Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Yrkesbeskrivelse

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyter er eksperter på legemidler, både hvordan de lages, brukes og virker i kroppen.

Som provisorfarmasøyt har du en femårig mastergrad i farmasi. Du har bred naturvitenskapelig og helsefaglig kompetanse. Du er ekspert på legemidler, og har inngående kunnskap om hvordan de lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan legemidler brukes til å forebygge og behandle sykdom.

Vanlige arbeidsoppgaver for provisorfarmasøyten:

  • veilede og informere om legemidler og riktig legemiddelbruk
  • ekspedere resepter
  • fagansvar innen ulike terapi- og virkningsområder
  • produsere legemidler

Provisorfarmasøyt er en beskyttet tittel, og for å jobbe på apotek og sykehus må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

En provisorfarmasøyt kan bli apoteker, som har det øverste faglige og administrative ansvaret for et apotek.

Hvor jobber provisorfarmasøyter ?

Provisorfarmasøyter jobber i apotek, farmasøytisk industri, grossistvirksomhet, offentlige kontrollorganer (for eksempel Statens legemiddelverk) og innen undervisning og forskning. 

Provisorfarmasøyt er en EU-godkjent tittel og som norsk provisorfarmasøyt kan du jobbe i alle EU-land.

 

Personlige egenskaper

Som provisorfarmasøyt er du ansvarlig, serviceinnstilt og nøyaktig. Du liker å arbeide både selvstendig og i team. 

Utdanning

Provisorfarmasøyter har en mastergrad i farmasi, en 5-årig universitetsutdanning.

Etter- og videreutdanning
Det tilbys flere typer etter- og videreutdanninger innen farmasøytiske fag, blant annet ved Universitetet i Oslo og NTNU. 

Hva jobber reseptarutdannede som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 7661 - Farmasi

Hva er de vanligste utdanningene for provisorfarmasøyter ?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019.

Sist kvalitetsikret den 24. januar 2019, av Apotekforeningen, Apotekforeningen