Prosesstekniker

Prosessteknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.

Om jobben

En prosesstekniker arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, medisiner og gass. Prosessteknikeren må hele tiden gjøre vurderinger i forhold til den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr. Prosesstekniker går også under titlene fagoperatør i kjemisk prosessindustri eller kjemiprosessoperatør.

Daglig drift av prosessanlegg innebærer:

  • ansvar for å starte, stoppe og vedlikeholde anleggene
  • å følge instrukser og prosedyrer for drift
  • overvåke og feilsøke på anlegget

Kjemisk teknologi benyttes innenfor en rekke bransjer, som for eksempel farmasøytisk industri, petrokjemisk industri, bioteknologisk industri og næringsmiddelindustri. Selv om arbeidet som utføres er svært forskjellig fra bransje til bransje, er likevel mange av oppgavene knyttet til de kjemiske prosessene relativt like.

I arbeidet benyttes det mye stort mekanisk utstyr, samt en rekke ulike kjemikalier, og prosessene kan foregå i ekstreme temperaturer. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke farer disse momentene kan innebære.

Anleggene blir stadig mer avanserte, og digital og automatisert teknologi er en viktig del av arbeidshverdagen. IKT-verktøy brukes både til styring og vedlikehold, men også til mer administrative oppgaver.

Prosessteknikeren arbeider tett med andre fagfolk som blant andre prosessingeniører og andre ingeniører.

Personlige egenskaper

Du må være i stand til å arbeide nøyaktig og effektivt etter oppsatte planer og prosedyrer. Som prosesstekniker må du kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode evner til kommunikasjon er viktig. Du må også være i stand til å løse akutte problemer raskt. Interesse for kjemi og realfag er nyttig.

Hvor jobber prosessteknikerere?

Som fagoperatør vil du arbeide i et firma som driver med kjemisk prosessindustri. Dette kan være for eksempel kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, eller produksjon av fiskeolje, olje eller gass. Det er også mulig å jobbe innen metallurgisk industri, slik som smelteverk, ovnshus eller støperi.

Hva jobber prosessteknikerutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Utdanning

Utdanningsløpet for prosessteknikere i videregående opplæring er fireårig, der to år er opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): teknikk og industriell produksjon
  • Videregående trinn 2 (Vg2): kjemiprosess
  • To år med opplæring i bedrift: kjemiprosessfaget

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i kjemisk prosessindustri.

Det er mulig å ta prosessteknikk på fagskole.

Oversikt over utdanning på fagskole

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Etter- og videreutdanning
Hvis du har fagbrev er du kvalifisert til å starte på ingeniørstudier via y-veien. Disse studiene er spesielt tilrettelagt for personer med fagbrev.

Du kan ta høyere utdanning innen fagområdet, men dette krever i de fleste tilfeller studiekompetanse. På universitets- og høgskolenivå kan du for eksempel studere kjemi eller teknologi, eller du kan ta et ingeniørstudium.

Hvilke utdanninger er de vanligste for prosessteknikerere

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Lønnen for prosessteknikere varierer etter arbeidsplass, arbeidsansvar, ansiennitet og utdanning.

Del denne siden

  • Denne siden er sist oppdatert 21. mai 2015.
  • Beskrivelsen av yrket er kvalitetssikret i samarbeid med Norsk Industri (2014).
  • Ansvarlig for denne siden: Raymond Karlsen
Creative Commons Licence

Dette verk er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

Var denne siden nyttig for deg?

Spør, svar og diskuter!

Her kan du stille og besvare spørsmål. Utdanning.no svarer ikke på spørsmål, og vi oppfordrer spesielt studenter, yrkesutøvere, fagforbund og organisasjoner til å svare. Redaksjonen modererer innlegg.

Utdanningsintervjuer

Prosessoperatør Ola

Lærlingen Ola Markus Smith Rønning var skolelei. Nå lærer han kjemiprosess, og synes til og med at teorien er artig.