Image
Thoraxkirurger åpner opp brysthulen til en pasient med kreft i spiserøret. Operasjonen ble utført i to etapper. Først ved lapraskopisk kikkhullskirurgi i magen for å fjerne kreftvevet i nedre del av spiserøret, så resterende i brystkassen.

Yrkesbeskrivelse

Thoraxkirurg

En thoraxkirurg er en lege som har spesialisert seg på å utføre operasjoner i brystkassen.

Som thoraxkirurg er du lege og kirurg med spesialisering på det medisinske fagfeltet thoraxkirurgi. Thoraxkirurgen behandler skader, sykdommer og misdannelser i brystkassen, inkludert hjerte, lunger og sentrale kar.

Thoraxkirurgen behandler blant annet medfødte hjertefeil hos barn og voksne, rekonstruerer arterier og vener, utfører bypassoperasjon og hjerteklaffeoperasjoner, hjerte- og lungetransplantasjoner, opererer lungekreft og andre sykdommer i brystkassen.

Vanlige arbeidsoppgaver for thoraxkirurgen:

 • operere
 • undersøke symptomer
 • stille diagnose
 • behandle skader
 • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
 • gjøre administrativt arbeid
 • oppdatere seg på ny forskning

Thoraxkirurgen samarbeider tett med kardiologen, lungespesialisten, radiologen, anestesilegen og intensivmedisineren.

Kontakt og samarbeid med kollegaer, pasienter, pårørende, andre spesialister og andre yrkesgrupper er en viktig del av jobben.

Hvor jobber thoraxkirurger ?

De fleste thoraxkirurgen arbeider ved spesialavdelinger på universitetssykehus eller andre større sykehus. 

Personlige egenskaper

Som kirurg er det viktig at du liker å jobbe med mennesker. Du må lytte til dine pasienter og kunne sette deg inn i deres situasjon. Du må handle hurtig i krisesituasjoner og alltid ha et helhetsblikk. Du må også ha særskilt gode praktiske ferdigheter og kommunikasjonsevner.

Utdanning

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Hva jobber medisinutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tall fra høsten 2022. Forklaring til statistikken

 • 763101 - Cand.med.-utdanning
 • 763106 - Fagprøven for leger utdannet utenfor EU/EØS og Sveits
 • 763102 - Utenlandsleger, tilleggskurs

Bedrifter

Thoraxkirurg i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2221108 - KIRURG

Andre yrker

Sist kvalitetssikret den 04. mai 2022, av Norsk thoraxkirurgisk forening