OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGGS- OG BERGFAGENE - OKAB TRØNDELAG

Organisasjonsnummer: 920576028

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Bomvegen 3
7725 STEINKJER
Trøndelag

Kontaktinformasjon


Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AAS JOSTEIN Skogfaget
AHS MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ALLSKOG ENTREPRENØR AS Skogfaget
ALLSKOG SA Skogfaget
ALSTAD ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
ANLEGG OG ENTREPRENØRSERVICE AOES AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
ANLEGGSGARTNER 1 AS Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSGARTNER 1 Holm Anleggsgartnerfaget
ANLEGGSMASKINER HOLDING AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
Anleggstjenester A/S Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
ARNE HERNES AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
ASFALTSERVICE TRONDHEIM AS Asfaltfaget
OTTAR AUGDAL AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
T AUNAN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
TROND AUNE MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
AUNEMO UTOMHUSANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
AUSTAD MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
AVINOR AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
OLE P. BAKKEN AS Anleggsmaskinførerfaget
J BARLIEN TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
BERRE NIELSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
BRØDRENE BJERKLI AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
RUNE BJØRNES AS Anleggsmaskinførerfaget
TORE BJØRNES AS Fjell- og bergverksfaget
BL ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
BN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
BRATÅS MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
BRENDE AS Anleggsmaskinførerfaget
BRH ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
BRØDRENE BRØNDBO AS Anleggsmaskinførerfaget
BRØDRENE ONSØIEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
BRØTTEM OG STORLER MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
BVT ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
BULAND ATLE Skogfaget
CONTAINERSERVICE OTTERSØY AS Gjenvinningsfaget
DALE MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
DALSNES MAGNE Anleggsmaskinførerfaget
DOVRE ENTREPRENØR AS Vei- og anleggsfaget
DRUGLI MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
HÅVARD DYRSTAD Anleggsmaskinførerfaget
EIAN HALLGEIR Anleggsmaskinførerfaget
EKREN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ENTREPRENØR HANS INGE AASEN AS Anleggsmaskinførerfaget
EVAVOLDS MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
FARBU OG GAUSEN AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
FARSTAD AS Vei- og anleggsfaget
FERAGEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
FS MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
FORSET GRUS AS Fjell- og bergverksfaget
FOSSLAND AS Skogfaget
FOSSLI MASKIN OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
FRANZEFOSS GJENVINNING AS Gjenvinningsfaget
FRANZEFOSS PUKK AS AVD VASSFJELL 206 Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Laboratoriefaget
FREMSTAD AS Anleggsmaskinførerfaget
FROSTA ENTREPRENØR AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
FRØSETH AS Asfaltfaget
Fjell- og bergverksfaget
FRØYA ANLEGGSSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
GAULA GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
GISLE HOEL AS Anleggsmaskinførerfaget
THOR GJUL AS Anleggsmaskinførerfaget
GLØMMEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
GM GRAVESERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
GRAVER AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
ERLING GRESSETH Anleggsmaskinførerfaget
G G MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
GRUNNARBEID ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
GRUNNPARTNER AS Anleggsmaskinførerfaget
TORE GUDDINGSMO GRUS AS Anleggsmaskinførerfaget
GÅSBAKK & SØNNER AS Anleggsmaskinførerfaget
Skogfaget
HAGEANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
HALLAN MASKIN OG TRANSPORT AS Vei- og anleggsfaget
BRØDR HALLE AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
HALLEM MASKIN Olav Hallem Anleggsmaskinførerfaget
HATLAND ENTREPRENØR AS Skogfaget
HATLINGHUS SKOG AS Skogfaget
SVERRE HAVIK AS Anleggsmaskinførerfaget
HAW ANLEGG AS Vei- og anleggsfaget
HEIMDAL VAKTMESTERSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
HEMBRE GRUS AS Anleggsmaskinførerfaget
HESSELBERG MASKIN AS AVD TRONDHEIM Anleggsmaskinmekanikerfaget
HITRA ANLEGGSSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
HITRA GRAVESERVICE AS Fjell- og bergverksfaget
HJELLUP ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
HOEL & SØNNER AS Anleggsgartnerfaget
HOLMEN PARK & ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
HUSA MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
HVITSAND ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
HØGMO FJELLSPRENGING AS Fjell- og bergverksfaget
IMPLENIA NORGE AS Fjell- og bergverksfaget
INNHERRED RENOVASJON IKS Gjenvinningsfaget
JERNBETONG AS Anleggsmaskinførerfaget
JOHANNESSEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
JON AS Anleggsmaskinførerfaget
JORDET ATV SUPPORT OG ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
JORDET GRUSTAK AS Anleggsmaskinførerfaget
JULE MASKIN & SKOGSDRIFT AS Anleggsmaskinførerfaget
NILS KALDAHL ANLEGG & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
KJELVIK MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
KLINGEN MASKINENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
KN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
ODD EINAR KNE AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Vei- og anleggsfaget
KOREN SPRENGNINGSSERVICE AS Fjell- og bergverksfaget
KVÆRNØ TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
ERLING ARNFINN KVÅL AS Vei- og anleggsfaget
KVÅLE MASKIN AS Fjell- og bergverksfaget
JON ARNE LANGØRGEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
LARSEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
MONRAD LASSEMO Skogfaget
LAUVÅSEN PUKK AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
LETNES ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
LETNES FJELLSPRENGNING AS Fjell- og bergverksfaget
LIAN KJELL AS Anleggsmaskinførerfaget
KJELL LIAN AS Vei- og anleggsfaget
LISKIFER AS Fjell- og bergverksfaget
Steinfaget
LW ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
Tore Løkke A/S Anleggsmaskinførerfaget
MARDAHL MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
MEISTAD MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
MESTA AS Vei- og anleggsfaget
MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS Gjenvinningsfaget
MOBILKNUSING MIDT-NORGE AS Fjell- og bergverksfaget
TORLEIF MOEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
MORKEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
MULDVARPEN AS Anleggsmaskinførerfaget
MYRSLO SKOGAVVIRKNING AS Skogfaget
NAMDAL FJELLTEKNIKK AS Fjell- og bergverksfaget
NAMSOS KOMMUNE Vei- og anleggsfaget
NASTA AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
NORDIC CRANE MIDT-NORGE AS Kran- og løfteoperasjonsfaget
NORDIGARD SKOG & MASKIN AS Skogfaget
BJØRN NORSET AS Anleggsmaskinførerfaget
NYHUS MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
NÆRØYSUND ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
NÆSBØ SKOG AS Skogfaget
OLA B TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
OPLAND LARS GJERVAN Anleggsmaskinførerfaget
OPPDAL GRAVING OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
OPPDAL MASKINKOMPANI AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
OPPDAL STEN AS Steinfaget
OPSAL OG FJELNSET AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
ORKLA MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
OVERHALLA SKOGSDRIFT AS Skogfaget
PALLIN AS Anleggsmaskinførerfaget
PAULSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
JAN ERLING PETTERSEN Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
PIONER ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
PON EQUIPMENT AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
OLA RAAEN AS Anleggsmaskinførerfaget
RAMLO SANDTAK AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
OLE IVAR REISTAD Anleggsmaskinførerfaget
TROND RIBE Anleggsmaskinførerfaget
STEIN ARILD RISAN AS Anleggsmaskinførerfaget
ROAN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
RØSTAD ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
GUNNAR SAGBERG AS Anleggsmaskinførerfaget
JOHN SAGMO AS Anleggsmaskinførerfaget
SVERRE SCHEI ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
SG ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
SK TRANSPORT OG ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
SLITESTERK AS Anleggsmaskinførerfaget
SMÅGE DRIFT AS Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
SOLBERG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
SOLEM VERKSTED Anleggsmaskinførerfaget
STENSETH MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
BJØRN SVENDSEN Anleggsmaskinførerfaget
JOHS J SYLTERN AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
SØBSTAD AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Betongfaget
Vei- og anleggsfaget
SØRHEIM MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
T.G. ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
TANGSTAD TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
ROLF THORSEN Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
TORVEN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
TOTALMASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
TOTALPROSJEKT NAMSSKOGAN AS Anleggsmaskinførerfaget
TROLL ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
TRONDHEIM BIL-DEMONTERING AS Gjenvinningsfaget
TRONDHEIM BYDRIFT Anleggsmaskinmekanikerfaget
TRYM BYGG OG ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
TRØNDERSKOG AS Skogfaget
TVERÅS MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
UTLER ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Asfaltfaget
Vei- og anleggsfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS Industrimekanikerfaget
Vei- og anleggsfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS PG STEINKJER Anleggsmaskinførerfaget
Asfaltfaget
VERDALSKALK AS Fjell- og bergverksfaget
VERRAN MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
VIKNA KRANSERVICE Asle Hestø Anleggsmaskinførerfaget
V-K HOLDING AS Anleggsmaskinførerfaget
VMS TRONDHEIM AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
VMS TRONDHEIM AS AVD NAMSOS Anleggsmaskinmekanikerfaget
VUKU NATURSTEIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
VÅRVIK OG WIIG AS Anleggsmaskinførerfaget
ROAR WILHELMSEN AS Kran- og løfteoperasjonsfaget
WINSNES MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
WITSØ MASKIN AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
EIVIND ØVERGÅRD Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
ENTREPRENØR EIVIND ØVERGÅRD AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
ÅFJORDSAND AS Anleggsmaskinførerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
MESTA AS LEIKANGER * Sogndal vidaregåande skule
Kontakt: Svein Hauge
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.