Image
Mann sitter foran to skjermer med kildekode

Yrkesbeskrivelse

Programvareutvikler

En programmerer lager programvare for datamaskiner, og annet teknisk utstyr, ved hjelp av et programmeringspråk.

En programvareutvikler, eller også kalt utvikler eller programmerer, lager forskjellige typer programvarer. Det kan for eksempel være en app, en programvare som du bruker på datamaskinen, en robot, eller det kan være tjenester på nett.

Programvareutvikleren skriver kildekode i et spesifikt programmeringsspråk, som for eksempel Java eller Python. Kildekoden inneholder instruksjoner på hva programmet skal gjøre, og hvordan det skal oppføre seg. Programvareutvikling består ofte av å designe, skrive, teste, feilsøke og vedlikeholde kildekoden til en programvare.

Som programvareutvikler skal du kunne utvikle ny programvare, og vedlikeholde og videreutvikle forskjellige programvarer som allerede er laget. Det betyr at du må kunne programmere gode løsninger basert på standarder, eller regler, for forskjellige teknologier, krav fra brukere og designprinsipper.

Som programvareutvikler kan du spesialisere deg i forskjellige programmeringsspråk og om du utvikler mobilapplikasjoner, webtjenester, skytjenester, spill eller programvare til operativsystem.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

 • sette seg inn i problemstillingen som programvaren skal løse   
 • skrive kildekode og teste programvare
 • utvikle ulike typer programvarer for forskjellige plattformer og teknologier
 • løse praktiske problemer innen programmering for å ivareta informasjonssikkerhet og brukeropplevelse i utviklingsprosjekter
 • undersøke og videreutvikle eksisterende kildekode i ulike programmeringsspråk

Hvor jobber programvareutviklere ?

Programvareutviklere jobber ofte i private IT-bedrifter eller i bedrifter som er avhengig av å ha egne teknologiske løsninger. De kan også jobbe som innleide konsulenter i forskjellige bedrifter. 

Personlige egenskaper

Teknologi endres raskt. Derfor må du være nysgjerrig på ny teknologi, og hele tiden kunne tilegne deg ny kunnskap. Som programvareutvikler må du kunne samarbeide med andre, for å kunne lage et best mulig produkt. Programvareutvikling krever at du har sans for logikk og struktur. Du må også ha evnen til å arbeide systematisk og planmessig.

Utdanning

Bedrifter

Programvareutvikler i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2130102 - PROGRAMMERER (DATA)
 • 2130135 - PROGRAMVAREUTVIKLER
 • 2130141 - NETTVERKSKONSULENT (PROGRAMMERER)
 • 2130148 - WEB-PUBLISHER (PROGRAMMERING)
 • 2130149 - WEB-REDAKTØR (PROGRAMMERING)
 • 2130150 - WEBREDAKTØR (PROGRAMMERING)
 • 2130151 - DATAKONSULENT (PROGRAMMERING)
 • 2130152 - SENIORPROGRAMMERER
 • 2130157 - ANIMASJONSPROGRAMMERER
 • 2130158 - DATASPILLPROGRAMMERER
 • 2130159 - MULTIMEDIAPROGRAMMERER
 • 2130160 - APPLIKASJONSPROGRAMMERER
 • 2130162 - PROGRAMVARETESTER

Sist kvalitetsikret den 24. september 2020, av