RØRENTREPRENØRENES OPPLÆRINGSKONTOR - ROGALAND

Organisasjonsnummer: 975381714

Om bedriften

2 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Bjødnabeen 10
4031 STAVANGER
Rogaland

Kontaktinformasjon

Tlf: 51 95 03 70

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
A.B. RØR AS Rørleggerfaget
AIBEL AS AVD HAUGESUND Rørleggerfaget
ALFA RØR AS Rørleggerfaget
ALLIANCE AS Rørleggerfaget
AVE SYSTEMER AS Rørleggerfaget
BADEROMSPESIALISTEN AS Rørleggerfaget
BJELLAND VVS AS Rørleggerfaget
BRAVIDA NORGE AS AVD STAVANGER VVS Rørleggerfaget
BRYNE RØR AS Rørleggerfaget
BT - RØR AS Rørleggerfaget
CAVERION NORGE AS AVD HAUGESUND SHA Rørleggerfaget
CAVERION NORGE AS Rørleggerfaget
COMFORT KARMØY AS Rørleggerfaget
DNF AS Rørleggerfaget
FINN MIDBØE AS Rørleggerfaget
FINNØY RØR AS Rørleggerfaget
FORUS RØR AS Rørleggerfaget
GK RØR AS AVD KARMSUND Rørleggerfaget
GTC VVS AS Rørleggerfaget
SIG HALVORSEN AS Rørleggerfaget
SIG HALVORSEN AS AVD BRYNE Rørleggerfaget
HALVORSEN SIG AS AVD KARMSUND Rørleggerfaget
SIG HALVORSEN AS AVD TAU Rørleggerfaget
SIG HALVORSEN AS AVD EGERSUND Rørleggerfaget
HELLEVIK VVS AS Rørleggerfaget
HERVIK RØR AS Rørleggerfaget
IDLAND VVS AS Rørleggerfaget
IVAN & KJETIL RØR AS Rørleggerfaget
KALLE OG KJETILS RØR AS Rørleggerfaget
KARMØY RØRTEKNIKK AS Rørleggerfaget
KARSTEN BJELLAND AS Rørleggerfaget
KOKAAS HOLDING AS Rørleggerfaget
RØRLEGGER GUNNAR LARSEN AS Rørleggerfaget
LIMA RØR AS Rørleggerfaget
SIGMUND LOTHE AS Rørleggerfaget
MYHRE RØR AS Rørleggerfaget
MÆLAND RØR AS Rørleggerfaget
NODLAND RØR AS Rørleggerfaget
NÆRBØ RØR OG ELEKTRO AS Rørleggerfaget
OSV SIVERTSEN AS Rørleggerfaget
OVE'S RØR & MEK. AS Rørleggerfaget
P S HÅLAND RØR AS Rørleggerfaget
RAGNAR SVENSEN AS Rørleggerfaget
RM VVS AS Rørleggerfaget
RYFYLKE RØR AS Rørleggerfaget
RØRLEGGER TORGERSEN AS Rørleggerfaget
RØRLEGGAR NILS TORGRIMSEN AS Rørleggerfaget
RØRLEGGER SUNDE AS Rørleggerfaget
S O LUND AS Rørleggerfaget
SAUDA RØRHANDEL AS Rørleggerfaget
SAUDA VARME & BAD AS Rørleggerfaget
SCAN VVS AS Rørleggerfaget
SELEBØ RØRSERVICE AS Rørleggerfaget
SIG HALVORSEN AS AVD KLEPPE Rørleggerfaget
SIG HALVORSEN AS AVD SANDNES Rørleggerfaget
SIMEX RØR AS Rørleggerfaget
RØRLEGGER GEIR SIRNES AS Rørleggerfaget
RØRLEGGERFIRMA STØLSVIK AS Rørleggerfaget
TEKNISKBUREAU AS Rørleggerfaget
TEKNISKBUREAU AS AVD HAUGESUND Rørleggerfaget
VACO RØR AS Rørleggerfaget
VEDAVÅGEN RØR AS Rørleggerfaget
VIVA VVS AS Rørleggerfaget
VOLDENTOLLEFSEN AS Rørleggerfaget
TRATEC AS Rørleggerfaget
TRATEC TEKNIKKEN AS AVD FLEKKEFJORD Rørleggerfaget
HEIANE RØYR AS Rørleggerfaget
JOHANSEN RØR AS Rørleggerfaget
RØR & HANDVERK SERVICE AS Rørleggerfaget
SOLHEIM RØR AS Rørleggerfaget
STORD RØRLEGGERFORRETNING AS Rørleggerfaget
TEKNISKBUREAU AS AVD VVS STORD Rørleggerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.