En farmasøyt ekspederer kunder
Yrkesbeskrivelse

Provisorfarmasøyt

favoritt ikon

Provisorfarmasøyter er eksperter på legemidler, både hvordan de lages, brukes og virker i kroppen.

En provisorfarmasøyt (provisor) gir råd og veiledning til kunder om trygg og riktig bruk av legemidler.

Som provisorfarmasøyt har du kunnskap om legemidler og stoffene de inneholder. Du vet hvordan legemidler framstilles, deres innvirkning på kroppen og du har kunnskap om hvordan legemidler brukes til å forebygge eller behandle sykdom.

Vanlige arbeidsoppgaver for provisorfarmasøyten:

  • veilede kunder eller annet helsepersonell i hvordan legemidler skal brukes. 
  • lede salget av medisiner og medikamenter
  • kontrollere resepter slik at kunden får dosen legen har foreskrevet
  • forsikre seg om at pasientene har forstått hva virkningene og bivirkningene av medisinene
  • gi opplæring

En provisorfarmasøyt som har det øverste faglige og administrative ansvaret for et apotek, har tittelen apoteker.

Provisorfarmasøyter er helsepersonell og må ha autorisasjon for å arbeide på apotek og sykehus. Farmasøyt benyttes ofte som fellesbetegnelse for yrkestitlene provisor og reseptar, men de korrekte yrkestitlene er provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt.

Provisorfarmasøyten jobber ofte i tett samarbeid med apotekteknikere og annet helsepersonell. Provisorfarmasøyt er en EU-godkjent tittel (engelsk: pharmacist) og som norsk provisorfarmasøyt kan du også jobbe i alle EU-land.

Hvor jobber provisorfarmasøyter?

Flertallet av provisorfarmasøyter jobber på apotek, men du kan også jobbe på sykehus, i legemiddelindustrien, innen offentlig forvaltning (for eksempel Statens legemiddelverk) og informasjonsvirksomhet, i undervisning og med forskning.

Personlige egenskaper

Som provisorfarmasøyt bør du være ansvarlig, selvstendig og nøyaktig. Du liker å arbeide både selvstendig og i team. 

Utdanning

Provisorfarmasøyter har er en mastergrad i farmasi, en 5-årig universitetsutdanning.

Etter- og videreutdanning
Det tilbys flere typer etter- og videreutdanninger innen farmasøytiske fag.

Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo tilbyr etter- og videreutdanning for farmasøyter i form av enkeltstående kurs og utdanning av lengre varighet, blant annet mastergrad i klinisk farmasi.

Hva jobber reseptarutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Farmasøyter
Deltid
Alle sektorer
460 personer
355 personer
105 personer
Ca 319 kr
Ca 318 kr
Ca 325 kr
51 650 kr
51 500 kr
52 720 kr
619 800 kr
618 000 kr
632 640 kr
Ca 319 kr
Ca 318 kr
Ca 325 kr
51 650 kr
51 500 kr
52 720 kr
619 800 kr
618 000 kr
632 640 kr
Ca 334 kr
Ca 328 kr
Ca 364 kr
54 040 kr
53 070 kr
59 030 kr
648 480 kr
636 840 kr
708 360 kr
Ca 334 kr
Ca 328 kr
Ca 364 kr
54 580 kr
53 530 kr
59 980 kr
654 960 kr
642 360 kr
719 760 kr
Farmasøyter
Heltid
Alle sektorer
1 960 personer
1 438 personer
522 personer
Ca 337 kr
Ca 327 kr
Ca 365 kr
54 600 kr
52 960 kr
59 210 kr
655 200 kr
635 520 kr
710 520 kr
Ca 337 kr
Ca 327 kr
Ca 365 kr
54 600 kr
52 960 kr
59 210 kr
655 200 kr
635 520 kr
710 520 kr
Ca 353 kr
Ca 345 kr
Ca 375 kr
57 180 kr
55 900 kr
60 700 kr
686 160 kr
670 800 kr
728 400 kr
Ca 353 kr
Ca 345 kr
Ca 375 kr
57 550 kr
56 250 kr
61 120 kr
690 600 kr
675 000 kr
733 440 kr
Farmasøyter
Deltid
Privat
452 personer
347 personer
105 personer
Ca 320 kr
Ca 319 kr
Ca 325 kr
51 830 kr
51 660 kr
52 720 kr
621 960 kr
619 920 kr
632 640 kr
Ca 320 kr
Ca 319 kr
Ca 325 kr
51 830 kr
51 660 kr
52 720 kr
621 960 kr
619 920 kr
632 640 kr
Ca 335 kr
Ca 329 kr
Ca 364 kr
54 270 kr
53 320 kr
59 030 kr
651 240 kr
639 840 kr
708 360 kr
Ca 335 kr
Ca 329 kr
Ca 364 kr
54 820 kr
53 790 kr
59 980 kr
657 840 kr
645 480 kr
719 760 kr
Farmasøyter
Heltid
Privat
1 870 personer
1 364 personer
506 personer
Ca 340 kr
Ca 332 kr
Ca 371 kr
55 000 kr
53 740 kr
60 050 kr
660 000 kr
644 880 kr
720 600 kr
Ca 340 kr
Ca 332 kr
Ca 371 kr
55 000 kr
53 740 kr
60 050 kr
660 000 kr
644 880 kr
720 600 kr
Ca 355 kr
Ca 347 kr
Ca 376 kr
57 530 kr
56 260 kr
60 980 kr
690 360 kr
675 120 kr
731 760 kr
Ca 355 kr
Ca 347 kr
Ca 376 kr
57 880 kr
56 590 kr
61 400 kr
694 560 kr
679 080 kr
736 800 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold