En farmasøyt ekspederer kunder
Yrkesbeskrivelse

Provisorfarmasøyt

favoritt ikon

Provisorfarmasøyter er eksperter på legemidler, både hvordan de lages, brukes og virker i kroppen.

Som provisorfarmasøyt har du en femårig mastergrad i farmasi. Du har bred naturvitenskapelig og helsefaglig kompetanse. Du er ekspert på legemidler, og har inngående kunnskap om hvordan de lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan legemidler brukes til å forebygge og behandle sykdom.

Vanlige arbeidsoppgaver for provisorfarmasøyten:

  • veilede og informere om legemidler og riktig legemiddelbruk
  • ekspedere resepter
  • fagansvar innen ulike terapi- og virkningsområder
  • produsere legemidler

Provisorfarmasøyt er en beskyttet tittel, og for å jobbe på apotek og sykehus må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

En provisorfarmasøyt kan bli apoteker, som har det øverste faglige og administrative ansvaret for et apotek.

Hvor jobber provisorfarmasøyter?

Provisorfarmasøyter jobber i apotek, farmasøytisk industri, grossistvirksomhet, offentlige kontrollorganer (for eksempel Statens legemiddelverk) og innen undervisning og forskning. 

Provisorfarmasøyt er en EU-godkjent tittel og som norsk provisorfarmasøyt kan du jobbe i alle EU-land.

 

Personlige egenskaper

Som provisorfarmasøyt er du ansvarlig, serviceinnstilt og nøyaktig. Du liker å arbeide både selvstendig og i team. 

Utdanning

Provisorfarmasøyter har en mastergrad i farmasi, en 5-årig universitetsutdanning.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Det tilbys flere typer etter- og videreutdanninger innen farmasøytiske fag, blant annet ved Universitetet i Oslo og NTNU. 

Hva jobber reseptarutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Farmasøyt
Heltid
Alle sektorer
2 111 personer
1 573 personer
538 personer
Ca 353 kr
Ca 345 kr
Ca 371 kr
57 130 kr
55 830 kr
60 100 kr
685 560 kr
669 960 kr
721 200 kr
Ca 353 kr
Ca 345 kr
Ca 371 kr
57 130 kr
55 830 kr
60 100 kr
685 560 kr
669 960 kr
721 200 kr
Ca 367 kr
Ca 360 kr
Ca 386 kr
59 440 kr
58 350 kr
62 600 kr
713 280 kr
700 200 kr
751 200 kr
Ca 367 kr
Ca 360 kr
Ca 386 kr
59 860 kr
58 750 kr
63 090 kr
718 320 kr
705 000 kr
757 080 kr
Farmasøyt
Deltid
Alle sektorer
466 personer
356 personer
110 personer
Ca 335 kr
Ca 332 kr
Ca 364 kr
54 250 kr
53 840 kr
59 030 kr
651 000 kr
646 080 kr
708 360 kr
Ca 335 kr
Ca 332 kr
Ca 364 kr
54 250 kr
53 840 kr
59 030 kr
651 000 kr
646 080 kr
708 360 kr
Ca 352 kr
Ca 345 kr
Ca 383 kr
57 020 kr
55 960 kr
62 060 kr
684 240 kr
671 520 kr
744 720 kr
Ca 352 kr
Ca 345 kr
Ca 383 kr
57 310 kr
56 250 kr
62 360 kr
687 720 kr
675 000 kr
748 320 kr
Farmasøyt
Heltid
Privat
2 009 personer
1 490 personer
519 personer
Ca 356 kr
Ca 349 kr
Ca 375 kr
57 720 kr
56 530 kr
60 690 kr
692 640 kr
678 360 kr
728 280 kr
Ca 356 kr
Ca 349 kr
Ca 375 kr
57 720 kr
56 530 kr
60 690 kr
692 640 kr
678 360 kr
728 280 kr
Ca 369 kr
Ca 363 kr
Ca 389 kr
59 830 kr
58 740 kr
62 960 kr
717 960 kr
704 880 kr
755 520 kr
Ca 369 kr
Ca 363 kr
Ca 389 kr
60 210 kr
59 080 kr
63 440 kr
722 520 kr
708 960 kr
761 280 kr
Farmasøyt
Deltid
Privat
457 personer
348 personer
109 personer
Ca 335 kr
Ca 333 kr
Ca 364 kr
54 290 kr
53 910 kr
59 030 kr
651 480 kr
646 920 kr
708 360 kr
Ca 335 kr
Ca 333 kr
Ca 364 kr
54 290 kr
53 910 kr
59 030 kr
651 480 kr
646 920 kr
708 360 kr
Ca 353 kr
Ca 346 kr
Ca 382 kr
57 120 kr
56 120 kr
61 880 kr
685 440 kr
673 440 kr
742 560 kr
Ca 353 kr
Ca 346 kr
Ca 382 kr
57 410 kr
56 400 kr
62 190 kr
688 920 kr
676 800 kr
746 280 kr
Farmasøyt
Heltid
Statlig
100 personer
Ca 325 kr
Ca
Ca
52 720 kr
632 640 kr
Ca 325 kr
Ca
Ca
52 720 kr
632 640 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca
51 670 kr
620 040 kr
Ca 319 kr
Ca
Ca
53 040 kr
636 480 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken