FOSEN OPPLÆRINGSKONTOR

Organisasjonsnummer: 895706132

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Alf Nebbs gate 14
7160 BJUGN
Trøndelag

Kontaktinformasjon

Tlf: 73 19 52 57

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AGDENES BYGG & MONTASJE AS Tømrerfaget
AUSTRÅTT BYGG FOSEN AS Tømrerfaget
BILHJELP 1 AS Bilfaget, lette kjøretøy
Bilskadefaget
BILSENTERET BJUGN AS Bilfaget, lette kjøretøy
BILTEKNIKK AS Bilfaget, lette kjøretøy
BJUGN BILSERVICE AS Bilfaget, lette kjøretøy
BJUGN KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
Kontor- og admin.faget
RONNY BREMNES AS Salgsfaget
BUGGE BIL AS Bilfaget, lette kjøretøy
BYGGTEAM FOSEN AS Betongfaget
Tømrerfaget
CLEAN MARINE SWITCHBOARDS AS Automatiseringsfaget
Tavlemontørfaget
COOP NORDVEST SA Salgsfaget
COOP NORDVEST SA AVD 050 COOP EXTRA BJUGN Salgsfaget
COOP VALLERSUND SA Salgsfaget
ARVE EIDE AS Anleggsmaskinførerfaget
FELLESKJØPET AGRI SA Landbruksmaskinmekanikerfaget
FELLESKJØPET AGRI SA REGION 6 AVD BREKSTAD Landbruksmaskinmekanikerfaget
FOSEN DEKKSERVICE AS Hjulutrustningsfaget
FOSEN RENOVASJON IKS Gjenvinningsfaget
FOSEN VENTILASJON AS Kontor- og admin.faget
Ventilasj.- og blikkensl.faget
FOSEN VERKSTEDSENTER AS Bilfaget, tunge kjøretøy
Bilskadefaget
FOSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
FOSEN VVS AS Rørleggerfaget
FOSENHUS AS Betongfaget
Tømrerfaget
FOSENKRAFT INSTALLASJON AS Automatiseringsfaget
Dataelektronikerfaget
Elektrikerfaget
Telekommunikasjonsmontørfaget
ERLING FOSSENG TREINDUSTRI AS Trevare- og bygginnr.faget
FVS ENTREPRENØR AS Tømrerfaget
THOR GJUL AS Anleggsmaskinførerfaget
GJUL & RABBAN AS Betongfaget
ODDMUND GROVEN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
GRØNTVEDT PELAGIC AS Industrimekanikerfaget
EINAR HAUGSNES AS Rørleggerfaget
HOVDE SIGURDSEN AS Salgsfaget
HVITSAND ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
TYRHAUG AS Tømrerfaget
INDRE FOSEN KOMMUNE Institusjonskokkfaget
JOHNSEN VVS AS Rørleggerfaget
JØSSUND MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
KYST BYGG AS Tømrerfaget
LEIRA BIL AS Bilfaget, lette kjøretøy
COMFORT FOSEN, KJELL LUND AS Rørleggerfaget
MIDT-NORGE MASKINSENTER AS Landbruksmaskinmekanikerfaget
NG KIWI MIDT-NORGE AS Salgsfaget
NILLE AVD BREKSTAD Salgsfaget
BJØRN NORSET AS Anleggsmaskinførerfaget
NORSK COATING AS Industriell overflatebehandl.
OLDEN OPPDRETTSANLEGG AS Akvakulturfaget
OSEN BYGG AS Tømrerfaget
RITRO DA Landbruksmaskinmekanikerfaget
ROAN KOMMUNE Helsearbeiderfaget
R.S STÅL AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
SALMAR FARMING AS Industrimekanikerfaget
SCANBIO INGREDIENTS AS Elektrikerfaget
Kjemiprosessfaget
SPORT 1 BREKSTAD AS Salgsfaget
WBL AS Murerfaget
JOHS J SYLTERN AS Anleggsmaskinførerfaget
Platearbeiderfaget
SYSTEMBYGG AS Tømrerfaget
UTHAUG INDUSTRI OG SKIPSSERVICE AS Platearbeiderfaget
Sveisefaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF ØRLAND Asfaltfaget
ØRLAND BIL AS Bilfaget, lette kjøretøy
Bilskadefaget
Reservedelsfaget
ØRLAND KOMMUNE Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Byggdrifterfaget
Helsearbeiderfaget
Institusjonskokkfaget
Vei- og anleggsfaget
ØRLAND KYSTHOTELL AS Kokkfaget
Resepsjonsfaget
ØVERDAL OG BYE BYGGSERVICE AS Tak- og membrantekkerfaget
Tømrerfaget
ÅFJORD LANDBRUKSVERKSTED AS Bilfaget, lette kjøretøy
ÅFJORD REGNSKAP AS Kontor- og admin.faget
ÅFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon er utledet av data hentet hos NAV sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

For å forenkle lister har vi knyttet flest mulig av NAV sine 9000 stillingstitler opp mot 550 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret vil være knyttet opp mot mer enn en yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt. 

I listene på VG1- og VG2-sidene er det tatt høyde for at stillingstitler kan være knyttet til flere yrker, og det sammenlagte tallet er dermed representativt for hvor mange stillinger som er relevante for det valgte programområdet i et avgrenset geografisk område.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Senter for IKT i utdanningen for å få denne informasjonen presentert på utdanning.no.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.