En farmasøyt ekspederer kunder
Yrkesbeskrivelse

Provisorfarmasøyt

favoritt ikon

Provisorfarmasøyter er eksperter på legemidler, både hvordan de lages, brukes og virker i kroppen.

Som provisorfarmasøyt har du en femårig mastergrad i farmasi. Du har bred naturvitenskapelig og helsefaglig kompetanse. Du er ekspert på legemidler, og har inngående kunnskap om hvordan de lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan legemidler brukes til å forebygge og behandle sykdom.

Vanlige arbeidsoppgaver for provisorfarmasøyten:

  • veilede og informere om legemidler og riktig legemiddelbruk
  • ekspedere resepter
  • fagansvar innen ulike terapi- og virkningsområder
  • produsere legemidler

Provisorfarmasøyt er en beskyttet tittel, og for å jobbe på apotek og sykehus må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

En provisorfarmasøyt kan bli apoteker, som har det øverste faglige og administrative ansvaret for et apotek.

Hvor jobber provisorfarmasøyter?

Provisorfarmasøyter jobber i apotek, farmasøytisk industri, grossistvirksomhet, offentlige kontrollorganer (for eksempel Statens legemiddelverk) og innen undervisning og forskning. 

Provisorfarmasøyt er en EU-godkjent tittel og som norsk provisorfarmasøyt kan du jobbe i alle EU-land.

 

Personlige egenskaper

Som provisorfarmasøyt er du ansvarlig, serviceinnstilt og nøyaktig. Du liker å arbeide både selvstendig og i team. 

Utdanning

Provisorfarmasøyter har en mastergrad i farmasi, en 5-årig universitetsutdanning.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Det tilbys flere typer etter- og videreutdanninger innen farmasøytiske fag, blant annet ved Universitetet i Oslo og NTNU. 

Hva jobber reseptarutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Farmasøyt
Deltid
Alle sektorer
464 personer
358 personer
106 personer
Ca 324 kr
Ca 320 kr
Ca 342 kr
52 470 kr
51 830 kr
55 420 kr
629 640 kr
621 960 kr
665 040 kr
Ca 324 kr
Ca 320 kr
Ca 342 kr
52 470 kr
51 830 kr
55 420 kr
629 640 kr
621 960 kr
665 040 kr
Ca 345 kr
Ca 339 kr
Ca 375 kr
55 830 kr
54 860 kr
60 740 kr
669 960 kr
658 320 kr
728 880 kr
Ca 345 kr
Ca 339 kr
Ca 375 kr
56 090 kr
55 110 kr
61 070 kr
673 080 kr
661 320 kr
732 840 kr
Farmasøyt
Heltid
Alle sektorer
2 102 personer
1 560 personer
542 personer
Ca 340 kr
Ca 334 kr
Ca 365 kr
55 100 kr
54 130 kr
59 160 kr
661 200 kr
649 560 kr
709 920 kr
Ca 340 kr
Ca 334 kr
Ca 365 kr
55 100 kr
54 130 kr
59 160 kr
661 200 kr
649 560 kr
709 920 kr
Ca 358 kr
Ca 351 kr
Ca 381 kr
58 060 kr
56 790 kr
61 710 kr
696 720 kr
681 480 kr
740 520 kr
Ca 358 kr
Ca 351 kr
Ca 381 kr
58 410 kr
57 120 kr
62 090 kr
700 920 kr
685 440 kr
745 080 kr
Farmasøyt
Privat
2 460 personer
1 830 personer
630 personer
Ca 340 kr
Ca 334 kr
Ca 365 kr
55 110 kr
54 150 kr
59 130 kr
661 320 kr
649 800 kr
709 560 kr
Ca 340 kr
Ca 334 kr
Ca 365 kr
55 110 kr
54 150 kr
59 130 kr
661 320 kr
649 800 kr
709 560 kr
Ca 359 kr
Ca 351 kr
Ca 382 kr
58 150 kr
56 900 kr
61 900 kr
697 800 kr
682 800 kr
742 800 kr
Ca 359 kr
Ca 351 kr
Ca 382 kr
58 450 kr
57 180 kr
62 270 kr
701 400 kr
686 160 kr
747 240 kr
Farmasøyt
Deltid
Privat
453 personer
347 personer
106 personer
Ca 325 kr
Ca 321 kr
Ca 342 kr
52 680 kr
51 960 kr
55 420 kr
632 160 kr
623 520 kr
665 040 kr
Ca 325 kr
Ca 321 kr
Ca 342 kr
52 680 kr
51 960 kr
55 420 kr
632 160 kr
623 520 kr
665 040 kr
Ca 346 kr
Ca 340 kr
Ca 375 kr
56 040 kr
55 070 kr
60 740 kr
672 480 kr
660 840 kr
728 880 kr
Ca 346 kr
Ca 340 kr
Ca 375 kr
56 310 kr
55 330 kr
61 070 kr
675 720 kr
663 960 kr
732 840 kr
Farmasøyt
Heltid
Privat
2 007 personer
1 483 personer
524 personer
Ca 344 kr
Ca 336 kr
Ca 367 kr
55 670 kr
54 370 kr
59 460 kr
668 040 kr
652 440 kr
713 520 kr
Ca 344 kr
Ca 336 kr
Ca 367 kr
55 670 kr
54 370 kr
59 460 kr
668 040 kr
652 440 kr
713 520 kr
Ca 361 kr
Ca 353 kr
Ca 383 kr
58 420 kr
57 150 kr
62 000 kr
701 040 kr
685 800 kr
744 000 kr
Ca 361 kr
Ca 353 kr
Ca 383 kr
58 730 kr
57 430 kr
62 370 kr
704 760 kr
689 160 kr
748 440 kr
Farmasøyt
Statlig
104 personer
Ca 312 kr
Ca
Ca
50 570 kr
606 840 kr
Ca 312 kr
Ca
Ca
50 570 kr
606 840 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca
50 450 kr
605 400 kr
Ca 311 kr
Ca
Ca
51 580 kr
618 960 kr
Farmasøyt
Alle sektorer
2 566 personer
1 918 personer
648 personer
Ca 338 kr
Ca 332 kr
Ca 364 kr
54 830 kr
53 830 kr
58 950 kr
657 960 kr
645 960 kr
707 400 kr
Ca 338 kr
Ca 332 kr
Ca 364 kr
54 830 kr
53 830 kr
58 950 kr
657 960 kr
645 960 kr
707 400 kr
Ca 357 kr
Ca 349 kr
Ca 380 kr
57 820 kr
56 560 kr
61 640 kr
693 840 kr
678 720 kr
739 680 kr
Ca 357 kr
Ca 349 kr
Ca 380 kr
58 160 kr
56 880 kr
62 020 kr
697 920 kr
682 560 kr
744 240 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold