Yrkesbeskrivelse

Prosess­tekniker

favoritt ikon

Prosessteknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

En prosesstekniker arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, medisiner og gass. Prosessteknikeren må hele tiden gjøre vurderinger i forhold til den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr. Prosesstekniker går også under titlene fagoperatør i kjemisk prosessindustri eller kjemiprosessoperatør.

Daglig drift av prosessanlegg innebærer:

  • ansvar for å starte, stoppe og vedlikeholde anleggene
  • å følge instrukser og prosedyrer for drift
  • overvåke og feilsøke på anlegget

Kjemisk teknologi benyttes innenfor en rekke bransjer, som for eksempel farmasøytisk industri, petrokjemisk industri, bioteknologisk industri og næringsmiddelindustri. Selv om arbeidet som utføres er svært forskjellig fra bransje til bransje, er likevel mange av oppgavene knyttet til de kjemiske prosessene relativt like.

I arbeidet benyttes det mye stort mekanisk utstyr, samt en rekke ulike kjemikalier, og prosessene kan foregå i ekstreme temperaturer. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke farer disse momentene kan innebære.

Anleggene blir stadig mer avanserte, og digital og automatisert teknologi er en viktig del av arbeidshverdagen. IKT-verktøy brukes både til styring og vedlikehold, men også til mer administrative oppgaver.

Prosessteknikeren arbeider tett med andre fagfolk som blant andre prosessingeniører og andre ingeniører.

Personlige egenskaper

Du må være i stand til å arbeide nøyaktig og effektivt etter oppsatte planer og prosedyrer. Som prosesstekniker må du kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode evner til kommunikasjon er viktig. Du må også være i stand til å løse akutte problemer raskt. Interesse for kjemi og realfag er nyttig.

Hvor jobber prosessteknikerere?

Som fagoperatør vil du arbeide i et firma som driver med kjemisk prosessindustri. Dette kan være for eksempel kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass. Det er også mulig å jobbe innen metallurgisk industri, slik som smelteverk, ovnshus eller støperi.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.
Se utdanningsløp og skoler som tilbyr dette.

Etter- og videreutdanning
Hvis du har fagbrev er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev.

Hva er de vanligste utdanningene for prosessteknikerere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Hva jobber prosessteknikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Lønnen for prosessteknikere varierer etter arbeidsplass, arbeidsansvar, ansiennitet og utdanning.

Tabellen viser gjennomsnittslønn uavhengig av ansiennitet og alder. Vær oppmerksom på at det kan være store lønnsforskjeller i hver yrkesgruppe. Nyutdannede tjener vanligvis mindre enn gjennomsnittet.

Yrke Bransje Arbeidstakeresorter i stigende rekkefølge Timelønn Månedslønn Årslønn

Operatører og sjåfører

Heltidsansatte

Gummi-, plast- og mineralsk industri

Privat sektor

4 211 personer

Ca 240 kr

34 600 kr

415 200 kr

Operatører og sjåfører

Heltidsansatte

Produksjon av kjemiske råvarer

Privat sektor

2 234 personer

Ca 280 kr

40 500 kr

486 000 kr

Operatører og sjåfører

Heltidsansatte

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, unntatt 20.1

Privat sektor

1 684 personer

Ca 260 kr

38 100 kr

457 200 kr

Håndverkere o.l.

Heltidsansatte

Produksjon av kjemiske råvarer

Privat sektor

551 personer

Ca 260 kr

38 200 kr

458 400 kr

Håndverkere o.l.

Heltidsansatte

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, unntatt 20.1

Privat sektor

292 personer

Ca 260 kr

38 400 kr

460 800 kr

Intervjuer

Prosessoperatør Ola

Prosess­operatør

Lærlingen Ola Markus Smith Rønning var skolelei. Nå lærer han kjemiprosess, og synes til og med at teorien er artig.

Arbeidsmarked

Velg sted

Endre sted

På deler av utdanning.no får du informasjon tilpasset stedet du har valgt

Kommuner i Akershus
Kommuner i Aust-Agder
Kommuner i Buskerud
Kommuner i Finnmark
Kommuner i Hedmark
Kommuner i Hordaland
Kommuner i Møre og Romsdal
Kommuner i Nord-Trøndelag
Kommuner i Nordland
Kommuner i Oppland
Kommuner i Oslo
Kommuner i Rogaland
Kommuner i Sogn og Fjordane
Kommuner i Sør-Trøndelag
Kommuner i Telemark
Kommuner i Troms
Kommuner i Vest-Agder
Kommuner i Vestfold
Kommuner i Østfold

Prosess­tekniker

Læreplass

Velg sted

Kjemiprosess­fag

Lignende yrker

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør komplettering

En brønn­operatør i komplettering monterer, tester, installerer, vedlikeholder og reparerer komponenter for brønnkomplettering.

Fu-operatører styrer undervannsfarkoster

FU-­operatør

FU-­operatøren betjener undervannsfarkoster og andre undervannsverktøy.

Kjemiingeniøren analyserer et kjemisk stoff

Kjemi­ingeniør

En kjemi­ingeniør arbeider med kjemiske prosesser. Som kjemi­ingeniør kan du drive med planlegging, laboratoriearbeid og produksjon i industribedrifter eller med undervisning og forskning.

Petroleumsingeniør i arbeid

Petroleums­ingeniør

Som petroleums­ingeniør arbeider du innenfor olje- og gassbransjen, gjerne med ansvar for områder som produksjon, boring eller reservoar.

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør

En brønn­operatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.

Geolog i arbeid

Geolog

Geologi er læren om jorden, dens sammensetning, oppbygging og utvikling fra opprinnelsen og fram til i dag.

Havbunnsinstallatør jobber med stor hydraulisk installasjon

Havbunns­installatør

En brønn­operatør i havbunnsinstallasjoner installerer og vedlikeholder utstyr på havbunnen.

Kjemiker i arbeid

Kjemiker

En kjemiker undersøker hvordan verden rundt oss er konstruert helt ned til de minste bestanddeler.

Plattform

Brønn­operatør for elektriske kabel­operasjoner

En brønn­operatør for elektriske kabel­operasjoner installerer og vedlikeholder elektroniske instrumenter i forbindelse med olje- og gassutvinning.

Kvinnelig ingeniør

Prosess­ingeniør

Som prosess­ingeniør utvikler og drifter du prosessanlegg.

Bore- og vedlikeholdsoperatør i arbeid

Bore- og vedlikeholds­operatør

En bore- og vedlikeholds­operatør arbeider i alle faser av bore­operasjoner på rigg, plattform eller båt.

Brønnoperatør jobber offshore

Brønn­operatør kveilerør

En brønn­operatør i kveilerør­operasjoner vedlikeholder, reparerer, klargjør og feilsøker hydraulisk utstyr. Arbeidet foregår både til havs og på land.

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.