BODØ KOMMUNE

Organisasjonsnummer: 972418013
Godkjent lærebedrift

Om bedriften

6 326 ansatte
Kommune

Forretningsadresse

Kongens gate 23
8006 BODØ
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 75 55 50 00
www.bodo.kommune.no/
Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem. Se mer informasjon under fanen "Lærefag".
Vis kontaktinformasjon likevel

Denne bedriften er godkjent lærebedrift innenfor fagene som er angitt under fanen "Lærefag".

Aktuelle yrker i alle avdelinger og underlagte enheter:

Avdelinger

Avdelinger

Avdelinger

Organisasjonsnummer 972418013 er registrert som godkjent lærebedrift i disse fagene:

Slik søker du læreplass

Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette. Det er vanligvis opplæringskontoret du skriver lærekontrakt med når en bedrift er medlem av et opplæringskontor.

Vær forberedt før du søker. Ha gjerne en CV klar, og skriv et brev eller en e-post der du sier hvorfor opplæringskontoret/bedriften skal velge deg. Selv om du er enig med en bedrift om læreplass må du søke om formidling på vigo.no innen 1. mars. For lærekandidater er fristen 1. februar.

Organisasjonsnummer 972418013 har inngått samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole
Bodø videregående skole
Kontakt: Ingvill Kalvik
Vis avtale

Organisasjonsnummer 972418013 har over- eller underenheter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning:

Sluttkompetanser Programområder Skole Bedrift
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Kontakt: Benthe Vading
BODØ KOMMUNE HJEMMETJENESTEN TVERLANDET Vis avtale
Bodø videregående skole
Kontakt: Anne Marina Ellingsen
STADIONTUNET SYKEHJEM Vis avtale
Bodø videregående skole
Kontakt: Synnøve Bjørge-Sundan, Rachel Sandberg, Marit Lind
ASPHAUGEN BARNEHAGE Vis avtale
Bodø videregående skole
Kontakt: Rachel Sandberg, Marit Lind, Hedrun Albrigtsen, Synnøve Bjørge-Sundan, Liss- Janne Abrahamsen
RØNVIK SKOLE Vis avtale
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Kontakt: Benthe Vading
ALSTAD BARNESKOLE Vis avtale
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Kontakt: Benthe Vading
MØRKVEDMARKA SKOLE Vis avtale
Bodø videregående skole
Kontakt: Synnøve Bjørge-Sundan, Rachel Sandberg
LØDING BARNEHAGE AVD VESTRE LØDING Vis avtale
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Kontakt: Benthe Vading
MØRKVEDMARKA BARNEHAGE Vis avtale
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Kontakt: Benthe Vading
ENGMARK BARNEHAGE Vis avtale
Bodø videregående skole
Kontakt: Synnøve Bjørge-Sundan, Rachel Sandberg
LØDING BARNEHAGE AVD MAURTUA Vis avtale
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Kontakt: Benthe Vading
LØDING BARNEHAGE AVD MAURTUA Vis avtale
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Kontakt: Benthe Vading
SØLVSUPER HELSE OG VELFERDSSENTER Vis avtale
Bodø videregående skole
Kontakt: Sissel T Moen
BODØ KOMMUNE ADMINISTRASJON Vis avtale
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Kontakt: Benthe Vading
MØRKVED SYKEHJEM Vis avtale
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Kontakt: Benthe Vading
BODØ KOMMUNE SØRGJERDET BOKOLLEKTIV Vis avtale
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Kontakt: Benthe Vading
BODØ KOMMUNE HJEMMETJENESTEN MØRKVED/ALSTAD Vis avtale
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Kontakt: Benthe Vading
MØRKVEDLIA BARNEHAGE Vis avtale
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Kontakt: Benthe Vading
GJÆRAN BARNEHAGE AVD OSPHAUGEN Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.