OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I MIDTRE NORDLAND

Organisasjonsnummer: 971394706

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Øya 49
8140 INNDYR
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 75757630

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AQUAGEN AS AVD STEIGEN Akvakulturfaget
BALLANGEN SJØFARM AS Akvakulturfaget
CERMAQ NORWAY AS AVD HOPEN Akvakulturfaget
CERMAQ NORWAY AS AVD SLAKTERI STEIGEN Automatiseringsfaget
CERMAQ NORWAY AS Akvakulturfaget
IKT-servicefaget
Industrimekanikerfaget
Kontor- og admin.faget
Matrosfaget
DØNNA HAVFISKE AS Fiske og fangst
EDELFARM AS Akvakulturfaget
EINAR ERLEND AS Fiske og fangst
ELLINGSEN SEAFOOD AS Akvakulturfaget
FOLDEN AKVA AS Akvakulturfaget
GILDESKÅL BIL OG BÅT AS Bilfaget, lette kjøretøy
GILDESKÅL ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
GILDESKÅL FORSKNINGSSTASJON AS Akvakulturfaget
GILDESKÅL KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
HALVORSEN ANS Fiske og fangst
HELGELAND SMOLT AS Akvakulturfaget
HELNESSUND AS Matrosfaget
STIFTELSEN KUNNSKAPSSENTERET I GILDESKÅL Kontor- og admin.faget
STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET NORD Kontor- og admin.faget
MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE AVD INNDYR Akvakulturfaget
Fiske og fangst
Sjømatproduksjon
MELØYFJORD FISKERISELSKAP AS Fiske og fangst
MOWI NORWAY AS AVD MATFISK SALTEN Akvakulturfaget
MOWI NORWAY AS AVD TJONGSFJORDEN Akvakulturfaget
MOWI NORWAY AS AVD BJUGN Akvakulturfaget
MOWI NORWAY AS AVD GLOMFJORD Akvakulturfaget
ANDERS SKOGHEIM Fiske og fangst
NORD UNIVERSITET Akvakulturfaget
NORDLAKS OPPDRETT AS Akvakulturfaget
NORDLAKS SMOLT AS Akvakulturfaget
NORDLAND AKVA AS Akvakulturfaget
NOVA SEA AS Akvakulturfaget
POLARPLAST AS Termoplastfaget
SALMOBREED SALTEN AS Akvakulturfaget
SALTEN SMOLT AS Akvakulturfaget
SALTEN SMOLT AS AVD ROGNAN Industrimekanikerfaget
SELVÅG SENIOR AS Fiske og fangst
SISOMAR AS Akvakulturfaget
SIVERTSEN KYSTFISKE AS Fiske og fangst
SLIP1 AS Industrimekanikerfaget
STEIGEN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
SØRFJORDEN HAVFISKE Werner Tvenning Fiske og fangst
LARS-GØRAN ULRIKSEN Fiske og fangst
WENBERG FISKEOPPDRETT AS Akvakulturfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
SALTEN SMOLT AS AVD ROGNAN Saltdal videregående skole
Kontakt: Frode Arntzen - avdelingsleder
Vis avtale
POLARPLAST AS *
Kontakt: kjetil Fagervik
Vis avtale
POLARPLAST AS *
Kontakt: kjetil Fagervik
Vis avtale
MOWI NORWAY AS * Kristiansund videregående skole
Kontakt: Renate Kalvø Gustad
Vis avtale
CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK NORDFOLD *
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
CERMAQ NORWAY AS AVD SETTEFISK NORDFOLD *
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
CERMAQ NORWAY AS AVD HOPEN
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
NOVA SEA AS AVD NORDARNØY *
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
WENBERG FISKEOPPDRETT A/S *
Kontakt: kjersti meland
Vis avtale
NORD UNIVERSITET BODØ *
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
NOVA SEA AS AVD BOLGA *
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
SALTEN SMOLT AS AVD BREIVIK I SALTEN * Meløy videregående skole
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
BALLANGEN SJØFARM AS * Narvik videregående skole og fagskole
Kontakt: ivan Pedersen
Vis avtale
ELLINGSEN SEAFOOD AS AVD TYSFJORD *
Kontakt: kjersti meland
Vis avtale
LARS-GØRAN ULRIKSEN * Meløy videregående skole
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
NORDLAKS SMOLT AS * Meløy videregående skole
Kontakt: Kjersti Meland
Vis avtale
HELGELAND SMOLT AS AVD SUNDSFJORD *
Kontakt: kjersti meland
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.