Platearbeider har ansvar for å vedlikehalde sveiseutstyr
Yrkesbeskrivelse

Plate­arbeider

favoritt ikon

En platearbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.

Platearbeideren håndterer materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding. Dette innebærer bruk av alle typer platebearbeidingsmaskiner.

Arbeidet foregår etter klart spesifiserte metoder og prosesser. Platearbeideren har også ansvar for vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr. Som platearbeider er det viktig at du har fokus på sikkerhet og følger HMS-regler. 

Typiske arbeidsoppgaver for en platearbeider:

  • Detaljforming av tykke og tynne plater, rør og profiler
  • Sammensetting av delene til større komponenter og konstruksjoner
  • Håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
  • Bruk av alle typer platebearbeidingsmaskiner
  • Utføring av arbeidsprosesser etter angitt metode
  • Vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

Hvor jobber platearbeidere?

Platearbeideren jobber innen kjemisk og mekanisk industri, skipsindustri, treforedling og oljevirksomhet.

Personlige egenskaper

Platearbeideren må jobbe effektivt og planmessig, og være i stand til å arbeide både selvstendig og i nært samarbeid med andre. Teknisk innsikt og anlegg for praktisk arbeid er en fordel. Arbeidet kan være fysisk krevende.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Er du voksen og vil ta fag- eller svennebrev? Har du nok yrkeserfaring, kan du ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Hva jobber sveise- og platearbeiderutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Hva er de vanligste utdanningene for platearbeidere?

Fast ansatte i Norge med dette yrket har følgende utdanninger:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Platearbeidere
Deltid
Alle sektorer
1 142 personer
15 personer
1 127 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 240 kr
34 240 kr
410 880 kr
410 880 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 830 kr
34 840 kr
417 960 kr
418 080 kr
Ca 209 kr
Ca 181 kr
Ca 209 kr
33 870 kr
29 360 kr
33 930 kr
406 440 kr
352 320 kr
407 160 kr
Ca 209 kr
Ca 181 kr
Ca 209 kr
36 630 kr
29 360 kr
36 720 kr
439 560 kr
352 320 kr
440 640 kr
Platearbeidere
Heltid
Alle sektorer
3 626 personer
65 personer
3 561 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 222 kr
35 860 kr
35 900 kr
430 320 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 222 kr
36 880 kr
36 940 kr
442 560 kr
443 280 kr
Ca 220 kr
Ca 197 kr
Ca 221 kr
35 680 kr
31 850 kr
35 750 kr
428 160 kr
382 200 kr
429 000 kr
Ca 220 kr
Ca 197 kr
Ca 221 kr
38 260 kr
31 850 kr
38 350 kr
459 120 kr
382 200 kr
460 200 kr
Platearbeidere
Deltid
Privat
1 138 personer
15 personer
1 123 personer
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 240 kr
34 240 kr
410 880 kr
410 880 kr
Ca 211 kr
Ca
Ca 211 kr
34 830 kr
34 840 kr
417 960 kr
418 080 kr
Ca 209 kr
Ca 186 kr
Ca 209 kr
33 870 kr
30 130 kr
33 920 kr
406 440 kr
361 560 kr
407 040 kr
Ca 209 kr
Ca 186 kr
Ca 209 kr
36 640 kr
30 130 kr
36 720 kr
439 680 kr
361 560 kr
440 640 kr
Platearbeidere
Heltid
Privat
3 605 personer
65 personer
3 540 personer
Ca 221 kr
Ca
Ca 222 kr
35 860 kr
35 900 kr
430 320 kr
430 800 kr
Ca 221 kr
Ca
Ca 222 kr
36 890 kr
36 950 kr
442 680 kr
443 400 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
Ca 221 kr
35 680 kr
32 410 kr
35 740 kr
428 160 kr
388 920 kr
428 880 kr
Ca 220 kr
Ca 200 kr
Ca 221 kr
38 270 kr
32 410 kr
38 350 kr
459 240 kr
388 920 kr
460 200 kr

Bedrifter og opplæringskontor

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold