OPPLÆRINGSKONTORET FOR FISKERIFAG I MIDTRE NORDLAND

Organisasjonsnummer: 971394706

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Øya 49
8140 INNDYR
Nordland

Kontaktinformasjon

Tlf: 75757630

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AMINOR AS Akvakulturfaget
AQUAGEN AS AVD STEIGEN Akvakulturfaget
BALLANGEN SJØFARM AS Akvakulturfaget
CERMAQ NORWAY AS AVD HOPEN Akvakulturfaget
CERMAQ NORWAY AS AVD SLAKTERI STEIGEN Automatiseringsfaget
CERMAQ NORWAY AS Akvakulturfaget
IKT-servicefaget
Industrimekanikerfaget
Kontor- og admin.faget
Matrosfaget
EDELFARM AS Akvakulturfaget
EINAR ERLEND AS Fiske og fangst
ELLINGSEN SEAFOOD AS Akvakulturfaget
FOLDEN AKVA AS Akvakulturfaget
GILDESKÅL BIL OG BÅT AS Bilfaget, lette kjøretøy
GILDESKÅL ELEKTRISKE AS Elektrikerfaget
GILDESKÅL FORSKNINGSSTASJON AS Akvakulturfaget
GILDESKÅL KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
IKT-servicefaget
GRØNNING MILIAN Fiske og fangst
HALVORSEN ANS Fiske og fangst
HELGELAND SMOLT AS Akvakulturfaget
HELNESSUND AS Matrosfaget
JAKOBSEN FISK AS Fiske og fangst
STIFTELSEN KUNNSKAPSSENTERET I GILDESKÅL Kontor- og admin.faget
STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET NORD Kontor- og admin.faget
MELØY VIDEREGÅENDE SKOLE AVD INNDYR Akvakulturfaget
Fiske og fangst
MELØYFJORD FISKERISELSKAP AS Fiske og fangst
MIKKELBORG FISKERISELSKAP AS Fiske og fangst
FRED BIRGER MIKKELBORG Fiske og fangst
MOWI AVD MATFISK SALTEN Akvakulturfaget
MOWI AVD TJONGSFJORDEN Akvakulturfaget
MOWI AVD BJUGN Akvakulturfaget
MOWI AVD GLOMFJORD Akvakulturfaget
ANDERS SKOGHEIM Fiske og fangst
NORD UNIVERSITET Akvakulturfaget
NORDLAKS OPPDRETT AS Akvakulturfaget
NORDLAKS SMOLT AS Akvakulturfaget
NORDLAND AKVA AS Akvakulturfaget
NORDLANDSMUSEET HAMARØY Reiselivsfaget
NOVA SEA AS Akvakulturfaget
POLARPLAST AS Termoplastfaget
SALMOBREED SALTEN AS Akvakulturfaget
Industrimekanikerfaget
SALTEN SMOLT AS AVD ROGNAN Akvakulturfaget
SELVÅG SENIOR AS Fiske og fangst
SISOMAR AS Akvakulturfaget
SIVERTSEN KYSTFISKE AS Fiske og fangst
MOEN STEIGEN AS Industrimekanikerfaget
Motormekanikerfaget
STEIGEN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Helsearbeiderfaget
SØRFJORDEN HAVFISKE Werner Tvenning Fiske og fangst
LARS-GØRAN ULRIKSEN Fiske og fangst
WENBERG FISKEOPPDRETT AS Akvakulturfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.