaget
NILSEN VVS AS Rørleggerfaget
NORØR AS Rørleggerfaget
OLAV GREVSTAD AS Rørleggerfaget
OSWALD JØRS AS Rørleggerfaget
R. MJELDE AS Rørleggerfaget
RØRKOMPANIET AS Rørleggerfaget
RØRLEGGERIET OS AS Rørleggerfaget
RØRLEGGERMESTER JAN JACOBSEN AS Rørleggerfaget
Ø.ANTONSEN AS Rørleggerfaget
SARTOR VVS AS Rørleggerfaget
SKARVATUN VVS AS Rørleggerfaget
SOTRA RØR AS Rørleggerfaget
STANGHELLE RØRLEGGERFIRMA AS Rørleggerfaget
SVALLAND VVS AS Rørleggerfaget
SAMDAL RØR AS Rørleggerfaget
TECNO VVS AS Rørleggerfaget
TEKNISKBUREAU AS AVD BERGEN Rørleggerfaget
TRULS & PETTER RØRLEGGERSERVICE AS Rørleggerfaget
UNIK VVS AS Rørleggerfaget
VARME & RØRTEKNIKK AS Rørleggerfaget
VESTLAND VVS AS Rørleggerfaget
VOSS VVS AS Rørleggerfaget
VVS BERGEN AS Rørleggerfaget
VVS FAG AS Rørleggerfaget
ØYGARDEN RØRLEGGERSERVICE AS Rørleggerfaget
123 RØR AS Rørleggerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.