Metallarbeider sveiser som er i arbeid med sveising
Yrkesbeskrivelse

Sveiser

favoritt ikon

En sveiser fører metalliske materialer sammen ved press eller ved hjelp av varme.

Som sveiser består jobben av å utføre sveisearbeid på forskjellige konstruksjoner av metalliske materialer. I dag går omtrent halvparten av hele verdens stålproduksjon til sveisede konstruksjoner og produkter. Dagens sveisemetoder gjør det mulig å sveise de aller fleste metaller.

En sveiser jobber med å sveise sammen metallkonstruksjoner, alt fra små elektronikkdeler til store konstruksjoner. Du kan jobbe med sveising av båter, bygg, maskiner og deler til industrien. Arbeidet varierer etter hvor du jobber og med hvilke produkter. Arbeidstiden kan også variere. 

Det finnes mange sveisemetoder, men det er to hovedgrupper:

  • pressveising, der du må bruke press for å føre delene sammen
  • smeltesveising, der delene smeltes sammen ved hjelp av varme, men uten bruk av press

Vanlige arbeidsoppgaver for en sveiser:

  • jobbe etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og sveiseprosedyrer (WPS)
  • håndtere materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
  • utføre sveiseprosesser etter angitt metode
  • vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr

Sveiseyrket kan kombineres med klatring og dykking. 

Hvor jobber sveisere?

Som sveiser jobber du innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, skipsbygging, treforedling og i oljevirksomhet både på land og til havs.

Personlige egenskaper

Som sveiser må du være i stand til å arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide med andre. Anlegg for praktisk arbeid og evnen til å jobbe nøyaktig og planmessig er også viktig. Det er viktig at du passer på å ivareta din egen og andres sikkerhet mens du utfører en jobb.

Utdanning

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Etter- og videreutdanning
Med godkjent utdannings- og erfaringsbakgrunn kan du videreutdanne deg til sveiseinspektør hos Norsk Sveiseteknisk Forbund.

Hva jobber sveiserutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Sveisere
Deltid
Alle sektorer
1 688 personer
44 personer
1 644 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 210 kr
34 180 kr
410 520 kr
410 160 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 850 kr
34 830 kr
418 200 kr
417 960 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
34 430 kr
34 800 kr
34 420 kr
413 160 kr
417 600 kr
413 040 kr
Ca 213 kr
Ca 215 kr
Ca 212 kr
37 400 kr
34 800 kr
37 400 kr
448 800 kr
417 600 kr
448 800 kr
Sveisere
Heltid
Alle sektorer
4 860 personer
138 personer
4 722 personer
Ca 227 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
36 780 kr
36 770 kr
36 780 kr
441 360 kr
441 240 kr
441 360 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
37 860 kr
37 310 kr
37 870 kr
454 320 kr
447 720 kr
454 440 kr
Ca 232 kr
Ca 221 kr
Ca 232 kr
37 550 kr
35 730 kr
37 600 kr
450 600 kr
428 760 kr
451 200 kr
Ca 232 kr
Ca 221 kr
Ca 232 kr
40 310 kr
37 610 kr
40 380 kr
483 720 kr
451 320 kr
484 560 kr
Sveisere
Deltid
Privat
1 686 personer
44 personer
1 642 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 210 kr
34 210 kr
410 520 kr
410 520 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 850 kr
34 870 kr
418 200 kr
418 440 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
34 430 kr
34 430 kr
34 430 kr
413 160 kr
413 160 kr
413 160 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
Ca 213 kr
37 400 kr
34 430 kr
37 410 kr
448 800 kr
413 160 kr
448 920 kr
Sveisere
Heltid
Privat
4 850 personer
138 personer
4 712 personer
Ca 227 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
36 770 kr
36 770 kr
36 770 kr
441 240 kr
441 240 kr
441 240 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
Ca 227 kr
37 850 kr
37 310 kr
37 870 kr
454 200 kr
447 720 kr
454 440 kr
Ca 232 kr
Ca 221 kr
Ca 232 kr
37 550 kr
35 730 kr
37 610 kr
450 600 kr
428 760 kr
451 320 kr
Ca 232 kr
Ca 221 kr
Ca 232 kr
40 310 kr
37 610 kr
40 400 kr
483 720 kr
451 320 kr
484 800 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold