OPPLÆRINGSKONTORET FOR TØMMERFAGET

Organisasjonsnummer: 971332441

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Kronprinsens gate 14
4614 KRISTIANSAND S
Vest-Agder

Kontaktinformasjon

Tlf: 38 02 26 00

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
A OG J BYGG AS Tømrerfaget
A3 RESSURS HOLDING AS Tømrerfaget
ROGER AAMODT BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER JOHN ANDERSEN AS Tømrerfaget
ARNESEN BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER TORE ARNESEN Tømrerfaget
AT BYGG AS Tømrerfaget
B.K BYGG & EIENDOMSUTVIKLING AS Tømrerfaget
BYGGMESTER ØYVIND BAKKEVOLD AS Tømrerfaget
BETONORTE NORGE AS Tømrerfaget
BICO BYGG OG INNREDNING AS Tømrerfaget
BJERLAND BYGG AS Tømrerfaget
BRELAND BYGGTJENESTER AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA JAKOB AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA MARTIN UNHJEM AS Tømrerfaget
BYGGMESTER JK AS Tømrerfaget
BYGGMESTER KRISTIANSEN AS Tømrerfaget
BYGGMESTER LINDEKLEIV AS Tømrerfaget
BYGGMESTER MARKUSSEN TRE OG BETONG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER ODDLEIF HENRIKSEN AS Tømrerfaget
BYGGMESTER STEIN SKAAR AS Tømrerfaget
BYGGMESTER TROND FINSÅDAL AS Tømrerfaget
BYGGMESTERFIRMA KJELLEVIKHANSEN AS Tømrerfaget
BYGGMESTERNE HOVET OG MAGNUSSEN AS Tømrerfaget
CENCO AS Tømrerfaget
CH BYGG AS Tømrerfaget
COLOSS INVEST AS Tømrerfaget
DAGSLAND BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER DOVLAND AS Tømrerfaget
BYGGMESTER JØRGEN A. DVERSNES AS Tømrerfaget
EFTESTØL BYGG AS Tømrerfaget
DAGFINN EFTEVAND Tømrerfaget
BYGGFIRMA RUNE EGE Tømrerfaget
ERLING ELIASSEN Tømrerfaget
ERLAND BYGG AS Tømrerfaget
FINSÅDAL BYGG AS Tømrerfaget
FLEKKERØY BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER J. K. FLYSTVEIT AS Tømrerfaget
FRIGSTAD BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER KJETIL FRIGSTAD AS Tømrerfaget
FRØILAND BYGG SKADE AS Tømrerfaget
HAGLUND BYGG OG INTERIØR Tømrerfaget
HELLVIK HUS SØGNE AS Tømrerfaget
HMI HAUGLAND MILJØ INNREDNING AS Tømrerfaget
HODNE BYGG AS Tømrerfaget
HOMME HUS AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA HORN OG JACOBSEN AS Tømrerfaget
HORNNES BYGG AS Tømrerfaget
HSH ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
HUSØY BYGG AS Tømrerfaget
HW BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER PER OTTO INGEBRETSEN AS Tømrerfaget
BYGGMESTER THOMAS JENSEN Tømrerfaget
KAPH ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA ERLEND KARLSEN Tømrerfaget
BYGGMESTER A. KLAVENES AS Tømrerfaget
KLEVELAND AS Tømrerfaget
KONSMO FABRIKKER AS Tømrerfaget
KRISTIANSAND EIENDOM Tømrerfaget
BYGGMESTER KÅBULAND OG SKÅRDAL AS Tømrerfaget
BYGGMESTER TOR LARSEN AS Tømrerfaget
BYGGMESTER FRODE LOMELAND AS Tømrerfaget
LØVDAL BYGG OG INVEST AS Tømrerfaget
MAGNUSSEN BYGGFIRMA AS Tømrerfaget
BYGGMESTER RAGNAR MJÅLAND AS Tømrerfaget
BYGGMESTER RUBEN Mortensen Tømrerfaget
HELGE MUSHOM AS Tømrerfaget
NBB AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA PER NYSTØL AS Tømrerfaget
PK ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
RANDESUND BYGG AS Tømrerfaget
REIERSEN BYGG AS Tømrerfaget
BYGGFIRMA ARILD TRYGVE ROLAND AS Tømrerfaget
SERIGSTAD MUR&BYGG SERVICE Tømrerfaget
TØMRERFIRMA TOM BØRRE SIMONSEN AS Tømrerfaget
SJØFRAKT SØR AS Tømrerfaget
LARS SKARPEID Tømrerfaget
SKJÆRGÅRDSBYGG AS Tømrerfaget
SKØIE BYGG AS Tømrerfaget
SORDAL BYGG AS Tømrerfaget
SR BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER S A SØDAL AS Tømrerfaget
SØRHEIM BYGG AS Tømrerfaget
FISNIK TAHIRAJ BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER HELGE TARALDSEN Tømrerfaget
TOC AS Tømrerfaget
TOFIRE AS Tømrerfaget
TPL BYGGMESTERFIRMA AS Tømrerfaget
BYGGMESTER TØNNES AS Tømrerfaget
BYGGMESTER THOMAS OSCAR UGLAND AS Tømrerfaget
VAVIK OG TØNNESSEN AS Tømrerfaget
VENNESLA BYGG OG BRANNSIKRING AS Tømrerfaget
WIKSTØL BYGG AS Tømrerfaget
BYGGMESTER ØSTERHUS AS Tømrerfaget
BERGSAM AS Tømrerfaget
RUNE BLIX Tømrerfaget
BYGGMESTER MODALEN AS Tømrerfaget
RYSSTAD LAFTEBYGG AS Tømrerfaget
SNEKKER MAARTEN AS Tømrerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
FRØILAND BYGG SKADE AS AVD BERGEN * Slåtthaug videregående skole
Kontakt: Sigurd Haugland
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.