Lavere nivå
Akademisk lesing og skriving
Høyskolen Kristiania Nettstudier

Studienivå

Lavere nivå

Organisering

Heltid , Nettstudium , Deltid , Nettstudium

Studiepoeng

7.5

Kostnader

9 900

Akademiske lesing og skriving  legger vekt på kritisk og analytisk tenkning, samt å utvikle din evne til selvstendig tenkning. Du skal, etter å ha tatt kurset, ha blitt mer bevisst det skriftlige språkets betydning i akademisk kommunikasjon, etisk bruk av kilder og om etterrettelighet i forskningsprosessen.

Akademiske tekster er en egen sjanger med helt spesielle kjennetegn og egenskaper. Disse får du en solid innføring i. Det handler om hvordan det faglige innholdet framstilles, hvordan argumentasjonen bygges opp og hvordan du dokumenterer det du skriver (kildebruk).

Kurset består av tre deler:

  • Oppgaveskriving
  • Informasjonskompetanse
  • Vitenskapsteori

Kurset tas i samarbeid med  Høyskolen Kristiania, og du vil få vitnemål derfra.

Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen.

Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid.

Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine.

I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider

Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Når du har fullført kurset kjenner du til hva kunnskap er og hva vitenskap er. Du har fått en innføring i den akademiske kulturens bakgrunn, tenke- og skrivemåte, og vet hvordan en akademisk tekst er bygget opp. Videre kan du identifisere og analysere sentrale emner i en tekst. Du vil også ha kunnskap om informasjonskompetanse: Søkestrategi, riktig og etisk henvisning, samt evaluering av kilders kvalitet og relevans.