OPPLÆRINGSKONTORET FOR ANLEGG - OG BERGFAGENE I MØRE OG ROMSDAL

Organisasjonsnummer: 878642422

Om bedriften

0 ansatte
Forening/lag/innretning

Forretningsadresse

Sofus Jørgensens veg 5
6415 MOLDE
Møre og Romsdal

Kontaktinformasjon

Tlf: 71 25 11 11
www.okab.no

Denne organisasjonen er et opplæringskontor. Bedrifter kan bli medlem av opplæringskontor dersom de ønsker støtte til administrative og praktiske oppgaver rundt lærlinger og lærekandidater. Lærlingen skriver som regel kontrakt med opplæringskontoret, men alle bedriftene som skal ha lærlinger må likevel være individuelt godkjent av fylket og ha en faglig ansvarlig for opplæringen.

Godkjente lærebedrifter som er medlem av opplæringskontoret.

Bedrift Tilbud
AAKRE ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
AARSKOG MASKIN Anleggsmaskinførerfaget
AASEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
AASEN MASKIN OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
ACO ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
OLAV ALVHEIM MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
ANLEGGSSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
ARNCO AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
AURSTAD TUNNEL AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
AURVOLL OG FURESUND AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
Yrkessjåførfaget
BRØDRENE BAKK AS Anleggsmaskinførerfaget
BERKNES MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
BIGSET MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
BJØRINGSØY MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
BLINDHEIM MASKIN & TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
BRAUTE MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
AS BREDESEN GRAVING & TRANSPORT Anleggsmaskinførerfaget
BREKKE & KLEPPE ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
BUGGE MASKIN OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
BUSENGDAL AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
EIDE & FRILUND AS Anleggsmaskinførerfaget
ELDAR KRØVEL AS Anleggsmaskinførerfaget
ALF ENGEN AS Anleggsmaskinførerfaget
FISKAA MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
FLATNES MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
FLATSETØY MASKIN DA Anleggsmaskinførerfaget
E. FOLLAND MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
FRISVOLL ANLEGG Anleggsmaskinførerfaget
FRISVOLL AUDUN ARNFINN Fjell- og bergverksfaget
FROSTAD MASKIN OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
FURNES ANLEGG OG TRANSPORT ANS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
GAMMELSÆTER MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
GISKE ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
OVE GJENDEM AS Anleggsmaskinførerfaget
ARVID GJERDE AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
GRAVING OG TRANSPORT AS Anleggsmaskinførerfaget
HJELLE MASKINLAG AS Anleggsmaskinførerfaget
TROND HJELSET AS Anleggsmaskinførerfaget
HOLE MASKINER AS Anleggsmaskinførerfaget
HOLSTAD MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
JM ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
KLOKKEHAUG MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
KRAGSETH MASKIN Anleggsmaskinførerfaget
LINDSET ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
LONGVA MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
BJARTE LØVOLD AS Anleggsmaskinførerfaget
MEKVIK MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
MESTA AS AVD HOVDEBYGDA Anleggsmaskinførerfaget
MIKKELSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
MOE ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
MOE MASKIN OG TRANSPORT Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
J O MOEN ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
J O MOEN MILJØ AS Gjenvinningsfaget
MYRBOSTAD BYGG & ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
MØRE HAGESERVICE AS Anleggsgartnerfaget
MØRE MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
MØRE MILJØSANERING AS Gjenvinningsfaget
NASTA AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
NORD-BERG AS Anleggsmaskinførerfaget
NORDVEST FJELLSPRENGNING AS Fjell- og bergverksfaget
OK ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
OPSHAUG & MOE FJELLSPRENGNING AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
OPSHAUG SANDTAK AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
OPSTAD MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ROMSDAL ANLEGG AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
JØRAN RÆSTAD Anleggsmaskinførerfaget
PER RØYRHUS AS Anleggsmaskinførerfaget
SAMUELSEN MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
JAN-RONNY SANDVIK Anleggsmaskinførerfaget
OLA INGE SELJESET Anleggsmaskinførerfaget
SIBELCO NORDIC AS Anleggsmaskinførerfaget
SL MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
ODD SMÅGE AS Anleggsgartnerfaget
Anleggsmaskinførerfaget
SN ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
REIDAR STOKKE AS Anleggsmaskinførerfaget
STORVIK MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
Vei- og anleggsfaget
STRANDA ANLEGGSSERVICE AS Anleggsmaskinførerfaget
SVINØ ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Fjell- og bergverksfaget
SYLTE MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
T&R HAUGEN MASKIN AS Vei- og anleggsfaget
B TARBERG AS Anleggsmaskinførerfaget
TILSETH AS Anleggsgartnerfaget
TOMRA MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
TRIO MASKINLAG AS Anleggsmaskinførerfaget
VASTO ANLEGG AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
VATN MASKINSTASJON AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS REGION NORD/VEST Anleggsmaskinførerfaget
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS REGION NORD/VEST ÅNDALSNES Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
VEIDEKKE INDUSTRI AS ASF ÅLESUND Anleggsmaskinmekanikerfaget
Asfaltfaget
VISNES KALK AS Anleggsmaskinførerfaget
Fjell- og bergverksfaget
VMS MØRE OG ROMSDAL AS Anleggsmaskinmekanikerfaget
Reservedelsfaget
VOLDA MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget
Vei- og anleggsfaget
WESSEL ENTREPRENØR AS Anleggsmaskinførerfaget
ÅLESUND KOMMUNE Gjenvinningsfaget
ÅLESUNDREGIONEN INTERKOMMUNALE MILJØSELSKAP IKS Gjenvinningsfaget
R ÅMÅS MASKIN AS Anleggsmaskinførerfaget

Medlemsbedrifter med samarbeidsavtaler i faget yrkesfaglig fordypning. Bedrifter merket med * er direkte underlagt eller overordnet en av opplæringskontorets medlemsbedrifter.

Sluttkompetanser Bedrift Skole
BREDESEN GRAVING & TRANSPORT AS * Romsdal videregående skole
Kontakt: Ole Trygve Kanestrøm (943 85 888)
Vis avtale
ROMSDAL ANLEGG AS * Romsdal videregående skole
Kontakt: Ole Trygve Kanestrøm (943 85 888)
Vis avtale
SAMUELSEN MASKIN AS * Romsdal videregående skole
Kontakt: Ole Trygve Kanestrøm (943 85 888)
Vis avtale
OVE GJENDEM AS * Romsdal videregående skole
Kontakt: Ole Trygve Kanestrøm (943 85 888)
Vis avtale
OVE GJENDEM AS * Romsdal videregående skole
Kontakt: Per Johnny Voldseth
Vis avtale
BUGGE MASKIN OG TRANSPORT AS * Romsdal videregående skole
Kontakt: Ole Trygve Kanestrøm (943 85 888)
Vis avtale
MESTA AS * Voss vidaregåande skule
Kontakt: Rune Erling Eikevik/Kristian W. Lyngvær/Daniel Jordal Andersen
Vis avtale
Kilder: Brønnøysundregistrene, NAV, Vigo

Brønnøysundregistrene

Bedriftsinformasjon hentes fra Brønnøysundregistrene, blant annet hovedenhetsregisteret og underenhetsregisteret.

Navn, adresse, telefon, antall ansatte og avdelingsstruktur er eksempler på elementer som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Bedrifter som er aktive i Brønnøysundregistrene kobles opp mot arbeidslivsinformasjon fra Nav sitt Aa-register. Bedrifter som ikke finnes i Aa-registeret vil inntil videre ikke bli koblet opp mot noen yrker. Dette gjelder i hovedsak enkeltpersonforetak uten ansatte.

Hvis en bedrift opphører vil den automatisk bli slettet fra våre lister ved neste oppdatering, dersom det er registrert i Brønnøysundregistrene.

Vi innhenter nye data fra Brønnøysundregistrene og oppdaterer bedriftsinformasjonen hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter, godkjente lærebedrifter og opplæringskontor hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.